ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕က ၀ုိင္ဖုိင္အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အမ်ားသုံးသန္႔စင္ခန္းေတြမွာ အဆင့္ျမင္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါရွိ

Monday, October 12, 2015


(တ႐ုတ္ျပည္မွ အမ်ားသုံးသန္႔စင္ခန္းတခု)

ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ရဲ႕ သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းမႈကုိ ေဖာ္ျပေနတဲ့ ပုံရိပ္တခုျဖစ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳေသာ အိမ္သာေတြကုိ တ႐ုတ္ျပည္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွာ အဆင့္ျမွင့္တင္သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိေနပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳတဲ့ အ၀တ္ေလွ်ာ္ ေရခ်ိဳးခန္းေတြမွာလည္း ၀ုိင္ဖုိင္အသုံးျပဳခြင့္၊ ATM စက္ ႏွင့္ ကိုယ္  တုိင္ ေငြေပးေခ်စက္တုိ႔ကုိ တပ္ဆင္ေပးထားမွာပါ။



ဒါ့အျပင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္စက္မ်ား၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းတုိင္းတာစက္နဲ႔ အလုိအေလ်ာက္ဆီးစစ္တဲ့စက္မ်ား စတဲ့ က်န္းမာေရးအသုံးအေဆာင္ စက္ကိရိယာတခ်ိဳ႕ကုိ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ထားရွိသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္တဲ့။



ဒီအစီအစဥ္ေတြကို တ႐ုတ္ျပည္ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ Fangshan ေဒသမွာ ဒီႏွစ္ကုန္ပုိင္းကစလုိ႔ ပထမဆုံးအေနနဲ႔ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သတင္းက ဆုိပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၿမိဳ႕ေတာ္မိလႅာနဲ႔ေရဆုိးစနစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္တခုတုိ႔  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြျဖည့္တင္းေရး၊ ပုိမုိေခတ္မီေသာနည္းပညာအသုံးျပဳေရး၊ အက်ိဳးတူ     ပူးေပါင္းမယ့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ေရခ်ိဳးခန္းလုပ္ငန္းေတြေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ ကာဗြန္ေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔   လည္း  ကုိက္ညွိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။



Ref: people's daily china



0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved