မုန္တုိင္း အပ်က္အစီး

Monday, October 25, 2010

ရန္ကုန္ ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ စုစည္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား

ေျမပုံၿမိဳ ့နယ္ရွိ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြဲႏြားတိရိစာၦန္ ပ်က္ဆီးဆုံးရူံး၊ ျပည္သူမ်ား စားစရာ ေသာက္စရာမရွိ ေနထုိင္စရာမရွိျဖစ္ေန၍ ရြာဦးဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ စုၿပီးေတာ့ ဆံျပဳတ္ေသာက္၍ အခုေနထိုင္ၾကၿပီး အခုအဆိုးရြားစြာ ငိုေၾကြး ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။ အခုေတာ့ ေနထိုင္စရာ အိမ္မရွိ စားစရာဆန္းမရွိ လုပ္စရာ အလုပ္မရွိ အားလုံးေရၿမဳပ္ ပ်က္စီး ဆုံးရူံးသြားပါတယ္။

ေျမပုံၿမိဳ ့နယ္ ကၽြန္းသာယာေက်းရြာ အိမ္ေျခ ၅၀၀ ေက်ာ္မွာ အိမ္သုံးအိမ္သာက်န္ ခဲ့ပါတယ္။ က်န္တာအားလုံး ပ်က္စီးသြားပါတယ္။

ုျပင္၀န္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခနွစ္ရာေက်ာ္ အားလုံးပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဘာမွမက်န္ခဲ့ပါဘူး။

အုန္းေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေက်ာ္မွာ အမ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အနည္းငယ္ က်န္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿပင္ေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၇၀ မွာ ေတာ္ေတာ္ေလ; ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ လူမ်ားအခုထိဘယ္
ေ၇ာက္ေနတယ္ဆိုတာ မသိရေသးပါ။

ငပသုန္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အခုမုန္တိုင္းေၾကာင့္ အပ်က္စီးမ်ားရွိခဲ့
ၿပီး အိမ္ေျခ ၄၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္/

လူေသအေပ်ာက္ အရမ္းမ်ားေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။

ငသြန္းဦးခ်ဳိင္း ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အနည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ကုကၠိဳေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အခုေတာ့ ၆ အိမ္သာ က်န္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆတ္တက္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၈၀)ေက်ာ္ရွိ သည္မွာ အခုေတာ့ အိမ္ငါးအိမ္ေထာင္ေလာက္
သာက်န္ရွိခဲ့ပါတယ္
ေငြတင္းတူးေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ အခ်ဳိပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။

ေရနီၾကီးေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ မုန္းတိုင္းေၾကာင္းအိမ္ေၿခအေကာင္းမ
က်န္ဟုသိရသည္။

သေဘၤာေခ်ာင္းေက်းရြာ၌အိမ္ေၿခ(၂၀၀)ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အခ်ဳိ႔အနည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။
မိုးသီးနတ္ေတာင္အုပ္စု က်ီးေခါင္းေတာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၂၅၀)ေလာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ၃ပုံ
၂ပုံသာမ်ားေလာက္သာပ်က္စီးခဲ့သည္ဟုသည္သိရသည္။

မိုးသီးနတ္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၁၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ ေတာ္ေတာ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ေလာင္းစာရိုက္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၂၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ရွိခဲ့သည္မွာ အားလုံးပ်က္စီးခဲ့သည္။

ကုန္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီး နည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။

၄င္းေက်းရြာမ်ားအၿပင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္မွာ ဘုရားေစတီမ်ားနွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း စသည္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ကားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားအားလုံး က်ဳိးပ်က္ခဲ့ပါတယ္

မင္းၿပားၿမိဳနယ္ရွိ အိမ္ေၿခေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနွင့္ ဘုရားအေဆာက္ဦး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။
၄င္းျမိဳနယ္ရွိ စြန္ရဲေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၉၅၀ ရွိၿပီး အဆိုပါေက်းရြာတြင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပ်က္စီးၿပီး လူေသ လူေပ်ာက္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေရတက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ကၽြဲႏြားမ်ားတိရစာၦန္မ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာလူၾကီးကေၿပာပါတယ္။

ေၾကာင္ရွည္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ အိမ္ေၿခ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ အိမ္ေၿခ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္သာ ပ်က္စီးခဲ့တယ္လုိ႔ၾကားရပါတယ္။

လက္မယာေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ ၃၅၀ ေလာက္ရွိ အိမ္ေၿခအမ်ားၾကီးပ်က္စီးခဲ့တယ္

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    so sad. let's help them everyone.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved