စာေပစိစစ္ေရး အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ထုတ္ျပန္

Monday, November 22, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သတင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္
အခ်ပ္ပုိအျဖစ္ရုိက္ႏွိပ္ၿပီးပုံႀကီးခ်ဲ႕ ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ စာေပစိစစ္ေရးက
သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားကုိ အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။


အသိေပးေၾကညာခ်က္
စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ဌာန
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန

ေန႕စြဲ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၊
၂၀၁၀ ခုႏွစ္
၁။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္စြဲျဖင့္ ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖုံး၊
အခ်ပ္ပုိမ်ားထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုိက္နာရမည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ သို႕ေသာ္လည္း ဂ်ာနယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုိက္နာမႈမရွိသည့္အတြက္ ထပ္မံ၍
ေအာက္ပါအတုိင္း ဒုတိအႀကိမ္ သတိေပးထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

(က) ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပမည့္ ဂ်ာနယ္၏ Logo ပုံစံႏွင့္
အရြယ္အစားသည္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ရန္ ဌာနသုိ႕ စတင္တင္ျပစဥ္က
ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့သည့္ Logo ပုံစံႏွင့္
အရြယ္အစားအတုိင္းသာပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပရမည္။

(ခ)ဂ်ာနယ္၏မည့္သည့္အတြင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ မဆုိ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးပါ Logo
ပုံစံႏွင့္ အရြယ္အစားအား ေနာက္ထပ္အဖုံးပုံစံတစ္ခုသဖြယ္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။

(ဂ)ေရွ႕မ်က္ႏွာဖုံးအား အတည္ျပဳၿပီးပါက ထပ္မံတင္ျပခြင့္မရွိ။ သုိ႕ရာတြင္
ျဖဳတ္ပယ္ခံရပါက ၄င္းေနရာတြင္ အစားထုိးရန္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံတင္ျပခြင့္ျပဳမည္။

(ဃ)အခ်ပ္ပုိတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ Logo ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ Size သည္ မူုလဂ်ာနယ္ပါ
Logo အရြယ္အစားထက္ ထက္၀က္ ေသးငယ္ရမည္။

(င)အခ်ပ္ပုိ(သုိ႕မဟုတ္) Supplementary စာသားကုိ Logo ၏ ေအာက္
ဘယ္(သုိ႕မဟုတ္) ညာတြင္ ထင္ရွား ပီသစြာ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပရမည္။

(စ)ဌာနက ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိသာ
အခ်ပ္ပုိတြင္ ေဖာ္ျပရမည္။

(ဆ) အခ်ပ္ပုိ စာမ်က္ႏွာကုိ A,B,C…… အကၡရာစဥ္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပရမည္။

(ဇ)အခ်ပ္ပုိ စာမ်က္ႏွာကုိ အမ်ားဆုံး ၈ မ်က္ႏွာထိသာ ခြင့္ျပဳသည္။

(စ်) ဂ်ာနယ္မူႀကမ္းတြင္ စာမ်က္ႏွာအဖုံးတြင္ ေဖာ္ျပရန္ ခြင့္မျပဳထားေသာ
သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပုံမ်ားကို အခ်ပ္ပုိစာမ်က္ႏွာ၏ပထမစာမ်က္ႏွာတြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။ အခ်ပ္ပုိ၏ အတြင္းစာမ်က္ႏွာတြင္သာ ေဖာ္ျပရမည္။

(ည) အခ်ပ္ပုိထည့္သြင္းလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ဂ်ာနယ္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ထည့္သြင္းလိုျခင္းႏွင့္ မည္သုိ႕ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ကုိ ဌာနသုိ႕ ဦးစြာ
တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ဌာန

10 comments :

 1. Anonymous said... :

  ေၾသာ္ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေတြ ထင္ထင္ရွားရွားကို ျမင္ႏိုင္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ပါပဲ။ ဟက္ဟက္ဟက္.. ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေပမယ့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီကေတာ့ ဗမာျပည္သူေတြနဲ႔ မကိုက္ညီေသးလို႔လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ီးအကဲ မလိမ္မိုးမလိမ္မာေလးေတြက ညစ္တီးညစ္ပတ္ ေျပာမွာေပါ့။ တိုက္ပြဲေခၚသံေတာင္မဟုတ္ေသးဘူး။ အေမစု လြတ္တဲ့သတင္းပဲရွိေသးတယ္။ ဒီလိုသတင္းမ်ဳိးကိုေတာင္မွ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရရင္ အစိုးရယုတ္မာတာကို ေဝဖန္ဖို႔ကေတာ့ မေမွ်ာ္နဲ႔ေတာ့။ ဒီထက္ပိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဖို႔ ဆိုတာကေတာ့ ရူးေနလို႔ပဲျဖစ္မယ္။ ေဝဖန္ရတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အမွန္ပါပဲ။

 1. Anonymous said... :

  လုပ္ျပန္ျပီ

 1. Anonymous said... :

  ဟားဟားဟား...................
  ဟားဟားဟား...................
  ဟားဟားဟား...................
  ရီပဲရီခ်င္ေတာ့တယ္ နအဖရယ္။
  ဟိုကာတြန္းထဲကလိုပဲ
  ကေလးကြက္ေတြ

 1. Anonymous said... :

  ေတာင္ဒဂံုကမျဖဴရဲ႕ေဂဟာက HIV လူနာေတြကိုဧည့္စာရင္းမေပးေတာ့ဘူးဆိုတာကိုလည္း
  ဟားဟားဟားဟားဟား....................
  ဟားဟားဟားဟား.....................
  ဟားဟားဟား......................

 1. Anonymous said... :

  ္ဟို..ေပါတာက်က္သဒံုးၾကီးပံုကိုမ်က္ႏ်ာဖံုးကေနထည့္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့.....ဒီစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို..လိုက္နာဖို့မလိုဘူးဗ်...ဒါေပမဲ့..ျပည္သူေတြကိုေတာ့.....အဲဒီစာမ်က္ႏွာကိုအီအီးမကံုးရတို့..ဘုရားစင္မွာတင္ထားပါတို့ စည္းကမ္းအသစ္ေတြ ထြက္လာမွာဗ်..........

 1. Anonymous said... :

  ၾၾဲဳကံ ့ဖြတ္ ရဲ့ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီ၏ စာေပမူ၀ါဒ- -(ဂ်ာနယ္တိုင္းက ဖြတ္သတၱ၀ါရဲ့ပံုကို မ်က္နွာဖံုး တင္ေပးဳကရင္ ေကာင္းမယ္လို ့အဳကံျပဳခ်င္ပါတယ္)

 1. Anonymous said... :

  ဟီးဟီး...သတင္းစာမွာပါ‌ေနက်တာ‌ေတျကီးပုံကျိုပည္သူ‌ေတြကမ်က္နွာ
  ကိုတံ‌ေတြးဆြတ္..ျပီး‌ေတာ့..အီးအီးကုန္း‌ေနျကတာျကာပါ‌ေပါ့...။

 1. Anonymous said... :

  ဒါနဲ.မ်ားေခတ္မီတိုးတက္တဲ.ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္မယ္ေလးဘာေလးနဲ.
  ဒီမိုကေရစီဆိုတာဘာလဲဆိုတာနကန္းတစ္လံုးမွမသိတတ္ပံုမ်ား
  ရယ္လိုက္ရတာဖတ္ဖတ္ေမာရင္ဘတ္ေနာက္ကေက်ာ။ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

 1. Cherrycm said... :

  ေအာ္...ဒီမိုကေရစီ ႏိူင္ငံေတာ္ဆိုတာ ဒါကိုေျပာတာကို...ထိုင္းတို႔ အေမရိက တို႔မွာသတင္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖၚျပၾကတာ ဒီမိုကေရစီ
  မစစ္လို႔ပဲျဖစ္ရမယ္...မွတ္သားေလာက္ပါေပတယ္...သြပ္..သြပ္..သြပ္

 1. coconut said... :

  ေန႕စြဲ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ ၊
  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္

  (ရံုးပိတ္ရက္ျကီး တရား၀င္ ရံုးပိတ္ရက္မွာ.. တရားဝင္ ရံုးစာ ထုတ္တာလား)

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved