အသက္မျပည့္ေသးသူကို မဲေပးခိုင္း

Tuesday, November 9, 2010

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဆန္းၿမိဳ႕ မဲရံုအမွတ္ ၆ တြင္ အသက္မျပည့္ေသးသူကို ေဖာ္ျပပါ ယာယီမွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ကို
တာ၀န္သိ ျပည္သူတစ္ဦးမွ လာေရာက္ေပးအပ္ထားသည္ကို ဓာတ္ပံုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မဲေပးသူကိုလည္း ယင္းလက္မွတ္ျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္မ်ားက မဲေပးခိုင္းခဲ့ပါသည္။

မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိသူကို မဲေပးခိုင္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိမရွိက ိုစံုစမ္းေမးျမန္း ေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved