ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္ ့ခြန္း ေကာက္နုတ္ခ်က္မ်ား

Sunday, November 14, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အားေပးေနသည္ကို သိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု စိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာေစလိုေၾကာင္း၊ တာဝန္ကို မေၾကာက္၊ တာဝန္မေက်မွာကိုသာ ေၾကာက္ေၾကာင္း၊ သူတဦးတေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။


ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဟာေျပာသည့္ေနရာတြင္ လာေထာက္ခံမွသာ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အိမ္မွ ထမင္းခ်က္ေပးျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ သားသမီး ေက်ာင္းပို႔ျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါခ်င္ဟု ေျပာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို နားမလည္၍သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။


အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူနည္းစုျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ျပည္သူက ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္ဟု ေျပာသြားသည္။ သူအက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံသလို ျပည္သူကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေစလိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူ႔ကဲ့သို႔ ျပည္သူကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ မက်ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္တြဲလုပ္၍ မရဟု မရွိေစရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစုအဖြဲ႔မ်ား အားလံုးႏွင့္လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved