သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္

Monday, April 11, 2011

Credit: Eleven News

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၁။ နယ္နိမိတ္ သတ္မႇတ္ျခင္းႏႇင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥ။
၂။ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး ကိစၥ။
၃။ ႏုိင္ငံတြင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥ။
၄။ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုျခံဳေရးႏႇင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ။
၅။ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥ။
၆။ လႊတ္ေတာ္က ရန္ပံုေငြ ခြင့္ျပဳသတ္မႇတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမႇတစ္ပါး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြထည့္၀င္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ က်ခံရန္ တာ၀န္ယူေသာ ကိစၥ။
၇။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိစၥ။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလုိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္ႏႇင့္သေဘာတူညီခ်က္ အခ်ဳိ႕

၁။ အဆိပ္ေငြ႕ကုိ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသုံးမျပဳေရး ကိစၥ၊
၂။ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ပိတ္ပင္ေရး ကိစၥ၊
၃။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ခုိလႈံခြင့္ေပးေရး ကိစၥ၊
၄။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ လႊဲအပ္ေပးေရးႏႇင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမႇ ေတာင္းဆုိေရး ကိစၥ၊
၅။ ေလယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရယာဥ္ အပုိင္စီးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးေရး ကိစၥ၊
၆။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ေရး ကိစၥ၊
၇။ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ပင္မစာခ်ဳပ္မႇ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ကိစၥ၊
၈။ လႊတ္ေတာ္မႇ ခြင့္ျပဳသတ္မႇတ္ထားခ်က္မ်ား အတြင္း ေငြေခ်းယူသည့္ ကိစၥ၊
၉။ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း သြားလာမႈႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ၊
၁၀။ စာတုိက္၊ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္၊ အင္ထရာနက္္ႏႇင့္ အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ၊
၁၁။ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလႇယ္ေရး ကိစၥ၊
၁၂။ သဘာ၀ စြမ္းအင္မ်ား၊ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္မႈႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ
၁၃။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကိစၥ
၁၄။ စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥ၊
၁၅။ ဇယား(၁)ပါ ကိစၥမ်ားမႇအပ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္ေသာ အျခားကိစၥ။

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    စာပဲရွိတာ တကယ္လုပ္ဖုိ႔ဆိုတာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးေပၚမူတည္ေနပါတယ္။ သူလုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လုိ႔မွမရတာ။ သန္းေရႊရဲ႔လက္ကိုင္ဒုတ္ပဲဟာ--

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved