အမ်ဳိးသမီးညႊန္ခ်ဳပ္

Friday, August 26, 2011

-ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန အမ်ဳိးသမီးတဦးရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဒီေန႔သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဒီလုိရာထူး ေပးေလ့ မရိွတာေၾကာင့္ ဒီျဖစ္ရပ္က ထူးေနပါတယ္။


ေခၚႏူးသုမ္ေတာင္သတင္းကုိလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။
ဒီလုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ သတင္းေတြေတာ့ အခါအားေလ်ာ္စြာ ပါသင့္ပါတယ္။


----

1 comments :

  1. She is daughter of former health ministre u tun wai ,
    teacher in regional college no 3 and transfer to foreign ministry in 1980
    with the power of her father.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved