ဧရာ၀တီအား ကယ္တင္ႏိုင္ၾကပါေစ

Tuesday, September 13, 2011

....

မင္းႀကီးမ်ားးးးးဘုရားးးး...

အေနာ္ရထာ။ ။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေလာကမွာယခုတေလာ တို႔မ်ား ဧရာ၀တီအေၾကာင္း အသံေတြက်ယ္ေလာင္က်ယ္ေလာင္ ၾကားၾကားေနရပါလားကြဲ႕ ... ဘာမ်ားအေၾကာင္းထူးေနလို႔တုန္း မွန္ရာကို တင္ေလ်ာက္ၾကစမ္း...။ငေထြရူး ။ ။ ကိုၾကီးက်န္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးေမးေနၿပီ ဧရာ၀တီတဲ့ ၾကည့္ေလ်ာက္ပါအုန္း။က်န္စစ္သား ။ ။ မွန္ပါ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီမွာ ရန္သူေတြ၀ိုင္းေနတာပါဘုရား။က်န္စစ္သား၏တင္ေလ်ာက္ခ်က္ေၾကာင္

.့ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးအေနာ္ရထာမွာ မ်က္လံုးျပဴးသြားကာ ...

အေနာ္ရထာ ။ ။ ဟဲ့ ငက်န္စစ္ ကိုယ့္ေတာ့ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီ မွာ ရန္သူေတြ၀ိုင္းေနတယ္ ဟုတ္စ ။က်န္စစ္သားလည္း သူ၏စကားမွားသြားမွန္းသိလိုက္သျဖင့္ မ်က္လံုးကေလးေပကလပ္ေပကလပ္ျဖစ္သြားကာ...က်န္စစ္သား။ ။ မွန္ပါ ရန္သူမ်ားမဟုတ္ပါဘုရား တရုတ္ျဖဴမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား။က်န္စစ္သားတင္ေလွ်ာက္ခ်က္ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းေစာ လည္းေတြေ၀သြားျပီး...အေနာ္ရထာ။ ။ ဟဲ့ငက်န္ ဧရာ၀တီ ကိုတရုတ္ျဖဴေတြ၀ိုင္းတာနဲ႕ေဖ့စ္ဘုတ္ေလာကမွာ ဘာလို႔ပြစိပြစိ ျဖစ္ကုန္ရတာတုန္း ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္နားလည္ေအာင္ ေသခ်ာေလွ်ာက္တင္စမ္း ေမာင္မင္း။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္ပါဘုရားထိုကိစၥကို အစမွေလွ်ာက္တင္ ရလွ်င္ျဖင့္ ငလံုးလဖယ္ လဲတာ၀န္မကင္းေၾကာင္းပါဘုရား။ငလံုးလဖယ္မွာ သူ၏နာမည္ပါလာသျဖင့္ က်န္စစ္သား အား မ်က္ေမွာင္က်ဳတ္လ်က္ ေခါင္းငဲ့ၾကည့္လိုက္ေလ၏။ က်န္စစ္သား ကဆက္လက္၍က်န္စစ္သား။ ။ ငလံုးလဖယ္ သည္ ယခင္လယ္ထြန္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ားလုပ္စဥ္က ဧရာ၀တီမွေရမ်ားကို သူ၏လယ္ကြင္းထဲသို႔ေျမာင္းမ်ားသြယ္ကာ ေရယူခဲ့ဖူးပါသည္ဘုရား။အေနာ္ရထာ။ ။ အိမ္း ... မွန္တယ္ေလ ငက်န္ ရဲ႕ အဲ့သလို နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းအၾကံဥာဏ္ေကာင္းေၾကာင့္ ငလံုး ကို ကိုယ္ေတာ္ ေျမွာက္စားထားေပတာ ေမာင္မင္း အသိပဲေလ ဆက္ေလွ်ာက္စမ္းပါဦး။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္ပါ... ထိုအၾကံအစီကို ေႏွာင္းလူတို႔ သိရွိသြားျပီး ဆည္မ်ား ေရကာတာမ်ားေဆာက္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္ဘုရား။အေနာ္ရထာ။ ။ အိမ္း စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္လုပ္ၾကတာပဲ ေကာင္းေလစြေကာင္းေလစြ။က်န္စစ္သား။ ။ ထိုမွ်မကေသးပါဘုရား ဆည္မ်ားႏွင့္ ဂ်င္နေရတာမ်ား တြဲစပ္ၾကကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူၾက ေၾကာင္းပါဘုရား။အေနာ္ရထာ။ ။ အိမ္း ဒါလဲေကာင္းေပသားပဲ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုတိုင္ အင္တာနက္ေပၚ တက္ျပီးနိုင္ငံတကာကိုေလ့လာနိုင္ေနတာပ...ဆက္တင္စမ္း။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္လွပါ ... ယခုဟာကျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး တို႔ အတြက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္က ၀မ္းပါဆန္႕ ပါတဲ့ ဘုရား တရုတ္ျဖဴ ၾကီးေတြအတြက္က်ေတာ့ ကိုးဆယ့္ကိုးပါဆန္႕တဲ့ဘုရား .. ။အေနာ္ရထာ။ ။ ေဟ...သေဘာက္သားေတြ အတြက္အခ်က္ညံ့လွခ်ည္လား ငက်န္ ေမာင္မင္း အမွတ္မ်ား မွားသလားကြယ့္ ..။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္လွပါဘုရား ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ေတာ္မ်ိဳးၾကီးအၾကိမ္ၾကိမ္ေလ့လာ ေမးျမန္းစံုစမ္းထားတာ ပါဘုရား။အေနာ္ရထာ။ ။ ေဟ...ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စိတ္ႏွလံုးမသာ မယာျဖစ္လွတယ္ေမာင္မင္း တရုတ္ျဖဴတို႔ေဆာက္မယ့္ ဆယ္က ဘယ္ေလာက္ၾကီးသလဲေမာင္မင္း အျမန္သံေတာ္ဦးတင္ကြယ့္။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္လွပါ ဘုန္ေတာ္ေၾကာင့္ အေတာ္ၾကီး ေၾကာင္းပါဘုရား။အေနာ္ရထာမင္းေစာလည္း က်န္စစ္သားေလ်ာက္တင္ခ်က္ေၾကာင့္ မ်က္လံုးျပဴးသြားကာ ...အေနာ္ရထာ။ ။ အလို ... ဘယ္ေလာက္ေတာင္ၾကီးသ တဲ့တုန္းငက်န္စစ္ရဲ႕။က်န္စစ္မင္း။ ။ မွန္လွပါဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အက်ယ္အ၀န္းေလာက္ရွိပါတယ္ဘုရား။အေနာ္ရထာမင္းေစာမွာ မ်က္လံုးမ်ားျပဴးသထက္ျပဴးသြားျပီးအေနာ္ရထာ။ ။ အဲ့သေလာက္ေတာင္ၾကီးလား ငက်န္ ...။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္လွပါဘုရား ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ....က်န္စစ္သားစကားမဆံုးခင္မွာပင္ အေနာ္ရထာမင္းေစာက က်န္စစ္သားအား မ်က္ေထာက္နီၾကီးျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ျပီးအေနာ္ရထာ။ ။ ဟဲ့ ငက်န္ ကိုယ့္ေတာ္ဘုန္းေတာ္ ကိုယ္ေတာ့္ဘုန္း ေတာ္ ဆိုျပီးထည့္ထည့္သံေတာ္ဦးတင္မေနနဲ႕ ငါကိုယ္ေတာ့္အျပစ္မကင္းျဖစ္ေနမယ္ ဒီသေဘာက္သားနဲ႕ေတာ့ ခက္တာပဲ။က်န္စစ္သားမွာ အေနာ္ရထာမင္းေစာ ၏စကားေၾကာင့္ ပုခံုးတဘက္ တြန္႔လိုက္ျပီးဆက္လက္တင္ေလ်ာက္ျပန္၏။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္လွပါ ထိုသို႔ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕စာမွ်ၾကီးမား ေသာ ဆည္ၾကီးမ်ိဳး ၈ ခုေတာင္ တဲ့ဘုရား။က်န္စစ္သား၏ ေလ်ာက္တင္ခ်က္အဆံုးတြင္ ဘုရင္အေနာ္ရထာ မွာေနာက္သို႔ပက္လက္လန္က်သြားရွာ၏။ အနားတြင္ရွိေနေသာ မိဖုရား ေစာလံုကလည္းလွ်င္၏။ ဘုရင္အားအလ်င္င္အျမန္သိုင္းဖက္ကာထိန္းေပးလိုက္နိုင္သျဖင့္ ဘုရင္အေနာ္ရထာမွာ ေနာက္ေစ့မကြဲသြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုေနာက္တြင္ေတာ့ အေနာ္ရထာမင္းေစာအား ေမာင္းမမိတ္သံမ်ား၀ိုင္း၀န္းျပဳစုၾက သျဖင့္မၾကာမီပင္ျပန္လည္သတိရလာ၏။အေနာ္ရထာ။ ။ ဟဲ့ငက်န္ သည္အတိုင္းအမွန္ပဲလား ျဖည္း ျဖည္းတင္စမ္း ငါကိုယ္ေတာ္ ေရႊစိတ္ေတာ္ႏြမ္းလာျပီကြဲ႕။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္လွပါဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ... အဲအဲ မွန္လွပါဘုရား အမွန္ေတြပါပဲဘုရား။အေနာ္ရထာ။ ။ သဟာျဖင့္ ဒီအေရးတယ္မေသးလွဘူး ငါကိုယ္ေတာ့္ ဧရာ၀တီ ခန္း ကိန္းျမင္ေနတယ္ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေညာင္ဦးဖီး ကူးစရာေရမရွိျဖစ္ေနမယ္...။ေညာင္ဦးဖီးမွာလည္း သူ႔၏နာမည္ပါလာသျဖင့္မေနသာပဲ...ေညာင္ဦးဖီး။ ။ မွန္လွပါ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးၾကီးေရမကူးရတာကိစၥမရွိပါဘုရား အရွင္မင္းတရားၾကီးရဲ႕ေဖာင္ေတာ္သာ ေသာင္ေပၚမွာ ေဖာေလာ ေပၚေနမွာစိုးရိမ္ပါတယ္ဘုရား။အေနာ္ရထာ။ ။ အိမ္းဟုတ္ေပတယ္ ေညာင္ဦးဖီး ...ဒီကိစၥကိုဘယ္လိုလုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲ ေမာင္မင္းမ်ား အၾကံေပးေလွ်ာက္တင္ၾကစမ္းကြဲ႕။က်န္စစ္သား။ ။ မွန္လွပါ ထိုကဲ့သို ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ိဳး လိုလာလွ်င္ ငလံုးလဖယ္ ကအားကိုးရပါသည္ဘုရား ။က်န္စစ္သားသည္ ငလံုးလဖယ္အား တစ္ခ်က္ေ၀ွ႕ၾကည့္လိုက္ ျပီး ဘယ္လိုလဲဟူေသာပံုစံျဖင့္ ေမးေငါ့ျပလိုက္၏။ငလံုးလဖယ္ကလည္းေခသူမဟုတ္...ငလံုးလဖယ္။ ။ မွန္လွပါ ထိုကိစၥမွာမခက္ပါဘုရား အရွင့္ထံတြင္ရွိေသာ အရိႏၵမာလွံ ႏွင့္ေျဖရွင္းလွ်င္ ရပါသည္ဘုရား။အေနာ္ရထာ။ ။ ဟဲ့ငလံုး ျမန္ျမန္ဆက္တင္စမ္း ငါကိုယ့္ေတာ့လွံနဲ႕ဘယ္လိုလုပ္ရမတုန္း ...။ငလံုးလဖယ္။ ။ မွန္လွပါ အရွင္ဘုရား၏ ဘိုးေတာ္သိၾကားမင္းဆက္သထားေသာ အရိႏၵမာလံွအား ကိုၾကီး က်န္စစ္ ကိုငွားလိုက္ပါဘုရား ျပီးလွ်င္ျဖင့္ တရုတ္ျဖဴမ်ား ေဆာက္ လုပ္ထားေသာ ေရကာတာၾကီးကို ထိုအရိႏၵမာ လွံေတာ္ ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္လိုက္ပါလွ်င္ ေရကာတာက်ိဳးသြားျပီး တရုတ္ျဖဴတို႔အၾကံ အစည္မ်ားပ်က္စီးသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း တင္ေလ်ာက္ပါသည္ဘုရား။ထိုအခါ တစ္ခ်ိန္လံုးျငိမ္နားေထာင္ေနေသာ ငေထြရူးက ...ငေထြရူး။ ။ ဟဲ့ ငလံုး ဟိုသင္းေတြေဆာက္ထားတာက ရွစ္ခု တဲ့ ဘုန္းေတာ္ဘုရားမွာက တစ္ေခ်ာင္းထဲ ရွိတာေလကြဲ႕ လွံေတာ္က ေရကာတာျပိဳလို႔ေရစီးနဲ႔ေျမာသြား

ရင္ဘယ္လိုလုပ္မတုန္း

က်န္တဲ့ဟာေတြနဲ႔ဟိုတရုတ္ျဖဴေတြဆက္လုပ္မွာေပါ့ စဥ္းစားၾကဦး။အေနာ္ရထာ။ ။ အိမ္း သည္ ငေထြ က ဒီလိုေတာ့လဲအားကိုး ရေပသားပဲကိုး ကဲ ငလံုး ေမာင္မင္းပဲ စဥ္းစား တင္ေလွ်ာက္စမ္း။ငလံုးလဖယ္လဲေခါင္းတခ်က္ကုတ္လိုက္ျပီး မ်က္နွာမွာျပံဳးေယာင္ သန္းလာ၏။ငလံုးလဖယ္။ ။ မွန္လွပါဘုရား ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ဘိုေတာ္သိၾကား ရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္ ကို သိပါတယ္ဘုရား ဘိုးေတာ္သိၾကားရဲ႕ ၀က္ေပ့ခ်္ ကေန အရွင္မင္းၾကီး အရိႏၵမာလွံမ်ားထပ္မံမွာၾကားပါလွ်င္ အဆင္ေျပ နိုင္ေၾကာင္းပါဘုရား။ငလံုးလဖယ္၏ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ေၾကာင့္နန္းေတာ္တြင္းရွိသူမ်ား အားလံုး ငလံုးလဖယ္အား အထင္ၾကီးေလးစားေသာအၾကည့္မ်ား ႏွင့္၀ိုင္းၾကည့္ၾကကာ လက္မ မ်ားေထာင္ျပလိုက္ၾကေလသည္။ အေနာ္ရထာမင္းေစာလည္းစိတ္အနည္းငယ္သက္သာရာရသြား ဟန္ရွိ၏။ က်န္စစ္သားမွာေတာ့ ထိုသို႔သာလွ်င္ လွံရွစ္ေခ်ာင္း ထမ္းရမယ့္ တာ၀န္ကိုသူယူရေတာ့မည္ကိုသိသျဖင့္စိတ္ပ်က္ သြားေလ၏။အေနာ္ရထာ။ ။ ကဲကဲ ေျပာေနၾကာတယ္ ကိုယ့္ေတာ့္ လက္ေတာ့ နဲ႕ ဘိုးေတာ္သိၾကားမင္း ၀က္ေပ့ခ်္ ထဲ၀င္လိုက္မယ္ ေမာင္မင္းမ်ား။။ ။ သင့္ျမတ္လွေၾကာင္းပါဘုရား ...ထို႔ေနာက္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးသည္သူ၏လက္ေတာ့ကို ထုတ္ယူ လိုကု္ျပီး ပါ၀ါ ဖြင့္လိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ ဂိုဂဲလ္ အားေခါက္ လိုက္ျပီးလွ်င္ ငလံုးလဖယ္ေျပာေသာ ဘိုေတာ္သိၾကားမင္း ၏ ၀က္ဆိုက္ လိပ္စာကို အလ်င္အျမန္ပင္ရိုက္ထည့္လိုက္ေလ၏။ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ လုပ္ဒင္းမွအ၀ိုင္းေလးလည္ေနသည္ကို အေနာ္ရထာမင္းေစာ စိတ္မရွည္စြာႏွင့္ၾကည့္ေနေလသည္။ ေပၚလာပါျပီ ....။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေပၚလာေသာစာေၾကာင့္ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီးအေနာ္ရထာမွာ ေနာက္သို႔ပက္လက္လန္ က်သြားရွာသည္။ သည္တစ္ၾကိမ္တြင္ေတာ့ မိဘုရားေစာလံုလဲ မမီလိုက္ေခ် ေပၚလာသည့္စာမွာေတာ့ ။ အနီေရာင္ေနာက္ခံၾကီး ႏွင့္Access has been Denied ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။ ။(ဧရာ၀တီအား ကယ္တင္ႏိုင္ၾကပါေစ)


အေနာ္ရထာ ေဖ့စ္ဘုတ္ - http://www.irrawaddy.info/ မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပ၏....

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved