မယ္စၾကာ၀ဠာျပိဳင္ပဲြမွာ ဗုိလ္စဲြခ့ဲသူမ်ား

Sunday, September 18, 2011


Miss Universe 2010
Ximena Navarrete

ယခင္ျပိဳင္ပဲြေတြမွာ ေအာင္ပဲြခံခ့ဲသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္

Miss Universe 2009
Stefania Fernandez

Miss Universe 2008
Dayana Mendoza

Miss Universe 2007
Riyo Mori

Miss Universe 2006
Zuleyka Rivera

Miss Universe 2005
Natalie Glebova

Miss Universe 2004
Jennifer Hawkins

Miss Universe 2003
Amelia Vega

Miss Universe 2002
Justine Pasek

Miss Universe 2001
Denise M Quinones

Miss Universe 2000
Lara Dutta

Miss Universe 1999
Mpule Kwelagobe

Miss Universe 1998
Wendy Fitzwilliam

Miss Universe 1997
Brook Antoinette Mahealani Lee

Miss Universe 1996
Joseph Alicia Machado Fajardo

Miss Universe 1995
Chelsi Smith

Miss Universe 1994
Sushmita Sen

Miss Universe 1993
Dayanara Torres

Miss Universe 1992
Michelle McLean

Miss Universe 1991
Lupita Jones

Miss Universe 1990
Mona Grudt

Miss Universe 1989
Angela Visser

Miss Universe 1988
Porntip Nakhirunkanok

Miss Universe 1987
Cecilia Carolina Bolocco Fonck

Miss Universe 1986
Barbara Palacios Teyde

Miss Universe 1985
Deborah Carthy-Deu

Miss Universe 1984
Yvonne Ryding

Miss Universe 1983
Lorraine Downes

Miss Universe 1982
Karen Diane Baldwin

Miss Universe 1981
Mona Irene Lailan Saez Conde

Miss Universe 1980
Shawn Nichols Weatherly

Miss Universe 1979
Maritza Sayalero

Miss Universe 1978
Margaret Gardiner

Miss Universe 1977
Janelle Commissiong

Miss Universe 1976
Rina Messinger

Miss Universe 1975
Anne Marie Pohtamo

Miss Universe 1974
Amparo Munoz

Miss Universe 1973
Margarita Moran

Miss Universe 1972
Kerry Anne Wells

Miss Universe 1971
Georgina Rizk

Miss Universe 1970
Marisol Malaret

Miss Universe 1969
Gloria Diaz

Miss Universe 1968
Martha Vasconcellos

Miss Universe 1967
Sylvia Louise Hitchcock

Miss Universe 1966
Margreta Arvidsson

Miss Universe 1965
Apasra Hongsakula

Miss Universe 1964
Kiriaki Corinna Tsopei

Miss Universe 1963
Ieda Maria Vargas

Miss Universe 1962
Norma Nolan

Miss Universe 1961
Marlene Schmidt

Miss Universe 1960
Linda Bement

Miss Universe 1959
Akiko Kojima

Miss Universe 1958
Luz Marina Zuluaga

Miss Universe 1957
Gladys Zender

Miss Universe 1956
Carol Morris

Miss Universe 1955
Hillevi Rombin

Miss Universe 1954
Miriam Stevenson

Miss Universe 1953
Christiane Martel

Miss Universe 1952
Armi Kuusela

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved