ေပးစာ - ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ စစ္ေဆး႐ံု ယာယီတပ္မႉး လုပ္ကြက္မ်ား

Tuesday, November 29, 2011(ေပးပို႔လာသည့္ စာ၏ အခ်က္အလက္၊ အာေဘာ္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ (၆) မိုင္တပ္နယ္၊ ကုတင္ (၁၃/၁၀ဝ) မွ ဆရာဝန္၊ ပါရဂူမ်ားသည္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ားပါမက်န္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ေဆးဝါးကုသေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုလက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ (ယာယီ) တပ္မႉးျဖစ္သူ ဗိုလ္ႀကီးေဇယ်ာဦးမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ကြက္မ်ား
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

(၁) အရပ္သားျပင္ပလူနာမ်ားကို လက္ခံ ကုသေပးျခင္းမရွိပါဘဲ ဂိတ္ေပါက္ဝမွ ေမာင္းထုတ္ျခင္း။
(၂) ၁၉-၁၁-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ (၇) မိုင္ေက်းရြာမွ အရပ္သားလူနာတဦး အေရးေပၚ ေသြးသြင္းရန္ ေရာက္ရွိလာျခင္းကို ဗိုလ္ႀကီးေဇယ်ာဦးမွ ေမာင္းထုတ္သျဖင့္ ျပန္သြားရျခင္း။
(၃) လူနာမ်ားကို အလ်င္အျမန္ အလုအယက္ ၾကည့္႐ူမႈေၾကာင့္ မႏိုင္မနင္းျဖစ္ကာ ေသဆံုးရျခင္း။
(၄) ေမြးဖြားၿပီး လူနာမ်ားကိုလည္း ေမြးၿပီးၿပီးျခင္း ေဆး႐ံုေပၚမွ ေမာင္းထုတ္ျခင္း။
(၅) အေရးေပၚလွ်င္ေပၚသလို ခြဲစိတ္ေနရေသာ ခြဲခန္းကိုလည္း ေသာ့ခတ္ကာ ပိတ္သိမ္းထားျခင္း။
(၆) ေဆးခြဲတမ္း (၆) လစာမွ ရေသာေဆးကို ေဆးစတိုကိုင္ေသာ တပ္ၾကပ္ႀကီးေမာင္စိုးႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးေဇယ်ာဦးတို႔မွ ေဆး႐ံုသို႔ မယူဘဲ ရန္ကုန္တြင္ ေရာင္းစားလာျခင္း။
(၇) ဗိုလ္ႀကီးေဇယ်ာဦး ဇနီးမွ တပ္မိသားစုမ်ားအေပၚ ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း။
(၈) ထို႔အျပင္ (၁၃/၁၀ဝ) တပ္ေဆး႐ံုမွ ဗိုလ္ႀကီးေဇယ်ာဦးသည္ ေဆးကုသျခင္းအလုပ္ကို မလုပ္ပါဘဲ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ (က) သစ္ေမွာင္ခိုကူးျခင္း၊ (ခ) ေတာဝိုင္းေမာ္ေက်းရြာတြင္ ငါးဖမ္းေလွ လုပ္ျခင္း၊ (ဂ) ရေနာင္းၿမိဳ႕သို႔ မီးေသြးပို႔ျခင္း၊ (ဃ) လူေမွာင္ခိုျခင္းမ်ားကို တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္အတိုင္း အမ်ားျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈကာ ေလွ်ာက္လွမ္းလုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံု ကုတင္ (၁၃/၁၀ဝ) မွ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ သိရွိႏိုင္ရန္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved