ဘာေၾကာင့္ ဟီလာရီကို တခမ္းတနားႀကိဳဆိုဖို႔ လိုသလဲ

Tuesday, November 22, 2011.ဟီလာရီကလင္တန္ - AP photo

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဒီလိုအေရးၾကီးတဲ့ရာထူးမ်ိဳးကိုင္ထားသူ မ်ိဳးနစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္းမွာျမန္မာျပည္သုိ့ပထမဦးဆံုးလာလည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီေရး လူ့အခြင့္အေရးတို့ ပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာမွုကို အားေကာင္းလာေစမည့္ လက္ခဏာ တြန္းအားျဖစ္သည္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးလွုပ္ရွားမွုဘက္က ကမၻာ့စူပါ၀ါက လူသိထင္ရွားရပ္တည္ျပျခင္းျဖစ္ျပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ေျပာင္းလဲမွုမ်ားအား ၾကိဳဆိုျခင္းျဖစ္သလို ေျပာင္းလဲမွုအား အားျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။

ကမ ၻာ့စူပါပါ၀ါႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို့ ဘက္ေပါင္းစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တရား၀င္မဟာမိတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေရး ခရီးစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလည္းေရးတြင္ အေမရိကန္မွ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမွုေရး အရမည္သို့အကူအညီေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို လာေရာက္ေလ့လာသည့္ခရီးစဥ္တခုလည္းျဖစ္သည္.၊

တရုတ္ႏိုင္ငံအင္အားၾကီးလာမွုႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေသးေသးမ်ားမွ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအရ အကူအညီလိုအပ္လာသည့္ ေပးႏိုင္ရန္.. အေမရိကန္တို့ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမ်ွႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပန္းလုပ္ေဆာင္မွုရည္မွန္းခ်က္လည္းထိုခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္.။

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္အစိုးရတို့နစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နီးစပ္စြာဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္ မွုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပါ၀ါမညီမမွ်ျဖစ္ေနမွုရလာဒ္အေပၚ. အေမရိကန္မွလိုအပ္ေသာ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ထိန္းညီေပးရန္ (.ျမန္မာအစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းပံုရသည္) ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါသည္။

တရုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတ ၱဳမ်ား သစ္ေတာမ်ား ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့ပိုက္လိုင္းမ်ား စသည္ တို့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္ အုပ္စိုးႏိုင္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအားေငြဘီလီယံႏွင့္ခ်ီပံုေပး ကာ ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္ေရးအရ ပံ့ပိုးခဲ့သည္.။ အျပန္အလွန္အက်ိဳးအျမတ္အားျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံျပီးလွ်င္ တရုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ.၏ ဒုတိယအၾကီးဆံုးေသာ ကုန္သြယ္မွူႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္.။ သို့ေသာ္ တဘက္သပ္ခ်ည္ေႏွာင္မွုေပၚလစီမ်ား ကိုယ္ၾကိဳးၾကည့္၀ါဒသက္သက္ျဖင့္ လက္လြတ္စပါယ္ မတရားလုပ္မွုမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္သူတို့မွ တရုတ္အစိုးရအား အမ်က္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

(ဥပမာ-ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုတြင္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာျပီးေရာသေဘာျဖင့္ ေရကာတာေဆာက္ျခင္းကိစၥ )

.ေဟလာရီကလင္တန္ကို ထိုသို့အထူးျပဳဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာျပည္တြင္းၾကီးစိုးခ်ယ္လွယ္မွုကို တားဆီးမွုတခုသေဘာေဆာင္သည္.. သက္ေရာက္သည္။

ခ်ဳပ္လွ်င္.ေဟလာရီကလင္တန္ ၏ယခုခရီးစဥ္သည္.. ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ တရုတ္မွၾကီးစိုးခ်ယ္လွယ္လာမွုအေပၚ ျပင္ဆင္ ဟန့္တားမွုတခုျပီး...အေမရိကန္အစိုးရမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားေထာက္ခံျခင္း.. ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ေျပာင္းလဲမွုမ်ားကို ၾကိဳဆိုေထာက္ခံျခင္းအျပင္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမွုမ်ား ျမန္ျမန္ဆက္လက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ အေကာင္းဖက္ကိုေဖၚေဆာင္ေပးသည့္ တြန္းအားတခုလည္းျဖစ္သည္.

ေဟလာရီကလင္တန္၏ယခုခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ယခုကဲသို့ ကမ ၻ ာေပၚတြင္ အင္အားအၾကီးဆံုးေသာ အေနာက္ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားကိုဦးေဆာင္သည့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို့၏ သမိုင္းတြင္မည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏုိင္ငံေရးခရီးစဥ္ တခုလည္းျဖစ္သည္။

ထို့ေၾကာင့္ ထိုခရီးစဥ္ကို လံုး၀ေထာက္ခံၾကိဳဆိုရန္လိုအပ္ျပီး ထိုသိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး တို့ကိုလိုလားေၾကာင္းျပသရာေရာက္သည္။ေက်းဇူးျပဳျပီး ျပန္လည္ျဖန့္ျဖဴးေပးၾကပါရန္...ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေနဦးကုိးကား - ေနဦး/facebook

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved