ျမန္မာျပည္နဲ႔ ေလအားလွ်ပ္စစ္

Wednesday, December 7, 2011

~
ပထမဆုံး ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္သည့္ ပထမဆုံး ေလအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ GUNKUL Engineering Public Co., Ltd. ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေလအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀ မဂၢါဝပ္စီ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ငါးခုခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းပထမအဆင့္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၌ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ၁၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေလအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဦးစီးဌာနႏွင့္ GUNKUL Engineering Public Co., Ltd. တုိ႕ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႕က နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

http://planet.com.mm/news/read.cfm/id/18169 မွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ သတင္း ျဖစ္ပါတယ္။


~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved