ဒီဇင္ဘာ ၁၂ Time

Saturday, December 3, 2011

~


ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔စဲြနဲ႔ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက တုိ႔ကုိ ျဖန္႔တ့ဲ Time မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား
အဖုံးမတူသလုိ ပါ၀င္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားအျပားလည္း မတူညီပါ။

အာရွေဒသအတြက္ Time မွာေတာ့ မ်က္ႏွာဖုံး ေဆာင္းပါးက ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္တုိ႔ရဲ႕ ပုိစတာႀကီးမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြထားတာကုိလည္း ေဆာင္းပါးဓာတ္ပုံမွာ ေတြ႔ရမွာပါ။ လင့္ေတြကုိ ႏွိပ္ျပီး ဖတ္ရႈနုိင္ပါတယ္။

COVER

Burma's New Hope (World)

A repressive regime is loosening its grip. Will the reforms last?

WORLD

COMMENTARY

LETTERS

ENVIRONMENT

ESSAY

TRAVEL

Bermondsey Bites (Amuse-Bouche)

Hip new eat streets emerge in southeast London

In Deep (Great Outdoors)

Go underground to see some of the best of Vietnam

~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved