၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Saturday, January 21, 2012


photo - messenger journal/facebook

စာအမွတ္ - ၁/၂ဝ၁၂ (၈၈)
၈၈ မ်ဳိးဆက္က်ာင္းသားမ်ား
88generation@gmail.com
၂၁ - ဇန္နဝါရီ -၂ဝ၁၂
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

၁။ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမႇ စတင္၍ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

၂။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒအမႇားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနိမ့္က်မႈစသည့္ လူမႈဒုကၡ အ၀၀ကို ဆယ္စုႏႇစ္ငါးခုေက်ာ္ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။

၃။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

၄။ စစ္မႇန္ေသာ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေထာက္ခံသည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အားေပး ၀န္းရံသြားမည္။

၅။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ပတ္သက္၍ လက္ရႇိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမႇတစ္ဆင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမ်ဳိးသားအင္အားစုအားလံုးႏႇင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပန္လည္ စုစည္းႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ က်န္ရႇိေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုး ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုင္းျပည္မႇ ထြက္ခြာခဲ့ရေသာ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရႇိရႇိ ျပန္လာႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမႇ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မႇ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၇။ အမ်ဳိးသားစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏႈန္းစံမ်ားႏႇင့္အညီ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားႏႇင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမင့္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အားေပးေထာက္ခံသြားမည္။

၈။ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အင္အားစု၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔စည္းတစ္ရပ္လံုးရႇိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အင္အားစုမ်ားႏႇင့္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရႇိသမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၉။ ျမန္မာႏို္င္ငံဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အားေပးကူညီေထာက္ခံေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားႏႇင့္ လက္ရႇိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယံုၾကည္ထက္သန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူအားလံုးအား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမႇ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားအပ္ပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

10 comments :

 1. ဇတ္ဆ၇ာ said... :

  အမွန္တကယ္ကို ေလးစားဖို႔ ေကာင္းတ႔ဲေၾကျငာခ်က္ပါပဲ...
  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႔ မွန္သမွ်ကို အဖြ႔ဲအစည္းတိုင္းန႔ဲလက္တြဲ
  လုပ္ေဆာင္သြားမယ္တ႔ဲ...ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ျပည္ေထာင္စုၾကီး၇႔ဲ ေကာင္းက်ိဳးလုပ္တ႔ဲ အဖြ႔ဲမွန္သမ်ွကို အားေပးေထာက္ခံ သြားမွာျဖစ္ျပီး၊ျပည္ေထာင္စုၾကီး ဆိုးကိ်ဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္မ႔ဲအဖြ႔ဲအစည္းမွန္သမ်ွ ဆန္႔က်င္၇ႈတ္
  ခ်ပါေၾကာင္း......

 1. Anonymous said... :

  no change in thinking, no change in way of talking and no change in behavior. Time to grown up, guys at 50s. Start by respecting at least your wives, your families and children or your girls friends who have waited for prison years guys!!!!

 1. Anonymous said... :

  so happy and satisfy for their decision.cos they are university student

 1. Myo Aung said... :

  ၈၈ အေရးအခင္း ေက်ာင္းသားေကာင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ဦးေဆာင္မွဳ့၊ အနစ္နာခံ စြန့္စား စြန့္လႊတ္မွဳ့မ်ားကို ေလးစားပါတယ္။ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ယခုအခါ အဖြဲ့အစည္း မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေနတာ ေတြ့ရတဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္ဦးရြတ္ျပဳခဲ့သူမ်ားရဲ့အမည္ (သို့မဟုတ္)ယခုေၾကျငာခ်က္ထုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားရဲ့ အမည္ကို ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါတယ္။ အစိုးျဖစ္ေစ၊ အတုိက္အခံျဖစ္ေစ၊ လမ္းမွန္ကို သြားမည့္ မည္သည့္အဖြဲ့အစဥ္းကိုမဆို ေထာက္ခံသည့္ ခံယူခ်က္သည္ လံုး၀မွန္ကန္ပါတယ္။
  လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမရွိဘဲ အေျပာင္းအလည္းလုပ္ဖို့ မလြယ္ကူပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မက္ေမာလြန္းရင္လည္း ျပည္သူက အၾကည္အညိဳ ပ်က္တတ္ပါတယ္။ ႏွစ္ခုၾကား ခ်ိန္ခြင္ရွာ ညွိျပီး ဦးေဆာင္ဦးရြတ္လုပ္ၾကဖို့ အၾကံျပဳပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ဘာမွကန္႔ကြက္စရာ အၿငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆိုတဲ႔အမည္အစား အဆင္ေၿပမယ္႔အမည္တခုခုေၿပာင္းလဲသံုးရင္ ေရရွည္မွာပိုအဆင္ေၿပမယ္ထင္ပါတယ္။ NlD ဟာလႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ဘို႔ ေရြးေကာက္ခံမယ္႔ပါတီတစ္ခုပါ။ အနည္းဆံုး ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ လို႔သံုးေစခ်င္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မေရာေထြးေစခ်င္လို႔ပါ။ က်ေနာ္လဲ၁၉၈၈ မွာေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားပါဘဲ။ အေရးေတာ္ပံုကာလမွ ယေန႔အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ရုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ရာႏႈံးၿပည္႔ေထာက္ခံသူပါ။ က်ေနာ္တစ္ဦးထဲဆႏၵအရဆိုရင္ ပါတီတစ္ရပ္တည္ေထာင္ဘို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီထင္ပါတယ္။ ေစတနာမွန္နဲ႔ ေၿပာတာၿဖစ္ပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  To Ko Lun Swe,

  Kindly Request to post the Live TV of 88 Gen Press Conference.

 1. Anonymous said... :

  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တာ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ေရႊည၀ါကိစၥမွာေတာ့ လက္ေရွာင္ေနသင့္တယ္၊ လက္မေရွာင္ခ်င္ရင္ေတာင္ ေရႊည၀ါ အေၾကာင္း ထဲထဲ ၀င္၀င္ ေလ့လာေစခ်င္တယ္။

 1. Anonymous said... :

  ေရႊည၀ါ မွာ သြားၿပီး ပူးေပါင္းေနတာ 88 တို႔အတြက္ အခက္ေတြ႕ေစလိမ့္မယ္။ စကားေတြကို အကုန္မေျပာၾကပါတယ္။ ကြ်ံရင္ ႏႈတ္ရခက္ပါတယ္။

 1. ရမ္းတုတ္ said... :

  ေျကျငာခ်က္ကိုေတာ့ ျကိုက္တယ္..လုပ္နိုင္ရင္ေတာ့ပို
  ေကာင္းတာေပါ့..မိမိနံမည္ေကာင္းရဘို့နဲ့ ထင္ေပၚေက်ာ္
  ျကားခ်င္တဲ့စိတ္ေျကာင့္ စကားေတြအရမ္းေျပာတာေတာ့
  မျကိုက္ဘူးဗ်ာ..ဘာပဲေျပာေျပာ တိုင္းျပည္နဲ့ လူမ်ဳိးအ
  တြက္ေကာင္းတာလုပ္ရင္ေထာက္ခံမယ္..စကားေတြအ
  မ်ားျကီးေျပာျပီး ဘာမွမလုပ္ရင္ေတာ့ မေထာက္ခံဘူး
  တိုင္းျပည္က ခင္ဗ်ားတို့ကို တိုင္းျပည္အတြက္လိုမယ္ထင္လို့လြတ္ေပးျပီးျပီ..တိုင္းျပည္ေကာင္းျကိုးအတြက္ လုပ္နိုင္ျကလိမ့္မယ္လို့ေမ်ာ္လင့္ေနပါတယ္..

 1. Anonymous said... :

  please do not walk on the sky just because you are consulted/interviewed actually by everyone. the 88gs must also change according to the changing situation.
  work for the nation and people but do not work for one group/one person.
  Be Loyal to the nation/people.

  first take a break to clean up your head/heart/sufferings/personal bitterness
  second, think, prepare, study
  third, propose, offer your politics

  otherwise you all will be disappeared from politics easily.

  as soon as they decided not to take part in the By Elections, 4 years is a lot, everything can happen. they all can fall again, but this time, no one can save them.

  anyway good luck!!!

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved