သေဘၤာၾကီး

Wednesday, February 29, 2012

ဓာတ္ပုံ - 7Day ဂ်ာနယ္

(27.2.2012 ေန႔ထုတ္ ဒီလႈိင္းစာေစာင္က ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါး ဆုိျပီး Facebook မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိးဟာ NLD နဲ႔ မၾကာေသးခင္က ပူးေပါင္းလုိက္တ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။)

ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကြ်န္ေတာ့္အား ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆုိေလသည္။

ကြ်န္ေတာ္လည္း ေရကူးလုိက္ေနရသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေလွငယ္ေလးႏွင့္ေလွာ္ေနရတာ ပင္ပန္းလွပါျပီ။

မိခင္သေဘၤာၾကီးေပၚသုိ႔ ေရာက္မွ စိတ္ေအး ရပါေတာ့သည္။

သေဘၤာၾကီး၏မာလိန္မွဴးကလည္း ေတာက္ပခုိင္မာေသာ အျပဳံးႏွင့္ ၾကိဳလင့္ေန၏ ဟုတ္ေပသည္။

ရဲရင့္ေသာ၊ ခုိင္ၾကည္ေသာႏွလုံးသားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိခ်စ္တတ္ေသာသူ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးျဖည့္စြမ္းေပးမည့္သူ။

ျပည္သူ႔အသည္းေက်ာ္ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ရေသာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အန္တီစုရယ္ပါ။

သူႏွင့္အတူတကြတြဲဖက္ထားေသာ ပဲ့စင္အရာရွိမ်ားကလည္း ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ပြဲပန္းခဲ့ေသာ္ျငားလည္း လန္းဆန္း ေနေသာ အားမာန္မ်ားႏွင့္ပါ။

အေရးၾကဳံလွ်င္ကူညီေပးသြားမည့္၀ါရင့္ေရေၾကာင္း လမ္းညြန္ၾကီးမ်ားႏွင့္တူသည့္ နာယက ဘဘမ်ားလည္း စိတ္ပ်ိဳ၍ ကုိယ္ႏုေနပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြကေတာ့ သံေခ်းေခါက္စရာရွိလွ်င္ ေခါက္မည္ခြာမည္။

ကုန္းပတ္တုိက္စရာရွိက တုိက္မည္။

စက္ခန္းသန္႔ရွင္ေရးဆုိလွ်င္လည္း အဆင္သင့္။

ဆီေလာင္းအဆင့္ေလာက္ပင္ မမွန္းပါ။

သေဘၤာၾကီးအတြက္က်ရာေနရာမွ ၀ုိင္း၀န္းၾကရမည္သာ။

သေဘၤာၾကီးေပၚသုိ႔အေရာက္ စိတ္ေအးရေပမယ့္ စိတ္ခ်ရသည့္ အေနအထားေတာ့ မဟုတ္ေသးပါ။

အဘယ္သုိ႔ ေၾကာင့္နည္း။ ၂၀၁၀ တုန္းကေလွငယ္ေလးႏွင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ဖူးသည့္ခရီးတစ္ခုကုိ ၂၀၁၁ ဧျပီလတြင္ သေဘၤာၾကီးျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္မည့္ဆဲဆဲ လမ္းခရီးတြင္ အတားအဆီး၊ အေႏွာက္အယွက္မ်ားက ရွိေနျပန္ပါတယ္။

၂၀၁၀ တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခါေသခဲ့ဖူးပါျပီ။

ျပည္သူမ်ားကလည္း ပ်ဥ္ဖုိးမည္မွ် အတိအက် သိလြန္း သပေပါ့ေလ။

ေရေၾကာင္းထိမ္းသိမ္းေရးမွဴး ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္ဥကၠဌၾကီးက မည္သုိ႔ပင္ျမြက္ၾကားျမြက္ၾကား ေဗဒါမ်ား၊ ဒုိက္ပင္မ်ား၊ သစ္ေမွ်ာသစ္ေဆြးတုံးမ်ားကလည္း သူ႕သေဘာႏွင့္သူ သေဘၤာၾကီးရဲ႕အရွိန္ကုိ တုံ႔ဆုိင္းေအာင္ ျပဳမူေနၾကျပန္ပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကုိေလးစားေသာအားျဖင့္ ဤသေဘၤာၾကီးကမ္းမွခြာလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဤကားျမစ္ငယ္၊ ၂၀၁၅ က်မွျမစ္ျပင္က်ယ္ဟု ဆုိ၍မရပါ။

သေဘၤာၾကီး၏ခုတ္အားသည္ က်ဥ္းသည္က်ယ္သည္ မဆုိ။ ျပည္သူ႔အလုိအရ စြမ္းအားျပည္႔သာရွိပါလိမ့္မည္။

ေရေၾကာင္းအတြင္းသုိ႔ အမႈိက္မ်ားပစ္ခ်ဖ်က္ဆီးေနေသာသူမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ တားဆီးဖုိ႔လုိပါသည္။

သေဘၤာၾကီး၏စြမ္းအားျမင့္အရွိန္ႏွင့္ တုိးတုိက္မိပါက ဆုိးက်ိဳးမ်ားစြာၾကဳံေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

ျပည္သူ႕အသံ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္၀ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေသာ လႊတ္ေတာ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔အေရာက္၊ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ သေဘၤာၾကီးကေတာ့ ခုတ္ေမာင္း၍ လာေနပါျပီ။

လြတ္ေတာ္ဆိပ္ကမ္းမွ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနမည္ မဟုတ္ေခ်။

ျပည္သူတုိ႔၏လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လာရာလမ္းခရီး လုံျခဳံမႈကုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတုိ႔အက်ိဳးကုိ ျပည္သူ႔အက်ိဳးထက္ ပုိမုိေရွ႕တန္းတင္ကာ မအပ္မရာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမႈိက္စြန္႔သူမ်ားကုိ သတိထားၾကဖုိ႔လုိပါသည္။

ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွ အမႈိက္မ်ားကိစၥသည္ အေရးၾကီးေသာကိစၥျဖစ္ပါသည္။

အမႈိက္ကစ ျပသာဒ္မီးမေလာင္ ေစရေအာင္ ျပည္သူအမ်ားက၀ုိင္း၀န္းကုညီၾကဖုိ႔လုိပါသည္။

အမႈိက္စြန္႔သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူဖုိ႔လုိပါသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အေမွာင္လြမ္းခဲ့ေသာဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္သည္ တစ္ခန္းရပ္အျဖစ္သာမက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မတင္ဆက္ေတာ့မည့္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ရပါမည္။

ျပည္သူ႔အားကုိးျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ျပည္သူ႔သေဘၤာၾကီး၏ လုိရာစခန္းသုိ႔အေရာက္ ျပည္သူမ်ားက ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ၊ ဆင္ျခင္တုံတရားၾကီးစြာ ေဖးမေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္သာ..။

ျပည္သူ႕အားကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္ မဆင္မျခင္ၾကံစည္လွ်င္ ျပည္သူဒဏ္ခတ္မႈကုိ မလြဲမေသြ ခံရပါလိမ့္မည္။


4 comments :

 1. သူရိယ said... :

  အေရးအသားေလးကေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။ တကယ္လည္းလုပ္ရဲကိုင္ရဲ ၊ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ႔ လက္စလက္နရွိတဲ႔သူျဖစ္ပါေစဗ်ာ...

 1. U Hla Phoo said... :

  I wish you be a good young blood for new generation and brighter future.

  I mean it.

  You will be.

 1. Anonymous said... :

  ဟဲ ဟဲ ဟဲ ရီလိုက္ေတာ့မယ္ေနာ္ ဟဲ ဟဲ ဟဲ NDF ကေလွငယ္ေလး ..NLD က မိခင္သင္းေဘာဳကီးဆိုရင္ အမတ္မင္း ပထမဆံုး၀င္ခဲ့ဴပီး တိုင္းအဆင့္မွာဘဲ ေနရာေပးခဲ့တဲ့ တ ဆ ည ပါတီက ဘာပါလိမ့္ .. စဥ္းစားလို ့မရတတ္နိင္ ..

 1. Anonymous said... :

  ဝါးေဖါင္ေပါ့... သစ္မရခင္စပ္ႀကားဝါးေပါင္းကြပ္ဆိုထားတာကိုး.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved