လႊတ္ေတာ္ထဲက တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ

Tuesday, March 6, 2012

ဦးခက္ထိန္နန္ (ဓာတ္ပုံ-ဧရာ၀တီ)

မေန႔တုန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးခ်က္တခ်ဳိ႕ပါ -

ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆနၵနယ္ အမွတ္ (၁) ဦးခက္ထိန္နန္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္

၁ - ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား အစီအစဥ္မ်ားကို အခိ်န္ေပး က႑ခဲြျပီး ထုတ္လႊင့္ေပးရန္
၂ - ျမန္မာ့ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ျပိဳင္ပဲြ အဆင့္ဆင့္တြင္ အျခား တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္း၍ ထိန္းသိမ္း ေဖာ္ထုတ္ ျမင့္တင္သြားရန္
၃ - ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဆုိ၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ရိုးရာ အနုပညာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိပါ သင္ၾကားေပးရန္
၄ - ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖေသာ ယဥ္ေက်းမႈေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖဲြ႔မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားနွင့္ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပါဝင္ေစေရး

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခ်က္

နံပတ္ ၂ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပန္ရွင္းခ်က္တခ်ဳိ႕က ဒီလုိပါ
"ျမန္မာ့ရိုးရာ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီးျပိဳင္ပဲြႀကီးတြင္ လူမ်ဳိးစုေပါင္း (၁ဝဝ) ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ တေျပးညီ တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ ယူနစ္တူေသာ ၿပိဳင္ပဲြတစ္ရပ္ကို ထည့္သြင္းက်င္းပေပးရန္ ဆုိသည္မွာ အလြန္ ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား အဆုိ၊ အက အားလံုးသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာစီ တစ္သြင္ဆန္းျပီး ခမ္းနား ထည္ဝါေသာ ရိုးရာအေမြအနွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ၎ အဆုိ၊ အကမ်ားကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး အမွတ္ေပးရန္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္၊ အရႈံးအႏုိင္ ခဲြျခားရန္ ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္သက့ဲသုိ႔ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ပါ" လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
http://3.bp.blogspot.com/-8vFePa7z_S4/T1WKJfcG_dI/AAAAAAAAEyY/mV3xt35xnHo/s1600/0%2Bparliament.jpg မွာပါ။1 comments :

  1. Seng said... :

    How can be equality in Burma. Even just to dance and sing by all ethnic culture is impossible. Is it democracy ?
    Yes may be it is democracy for Burmese ( Burma). But not for the ethnic people. You can't even mention for the political right ......its far more beyond imagination....

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved