ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စက္ဘီးစီးမယ္

Sunday, March 4, 2012


စစ္ပဲြမ်ားရပ္ဆုိင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔အတြက္ စက္ဘီးစီးတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈ (Riding Bicycles for Stop Wars Stand for PEACE) ကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ (ရက္စဲြ မသိရပါ)
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ကေန ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ကုိ စက္ဘီးေတြနဲ႔ သြားေရာက္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Myanmar Youth Campaign (MYC) ရဲ႕ Facebook မွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ဓာတ္ပုံမ်ား အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.facebook.com/pages/Myanmar-Youth-Campaign-MYC/262847647121662

သူတုိ႔အဖဲြ႔အေၾကာင္းကုိ အဲဒီ ၀က္ဆုိက္မွာ အခုလုိ ေတြ႔ရမွာပါ။
Myanmar Youth Campaign (MYC) Team သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေနသည္ လူငယ္အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ အဖဲြ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ား အတြင္း ကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးၿပီး လူမူ႔ေရး၊ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္နဲ႔ အၿပဳသေဘာ ေဆာင္၍ ပြင္႔လင္းထင္သာမူရွိေသာ္ လူ႔ေဘာင္ အဖဲြ႔အစည္းၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းလုပ္ေဆာင္မူမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖဲြ႔စည္းထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္၊၊

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved