ေရႊဂက္စ္လွဳပ္ရွားမွဳအဖဲြ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Thursday, March 1, 2012ဒီေန႔မနက္ပုိင္း ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရုံးေရွ႕ ပုိက္လုိင္း ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပေနသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ - ျငိမ္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)

ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း ျဖတ္သန္းရာျပ ေျမပုံ။ စစ္စခန္းမ်ား၊ စစ္ျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားကုိလည္း ပုံတြင္ ေတြ႔နုိင္သည္ (ေျမပုံ - ေရႊဂက္စ္လွဳပ္ရွားမွဳအဖဲြ႔ www.shwe.org )

ျမန္မာျပည္ကုိ ေျမပုံမွာ ျပထားသလုိ ျဖတ္သြားမယ့္ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေနတ့ဲ အဖဲြ႔တဖဲြ႔က ဒီကေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲစာကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေရႊဂက္စ္လွဳပ္ရွားမွဳအဖဲြ႔

တရုတ္နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံေနေသာ ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုလွဳပ္ရွားမွဳ

မတ္လ ၁ ရက္ေန ့။

ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန ့။ ။ တရုတ္နိုင္ငံမွ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားေသာ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ကမၻာတလႊားရွိ နိုင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ အဖဲြ ့အစည္းေပါင္း ၁၃၀ အဖဲြ ့က ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဆႏၵျပပဲြမ်ားကို ယေန ့ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ သိန္းစိန္ ထံသို ့ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ေပးပို ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

၎စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆိုးရြားလွေသာ လူ ့ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမွဳမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည့္အျပင္ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ၎အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းတြင္ ထိပ္ဆုံးမွ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ တရုတ္၊ ကိုးရီးယား ႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ေပးပို ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ပိုင္း ကမ္းေျခေဒသမွ အစျပဳျပီး တရုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အဆုံးသတ္မည့္ ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျဖတ္သန္းသြားမည့္ ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းမွ နိုင္ငံျခား၀င္ေငြ အမ်ားဆုံးရရွိမည္ျဖစ္ျပီး နွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံ ၀င္ေငြ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတသိန္းစိန္ သို ့ေပးပို ့မည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမ Eကေပါင္းမ်ားစြာ အဓမၼသိမ္းဆည္းခံရမွဳမ်ားနွင့္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္သြားရာ ေဒသတေလ်ွာက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ ့မ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္ေနမွဳမ်ားကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ရွဳတ္ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

၎အိတ္ဖြင့္ေပးစာသည္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း နွင့္ ထား၀ယ္ေဒသရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိုင္းေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံျပီး "ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိေသာ လူမွဳေရး နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ကိုတေျပးညီက်င့္သုံးျပီး ေရႊဂက္(စ္) ႏွင့္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းေရး ေတာင္းဆိုသြားမည္" ျဖစ္သည္။

၎စီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့မ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံသို ့ တင္ပို ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၇၅ ရာခိုင္နူန္းေက်ာ္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးကိုပင္ အသုံးမျပဳနိုင္ၾကေပ။ "၎စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မွဳမ်ား တေန ့တျခားတိုးပြားလာေနျပီး သမၼတသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအမွန္ကို နားေထာင္သင့္သည္" ဟု ကို၀င္းေအာင္ မွ ေျပာဆိုပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီမံခန္ ့ခဲြမွဳ မရွိေပ။

သို ့ေၾကာင့္ "ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳမရွိေသာ ယခုစီမံကိန္းမွ ရရွိေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ေရာင္းခ်ရမွဳ ေငြေၾကးမ်ားသည္ လဘ္ေပးလဘ္ယူမွဳမ်ားကိုသာ ၾကီးထြားလာေစမွာျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိနိုင္" ဟု ေရႊဂက္စ္လွဳပ္ရွားမွဳတာ၀န္ခံ ကို၀င္းေအာင္မွ ဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္တခုေအာက္တြင္ တရားမွ်တမွဳရွိေသာ အက်ဳိးတူ မ်ွေ၀ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စနစ္တခုျဖစ္ေပၚလာေရးနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေရးကို က်င့္သုံးရန္ ေရႊဂက္စ္လွဳပ္ရွားမွဳအဖဲြ ့မွ တိုက္တြန္းသည္။

11 comments :

 1. Anonymous said... :

  မွန္ပါတယ္..ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းကုိ
  ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးပါ..
  အဲဒီကထြက္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႔ကုိျမန္မာျပည္အတြင္းမွာသုံးေပးပါ..
  ဓါတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမွဳကုိျပည္သူကုိ အစီရင္ခံေပးပါ..
  ပုိလ်ံသည္မ်ားကုိလြတ္ေတာ္တြင္တင္ျပျပီး လြတ္ေတာ္၏ခြင့္
  ျပဳခ်က္ျဖင့္စနစ္တက်ေရာင္းခ်ပါ..
  ေဒသခံရခုိင္ျပည္တြင္းတြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ ၁ႏွစ္အ
  တြင္းလ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးပါ..

 1. Anonymous said... :

  တရုပ္ကုိေရာင္းမယ့္ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ.
  အဲဒါေတြကုိျပည္တြင္းမွာသုံးစြဲပါ.

 1. Anonymous said... :

  ကြ်န္ေတာ္ ေျမပံုကိုျမင္လိုက္ကတည္းက ေတာ္ေတာ္ဝမ္းနည္းသြားတယ္ဗ်ာ က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္ကိုေဖါက္ထုတ္ျပီး ေသြးစုတ္လိုက္တဲ႔လုပ္ရပ္ပဲ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ ကိုယ္႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ပိုင္နက္နယ္ေျမေတြကို အသံုးခ်သြားတာပဲ ျဖတ္သန္းသြားတဲ႔နယ္ေျမခံျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွအက်ဳိးေက်းဇူးမရိွပဲ ဒီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းျပျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျမပိုင္နက္ ေရပိုင္နက္ေတြကို ခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမိုးဖို႔ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္လာၾကမွာမို႔ အားလံုးက ညီညြတ္စြာနဲ႔ အျမန္ဆံုးဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကပါခင္ဗ်ား

 1. Anonymous said... :

  We still need to make so many developments in our country.Why they sold that gas to China?
  The main problem maker is china,I hope the militarily government do not have such a good head.They will do whatever if they get money.So every body have responsibility to stop the shwe project,not only rakhaing but also all myanmar nations.

 1. Anonymous said... :

  STOP ! Don`t destroy our Union Myanmar Country.

 1. Anonymous said... :

  ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ..

 1. Anonymous said... :

  ရခိုင္သားေတြနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္ အက်ဳိးမဲ႔တဲ႔ ဆံုးရံႈးမႈ႕မဟုတ္ပါဘူး
  ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုးနဲ႔ဆိုင္တယ္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕အေရးျဖစ္တယ္
  စီမံကိန္းအျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းဖို႔ အားလံုးဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ၾကပါ

 1. tun said... :

  ၿမန္မာၿပည္မွာ ဓါတ္ေငြ ့သံုးစရာ ေနရာသိပ္မရွိေသးပါ။ပိုေနေသာဓါတ္ေငြ ့မ်ားအား ေရာင္းခ်ၿပီး တိုင္းၿပည္ဖြံ ့ၿဖိ ုးမွုအတြက္ စနစ္တက်သံုးေစခ်ငပါတယ္။ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဓါတ္ေငြ ့အသံုးၿပ ု ကား၊စက္ရံု၊စီမံကိန္း၊နည္းပညာ၊သံုးစြဲမွု နည္းပညာ ရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ေရႊစီမံကိန္းလံုး၀ရပ္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္သည္ဟုမယူဆပါ။ေဆာ္ဒီကလဲ ေရနံေရာင္းၿပီး ခ်မ္းသာေနတာပါ။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု မွန္ကန္ေစဖို ့သာ လိုမယ္ထင္ပါတယ္။ထပ္မံတူးေဖၚလ်ွက္ရွိေသာ ကမ္းလြန္တြင္းမ်ားလဲ မၾကာမီ ဓါတ္ေငြ ့ရရွိေတာ ့မည္ဟုသိရပါသည္။ လက္ရွိကမ္းလြန္တြင္းမ်ားမွာ ၿမန္မာ +ၿပည္ပ{အရင္းအႏွီး လိုအပ္မွုအရ} အက်ိဳးတူ စီမံကိန္းမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ေနာင္တြင္{မၾကာမီ}ေငြေၾကး ၾကြယ္၀မွုအရ ၿမန္မာတစ္ဦးတည္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ ့၊စီမံကိန္းမ်ားေပၚထြန္းတိုးတက္လာမည္ဟုထင္ပါသည္။တံခါးပိတ္ ၀ါဒ ဆိုးက်ိဳးမ်ားထပ္မံ မခံစားလိုပါ။အတိုက္အခံ ၿပ ုၿခင္းမဟုတ္ပါ ၊မိမိ ထင္ၿမင္ယူဆမွုအား တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။အမွား ပါလ်ွင္ ေနာင္ေတာ္မ်ား ခြင္ ့လႊတ္ပါ။

 1. Anonymous said... :

  ျမန္မာျပည္သူေတြဂစ္ဆုိတာ ဘာမွန္းမသိ မျမင္ဘူးတဲ့လူ
  ေတြ ရွိပါတယ္..ကုိယ့္ျပည္တြင္းကထြက္တဲ့ ဟာကုိျပည္ပကုိ
  မဆုိစေလာက္ေစ်းနဲ႕ခ်ေရာင္း..ရလာတာကုိ လက္နက္အ
  စုတ္အျပတ္ေတြ၀ယ္..ပုိတာကုိ အိပ္ထဲထည့္..ေဟာအခု
  ဂစ္လုိင္းျဖတ္မယ္ဆုိေတာ့ျပသနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္
  ေထာင္.ေတာင္သူေတြဆီကလယ္ေတြမတရားသိမ္း..ရြာ
  ေတြျဖဳိ အိမ္ေတြဖ်က္ ..လူေတြကုိနယ္ႏွင္ ..တာတမံေတြကုိ
  ဖ်က္ဆီး.လူေတြကုိေပၚတာဆြဲ ..ေတာင္ေပၚရြာ ခ်င္းရြာေတြ
  မွာ မဒိန္းက်င့္..ကုလားေတြ တ၇ုပ္ေတြကုိျမန္မာျပည္ထဲေခၚ
  ..ခံလုိက္ရတာကျပည္သူေတြေနာ္..ထမင္းခ်က္ဖုိ႔ ေတာေတြ
  ခုတ္ျပီးသုံးေတာ့ ရြာနားမွာ မ်က္ပင္ေတာင္မရွိေတာ့ဘူး..ရာသီဥတုေတြလည္း
  ေဖါက္ျပန္လာျပီ..အဲဒီဂစ္ကုိျပည္တြင္းမွာသုံးလုိက္ရင္
  ဘယ္ေလာက္အက်ဳိးရွိမလဲ..ပုိတာကုိေ၇ာင္းစားမေျပာပါ
  ဘူး..အကုန္ေရာင္းစားတာေသာက္ျမင္ကတ္တယ္
  ေမာင္သန္းေရႊ..ဒီစီမံကိန္းခ်က္ခ်င္းရပ္..မရပ္မခ်င္းဆႏၵ
  ျပမယ္.

 1. Anonymous said... :

  ပုိင္လုိင္းစီမံကိန္းခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႕ေပးပါ...

 1. Anonymous said... :

  ေရႊဂစ္သည္ျမန္မာျပည္သူအားလုံးအတြက္..
  တရုပ္ျပည္အတြက္မဟုတ္..
  ေရႊဂစ္ကုိျပည္သူ႕ဆႏၵမပါပဲေရာင္း၀ယ္ျခင္းသည္
  ဒီမုိကေရစီကုိ ဆန္႕က်င္ျခင္းျဖစ္သည္..
  ေရႊဂစ္ကုိျမန္မာျပည္မွာသုံးပါ..
  ေရႊဂစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပည္သူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူပါ..
  ေရႊဂစ္ေရာင္းရမည္ေငြအားလုံးကုိကာလေငြေၾကးေပါက္
  ေစ်းျဖင့္တြက္ခ်က္ျပီး ျပည္သူကုိအစီရင္ခံပါ..
  တရုပ္ျပည္သုိ႕ေဖါက္ေနေသာပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းကုိခ်က္ခ်င္း
  ရပ္တန္႔ေပးပါ.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved