ဇလြန္ျပည္ခုိင္ျဖဳိးရဲ႕ ႀကိတ္၀ုိင္းမ်ား

Tuesday, March 13, 2012

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ရပ္ကြက္စီ လစဥ္တိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစမ္းေမာင္က ဦးေဆာင္ ၿပဳလုပ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲႀကီးၿဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲဟုလည္း ေၿပာၾကပါသည္။

ရပ္ကြက္ေနၿပည္သူမ်ားက မိမိတို႕၏ အခက္အခဲမ်ား ရပ္ကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္တိုးတက္ရန္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ၿပ၍ ဆက္လက္ ေဆာင္္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဒါကရည္ရြယ္ခ်က္။

တစ္ကယ္္တမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ႀကိဳတင္ ညွိႏိႈင္း စည္း၀ါးကိုက္ၿပီးမွ ရပ္ကြက္ေန ၿပည္သူမ်ားကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လိုက္လံဖိတ္ၾကားပါသည္။

ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မွလူမ်ားကို တစ္ပိုင္လွ်င္ တစ္ဆယ္႕ငါးေယာက္ မလာမေနရ ဆင့္ေခၚပါသည္။ စာဖတ္သူတို႕ေရွ႕ဆက္စဥ္းစားၾကည္႕ရန္သာ လိုအပ္ပါေတာ႕တယ္။

ပညာတတ္ ေၿပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပညာတတ္မ်ားကို မဖိတ္ဘဲ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ လုပ္ေနတ့ဲ ဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ တိုင္းၿပည္ကို အမွန္တစ္ကယ္ ၿပဳၿပင္ခ်င္သူမ်ားအား သိေစလိုၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

ဇလြန္ၿမိဳ႕သားတစ္ဦး

photo: http://phoenixvail.wordpress.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved