'အစိုးရကို ျပည္သူစိတ္ ေျပာင္းလဲလာေစရန္'

Tuesday, March 27, 2012


ျမန္မာအဂၤလိပ္ ၂ ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေၾကညာခ်က္

စာအမွတ္- ၁၃ /၂ဝ၁၂ (၈၈)
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
88generation@gmail.com
၂၇ - မတ္ -၂ဝ၁၂
ရန္ကုန္၊ျမန္မာ။


(၆၇) နွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသုိ႔
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား မွ ေပးပုိ႔ေသာသဝဏ္လႊာ
ဤေန႔ဤရက္သည္ကား လြန္ခဲ့ေသာ (၆၇)နွစ္က တစ္မ်ဳိးသားလံုးညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ ဖက္ဆစ္စနစ္၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအျပီး ၁၉၄၅ ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ စတုတၲအႀကိမ္ေျမာက္ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္း အေဝးတြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 'တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြနဲ့ ကင္းကြာျပီး မင္းစိတ္ေပါက္ေနတဲ့အရာရိွေတြ ျခယ္လွယ္တဲ့ စနစ္တစ္မ်ဳိး ရိွေနရင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဆနၵနွင့္ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီဝါဒ ေခတ္မစားနိုင္တဲ့ ဖက္ဆစ္ဝါဒ ဆင္တူရိုးမွားေတြ ေပၚလာနို္င္တယ္။

ဒီမိုကေရစီဝါဒကိုသာ ေခတ္စား ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီဝါဒမ်ဳိးအရသာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာနိုင္ငံ ထူေထာင္နိုင္ေအာင္ႀကိုးစားႀကရမယ္' ဟု အတိအလင္း မိန္႔ႀကားခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စ ုဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာကာလတြင္ အမူအက်င့္ ေဟာင္း၊ အေတြးအေခၚေဟာင္းမ်ားကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ဒီမိုကေရစီအနွစ္သာရဆိုသည္မွာ 'နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ နိုင္ငံသား မ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္သည္' ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္
'အစိုးရကို ျပည္သူစိတ္ ေျပာင္းလဲလာေစရန္'
'ျပည္သူကို အစိုးရစိတ္ ေျပာင္းလဲလာေစရန္'
'အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာေစရန္' သည္ ယေန႔အခိ်န္တြင္ ဦးတည္ေျပာင္းလဲ ပစ္ရမည့္ အေတြးအျမင္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ ယံုႀကည္တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား


Press Release 13/2012(88)
The 88 Generation Students
88generation@gmail.com
27 March 2012
Yangon, Myanmar


Message sent to The 67th Revolutionary Day
By The 88 Generation Students


Today is the 67th anniversary of fighting against Fascism throughout the territory of Myanmar by national unity.
After the anti-fascist revolution, at the fourth meeting of national leaders held on August 1945, General Aung San, the national leader and the founding father of the country and the military, claimed clearly; “… If there’s a system in which the imperial minded officials govern the country, there will be the pseudo forms of Fascism which will obstruct the emergence of democracy. We must promote democracy. We must try to build independence Burma by this system.”
Today Myanmar, on her transformation process, it is necessary to change obsolete behaviors and thoughts with the revolution (courageously).
The essence of the constitution is the fact that “The sovereign power of the Union is derived from the citizens and is in force in the entire country.” (Chapter I, Section 4)
Therefore, we seriously believe and encourage that now is the time to mobilize a revolution of thoughts;
“To change the government to people minded,”
“To change the people to government minded, and”
“To change the government’s servants to the public servants.”

The 88 Generation Students

1 comments :

  1. May said... :

    The government which is REALLY elected by public and the president who REALLY loves people can have such a kind of mindset, because they were born and brought up amongst public. Thus they understand the lives of fundamental people.
    Kyanphyut government was NOT REALLY elected by people and they were brought up by military. They only know how to bully and exploit people.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved