ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ တုိင္းရင္းသားအမတ္မ်ား

Thursday, March 8, 2012


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ရိွခုိက္ လႊတ္ေတာ္တက္ေနတ့ဲ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြက ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခ့ဲပါတယ္။ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ ၀၊ ပေလာင္၊ ပအုိ႔ဝ္ စတ့ဲ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြက အမတ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၊ တုိင္းရင္းသားအေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအမတ္မ်ားနဲ႔ ပထမအဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံတာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved