ထုိင္းေရာက္ အလုပ္သမားတဦးရဲ႕ ေပးစာ

Monday, March 12, 2012


သို ့
ထိုင္းအစိုးရ နွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားခင္ဗ်ား

ထိုင္း-ျမန္မာ နွစ္နိုင္ငံ သေဘာတူညီမွဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ ယာယီနိုင္ငံကူးပတ္စ္ပို ့မ်ားအား ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ကတည္းက ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ သိန္းေက်ာ္ေသာ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ာ း အတြက္ ပတ္စ္ပို ့ ထုတ္ေပးေနမွဳမွာ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၈) ရက္ေန ့အထိ အလုပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္ရထားသူမ်ား အား ျပီးျပတ္ေအာင္ ထုတ္ေပးနိုင္ျခင္း မရွိေသးပ ါ။

အလုပ္ရွင္ အမ်ားစု ေတာင္းဆိုမွဳေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလါေသာ၊ ထိုင္းနိုင္ငံအ တြင္းရွိျမန္မာ၊ လာအို၊ ကမ္ပူးခ်ား အလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာစဥ္က ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေန ျဖင္ ့နွစ္နိုင္ငံအစိုးရ မူဝါဒအတိုင္း ယာယီနိုင္ငံကူးပတ္စ္ပို ့အား မၾကာမွိီအတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေျပာဆိုထား ေသာလည္း ယခုအခါထိုသို ့မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားအျပား ပတ္စ္ပို့ကုုုမၸဏီမ်ားထံ ေလ်ွာက္လႊာ တင္ထားတာ(၉)လၾကာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန ့ထက္တိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္အခ်ိန္ ပတ္စ္ပို ့လုပ္ေပးမယ္ေျပာလဲဟု ေမးေသာအခါ ရက္အတိအက် ငါတို ့မသိဘူးဟု ကုုုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာက ေျပာပါသည္။

သို ့အတြက္ က်ြန္ေတာ္တို ့ အလုပ္သမားအမ်ားစု အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမား

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved