ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္တ့ဲ J-School News Lab

Monday, March 26, 2012

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အာရုံစုိက္ၾကည့္သူမ်ားထဲမွာ J-School News Lab လည္း ပါပါတယ္။
၀က္ဆုိက္လိပ္စာကေတာ့ http://burmaelections2012.com ျဖစ္ပါတယ္။

Facebook လိပ္စာက http://www.facebook.com/JSchoolMyanmarElection ပါ။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ျမန္မာ အဂၤလိပ္ ၂ ဘာသာနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved