"ဖားကန္႔နဲ႔ ကံမ"မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ခ့ဲသလဲ

Tuesday, April 24, 2012


ဖားကန္ ့ႏွင့္ ကမၼျမိဳ ့ ျပသနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမီဒီယာမ်ားသို ့အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဖားကန္႔ႏွင့္ ကမၼျမိဳ႕တြင္ အစၥလာမ့္ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳေဆာင္မ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းအေပၚ ဥကၡာျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍။

ရက္စြဲ - ဧျပီ ၂၄၊ ၂၀၁၂

ဧျပီလ ၁၂ ရက္ေန ့ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန ့အတြင္း ဖားကန္ ့ႏွင့္ ကမၼရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား ကို ေဒသခံမ်ားက ဖ်က္ဆီးျဖိဳခ်ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူတို႔ ၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္တို႔အား ဖ်က္ဆီးျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားနွင့္ ပက္သက္သည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္သူ႔နားမ်က္စိသဖြယ္ အားကိုးျခင္းခံ ယူထားေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္း ဌာနမ်ားမွ အေရးေပး၊ သတင္း ယူေဖၚ ျပခဲ့ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ MMSY မီဒီယာမွ စိတ္မေကာင္းျခင္းၾကီးစြာျဖစ္မိႀကာင္း အသိေပးလို ပါသည္။

ကမၼႏွင့္ ဖားကန္ ့ ျဖစ္ရပ္ ၂ ရပ္လံုးမွာ "ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမွဳ"၊ "ဓားျပမွဳ" လံုး၀ မဟုတ္ခဲ့ဘဲ အၾကမ္းဖက္လိုသည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူစုလူေ၀းအင္အားအသံုးျပဳကာ တရားဥပေဒမဲ့ တဖက္သက္ အဓမၼ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

မေကြးတိုင္းၾကီးေဒသ ကမၼျမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၃၀၀ ခန္ ့က ခုခံမဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ျပည္သူတို႔ ၏ ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းေက်ာင္းေဆာင္အား တရားမဲ့ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕ ဆိုင္းေတာင္ရြာတြင္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၁၅၀ ခန္႕က အစၥလာမ္ ဘာသာဆုေတာင္းဝတ္ ျပဳေဆာင္ကို လူစုအင္အားသံုးကာ လံုး၀ျဖိဳခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက တရားဥပေဒနည္းအရ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးေနသည့္လူမ်ားကိုပင္ လံုျခံဳေရးခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ၾကားသိရ သည္။ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲတြင္ ေရွ ့တန္းမွ ရပ္တည္ေနသည့္ သတင္း ဌာနမ်ား သည္လည္း တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ား ဥပေဒမဲ့ အႀကမ္းဖက္ခံရခ်ိန္ တြင္ ဥပကၡာျပဳ လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့သည္ဟု ယံုႀကည္မိသည္။

ဤျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းပ်ံႏွံ ့ပါက ပိုမိုအေျခအေနဆိုးရြားသြားႏိုင္သျဖင့္ သတင္းမ်ားေရးသားထုတ္ ျပန္ျခင္းမရွိဟု အေစာပိုင္းတြင္ ယူဆခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းမွားမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူ ဘာသာမတူသူ အခ်င္းခ်င္း အမုန္ပြားေစရန္ ဆဲဆိုေရးသားျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္သတင္းဆိုဒ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မွားမ်ားျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အသံုးအႏွဳန္းႏွင့္ ရွဳေထာင့္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ သတင္းမ်ားပ်ံႏွံ႔ လာသည့္တိုင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ျမန္မာသတင္းဌာနႀကီးမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မီဒီယာမ်ားသည္

(၁) ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမျဖစ္ေစရန္၊ ဘာသာေရးႏွင့္လူမ်ိဳးေရးအေျချပဳမုန္းတီးမွဳ မျဖစ္ပြားေစရန္ သတင္း ေဖၚထုတ္ ႀကားေနေရးသား ျဖန္ေျဖေပးမွဳ မရိွျခင္း၊

(၂) ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ျပည္သူမ်ား ဥပေဒမဲ့အၾကမ္းဖက္ အတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္သတင္းအမွန္အား ျပည္ သူမ်ားသို ့ ခ်ျပရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို သတိျပဳမိသည္။

သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ သေဘာသဘာ၀အရ အစြန္းကင္္းမဲ့ ႀကားေနျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာသတင္း မီဒီယာမ်ားမွာမူ ဒီမိုကေရစီ စနစ္စတင္က်င့္သံုးေနသည္႔ယေန႔အခ်ိန္တြင္ပင္ ေရွးရိုးစြဲဗီဇမေဖ်ာက္ဖ်က္နုိင္ေသးဘဲ မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းကို ေက်ာခုိင္းသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေန ျမင္ေနသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္သာမက ဗုဒၶ ေဟာတရားစစ္တရားမွန္မ်ားနွင့္ပါ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အထက္ေဖၚျပပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မတိုင္ခင္ ယခင္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ အလားတူ အျဖစ္အ ပ်က္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့၊ ရိွခဲ့သည္ကို သိရိွရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနွင့္ စာနယ္ဇင္းသ တင္းေရးရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ေဖၚျပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွဟု နားလည္ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ သတင္းစာနယ္ ဇင္း မီဒီယာမ်ားအဖို႔ ယခင္ကထက္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုေရးသား ေဖၚျပႏိုင္ေနျပီးျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ အထက္ပါ အျဖစ္ အပ်က္ကဲ့သို႔ ဥေပဒမဲ့၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအေျချပဳ ခြြဲျခားဖိႏိွပ္ျခင္း၊ လူ႔အ ခြင့္အေရး အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ထိပါးျခင္းမ်ားကို အေရးေပး၊ ေဖၚထုတ္၊ သတင္းမွန္တင္ျပျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္၊ မေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ သတင္းစာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ႏွင့္ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ားသည္ ဥပေဒမဲ့၊ အာဏာအသံုးခ်၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ လံုျခံဳေရးေပးသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို ့ဖက္မွ မယူဆသည့္အေလ်ာက္ အနာဂတ္တြင္ မင္း မဲ့စရိုက္ဆန္စြာျပဳမူျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳး အိုးအိမ္စည္စိမ္ထိပါးျခင္း မ်ားအား တိုင္းျပည္၏ စတုတၱ မ႑ိဳင္ ပီသစြာျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းစြာျဖင့္ အမွန္တရား ဖက္မွရပ္တည္ျပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္၊ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမွဳ ရွိေအာင္ သတင္းမွန္မ်ားေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား တေျမတည္းသား အားလံုး၏ ေန႔စဥ္ဘ၀လံုျခံဳေရး၊ အက်ိဳးစီးပြားတည္တံ့ဖြ႔ံျဖိဳးေရးမ်ားအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အင္အားျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္လာပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ MMSY မီဒီယာ အေနျဖင့္ တတ္အားသေရြ႕ ပါ၀င္ကူညီရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

MMSY မီဒီယာ (ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား မီဒီယာ)

9 comments :

 1. Anonymous said... :

  ုကံမျမိဳ႕ သတင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီးးျပည္သူလူထု အေနနဲ႔
  သိသင့္သေလာက္လဲ သိျပီးပါျပီ... သိသေလာက္ ေျပာျပရရင္ေတာ့....လူေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္ မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႕ အိုးအိမ္နဲ႔ စီးပြားေတြ ကို ျဖိဳဖ်က္ဆီးတာ ေတာင္ အားမရနိုင္ပဲ အဲ့ဒီလူေတြဘက္က ေက်ေအးေျကာင္းကို အိုးအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ မြတ္ဆလင္ စီးပြားရွင္ေတြ ဆီ မွ အားဓမ ေတာင္းခံ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေနပါတယ္...

 1. Unknown said... :

  Any Muslim said sorry for when Taliban demolish Buddha Statue at Afghanistan?

 1. Anonymous said... :

  Myanmar Muslim? a haaaa

  Orignal ?

 1. Khin Maung Soe said... :

  I have not heard anything from MMSY when Bangladesh Muslims attacked Ethnic minority in recent months.

  Naturally we should condemn any form of violent & terrorism around the world.

  Also Religious Freedom should be taken place globally. Unless majority of Muslims demands for Religious Freedom globally whether in Burma or Bangladesh or Afghanistan or in Middle East, we would still see this kind of problems unfortunately.

  It would be totally not fair if you want to bring your culture and religion freely to any other country yet vice-versa are strongly prohibited in your origins...............

  Anyway I am sorry for those attacks happened in Burma personally.

 1. Ba Zaw said... :

  I'll be thankful to any Muslim who requests to build a Church or Buddhist temple in Saudi.Does anybody know what Prophet Mohamet
  wrote in his sword?It was "ISLAM MEANS PEACE!'

 1. conquer said... :

  I agree. Over the world they are selfish.they are not sutiable for democracy and be careful.

 1. ျမန္မာေတြဟာ လူမ်ိဳးေရး နဲ ့ ဘာသာေရး ကုိခြဲခြဲျခားျခား မသိေသးပါဘူး။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား လည္းမပြင့္ခဲ့ပါ၊ သခင္ေယ်ရူ လည္းမပြင့္ခဲ့ပါ၊ အစၥလာမ္ တမန္ေတာ္ မုိဟာမတ္ လည္းမပြင့္ခဲ့ပါ ၊ေရၾကည္ရာ မ်က္ႏုရာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာသာသနာ ကိုကိုးကြယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္ ။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာလည္း မြတ္ဆလင္ သူပုန္ဆိုတာလည္း မၾကားဖူးပါဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး ဒီေရေသာက္ ဒီထမင္းပဲ စားၿပီး ဒီမွာပဲေသၾကရမွာပဲ။အစြန္းမေရာက္ၾကပါနဲ ့ဗ်ာ။ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနၾကစမ္းပါ၊ ဒီသတင္းကို ၾကားရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ....

 1. nyinyi yu said... :

  အခုလိုျဖစ္ရပ္မွန္သတင္းတပုဒ္ကိုသိလိုက္ရသည့္အ တြက္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို ့တေတြ ဟာ...ျမန္မာနိုင္ငံသားမူဆလင္နဲ ့ျပည္ပကတရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြနဲ ့ခြဲျခားျပီးသိျမင္ေပးရ မွာျဖစ္ပါတယ္...က်ေနာ္တို ့ရဲ ့လြတ္လပ္ေရးအာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြထဲမွာလည္းျမန္မာမူဆလင္ေတြပါ ၀င္ခဲ့ၾကတာပဲ..မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ..လူမ်ိဳးေရးအႏိုင္က်င့္ ေစာကားမႈမ်ိဳးကိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်သည့္ အတြက္လက္ခံႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ က်ေနာ္သည္ ဗုဒၡဘာသာသားသမီးတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဤကဲ့သို ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚအေျခခံျပီး ျပည္သူမ်ားကိုအက်ိဳးျပဳ ေနပါသည္ဆိုသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီမီဒီယာဌါနမ်ားနဲ ့ မီဒီယာသမားမ်ားသင္ခန္းစာယူႏိုင္ၾကပါေစ............... လူအခ်င္းခ်င္းဖိႏွိပ္ျခင္းကင္းရွင္းၾကပါေစ။

 1. Anonymous said... :

  I'm really sorry for that thing.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved