ထုိင္းစစ္သား ၅၀၀ SSA ဘက္မွ ကူညီ တုိက္ခုိက္ခ့ဲ

Tuesday, April 24, 2012

.


အိမ့္သံစဥ္ ေရးသားသည္)
ထိုင္းသတင္းေထာက္ “၀ါစနာ နာႏြမ္”

ဒီမိုကေရစီ ရွိတ့ဲႏိုင္ငံမွာ မီဒီယာန႔ဲ သတင္းေထာက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတ့ဲ ျဖစ္ပ်က္မႈေတြကုိ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျပီး သတင္း အတိအက် မွန္ကန္စြာန႔ဲ ေဖာ္ျပေနၾကပါတယ္။

ယၡဳအခါမွာေတာ့ ထိုင္းစစ္တပ္ရဲ႕ အတြင္းသတင္း မွန္သမွ်ႏွင့္ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ႔ေတြက အစ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသား တင္ျပလာသူကေတာ့ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ထိုင္းသတင္းေထာက္ “၀ါစနာ နာႏြမ္” ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲတဲ့ ထိုင္းစစ္တပ္ ယာယီ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားထားတဲ့ (လွ်ဳိ႕၀ွက္-ဖံုးကြယ္-ေဖ်ာက္ဖ်က္) အမည္ရွိ စာအုပ္(အပိုင္း-၁) သူက ေရးထုတ္ေ၀လိုက္ပါၿပီ။

အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တုန္းက ျမန္မာအစုိးရတပ္ႏွင့္၀ စစ္တပ္ (UWSA) ပူးေပါင္း ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြမွာ ထိုင္းစစ္တပ္က (SSA) ဖက္မွေန၍ ကူညီျပီး ပစ္ကူေပးျခင္း၊
ထိုင္းစစ္သား(၅၀၀)ကိုလဲ ရုပ္ဖ်က္ေစျပီး SSA ယူနီေဖာင္း ကို ၀တ္ေစ၍ ျမန္မာအစုိးရတပ္ႏွင့္ ၀ စစ္တပ္တို႔အား ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း တို႔ကိုပါ ေရးသားထားတာကို ေတြ႔ရွိရတယ္။

ဤေရးသားခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သတင္းတင္ျပမႈမွာ လြတ္လပ္မႈရွိေနတယ္ ဆုိတာကို ေဖာ္ျပေနပါ တယ္။

အကယ္၍ ျမန္မာျပည္မွာ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အျပည္အ၀အမွန္တကယ္ ရရွိမည္ဆုိရင္ အတုိင္းထက္ အလြန္ပါပဲ။

ထိုနည္းတူစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါက တိက်မွန္ကန္စြာ ေရးသား တင္ျပႏိုင္မ့ဲ သတင္းေထာက္ေတြ ရွိလာ ႏိုင္မည္မွာ မလြဲ ေသခ်ာ ပါတယ္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved