သုခရိပ္ၿမံဳ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ

Tuesday, May 22, 2012

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရႏုိင္တ့ဲ သုခရိပ္ၿမဳံ

 မိဘႏွစ္ဦးစလံုးက AIDS ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး မိဘမွတဆင့္ HIV ပိုး ကူးစက္ခံခဲ့ရကာ မိဘမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပရဟိတ ေဂဟာျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ား ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဂဟာမ်ားရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ ျငင္းပယ္ခံရေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

သုခရိပ္ၿမံဳ ေဂဟာသည္ ထိုကေလးငယ္မ်ားကို အသက္ရွည္ေအာင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မိသားစုပံုစံျဖင့္ ၾကင္နာမႈမ်ားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ရိပ္ၿမံဳျဖစ္ၿပီး ‘သုခရိပ္ၿမံဳ လူမႈေထာက္ပံ့ေရး စီမံခ်က္’ အရ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စတင္စိတ္ကူးခဲ့သူမ်ားမွာ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ဆရာ၀န္ စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး၊ ဆရာ၀န္ စာေရးဆရာမ စုထား၊ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ေမစု၊ ေဒၚေရႊဇီးကြက္ ႏွင့္ ေဒၚကလ်ာတို႔ ျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည္။

စတင္စဥ္က ေဒၚေရႊဇီးကြက္၏ မိတ္ေဆြ ေဒၚမိုးသူေလးတို႔ မိသားစုက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ႏြယ္နီလမ္းရွိ ၎တို႔၏ တစ္ထပ္တိုက္ေလးကို ယာယီ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသျဖင့္ ကေလးငယ္ ၁၃ ေယာက္ကို စတင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ ၁ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္ ဂီတ စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ‘အျဖဴေရာင္သက္တံ့’ ကဗ်ာရြတ္ဆိုၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ရန္ပံုေငြရွာခဲ့သည္။

ထိုရန္ပံုေငြျဖင့္ စီမံခ်က္ပါ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ အမွတ္ ၉၇၈-၉၈၂ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀ ေျမကြက္ေလး၀ယ္ယူကာ အေဆာက္အဦး တျဖည္းျဖည္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔၌ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ၀င္းအတြင္း တစ္ထပ္အေဆာက္အအံု ၂ ခု ႏွင့္ ၂ ထပ္အေဆာက္အအံုတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ထားသည္။

သုခရိပ္ၿမဳံေဂဟာတြင္ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးမ်ားကို လက္ခံလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ မိဘ ႏွစ္ဦးစလံုးမရွိေတာ့ေသာ HIV ပိုး ရွိေနသူကေလးမ်ား၊ မိဘ တဦးဦး ရွိေနေသာ္လည္း ေ၀ဒနာခံစားေနရသျဖင့္ ကေလးအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိေသာ HIV ပိုးရွိသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေထာက္ရႈကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္လိုအပ္သည့္ မိဘမဲ့မဟုတ္သည့္ HIV ပိုးရွိသည့္ ကေလးမ်ားကို လက္ခံထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သုခရိပ္ၿမံဳ၌ ကေလးငယ္ ၇၃ ဦးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

သုခရိပ္ၿမံဳတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အေဆာင္မွဴး၊ စာသင္သည့္ဆရာမမ်ားႏွင့္ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားရွိၿပီး မိသားစုပံုစံ ေႏြးေထြးစြာ ေမတၱာျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားေတြကို ပါေကးခင္းထားေသာ ၾကမ္းျပင္တြင္ အိပ္ရာမ်ားျဖင့္ သိပ္ၿပီး ကေလးႀကီးမ်ားကို ခုတင္ျဖင့္ အိပ္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာင္တစ္ေဆာင္တြင္ ၎တို႔အား ျပဳစုေပးမည့္သူ (သူနာျပဳ၊ ကေလးထိန္း) ၃ ေယာက္ခန္႔ ထားရွိေပးထားၿပီး ကေလးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ား၊ ေန႔ေရာညပါ အတူေနသူမ်ားကို ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကေလးမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက အခါမလပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႔၀င္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေဆးရံုမ်ားျဖစ္ေသာ ေ၀ဘာဂီ ကူးစက္ေဆးရံုႀကီး၊ အထူးကုေဆးရံုႀကီး (မဂၤလာဒံု) တို႔အျပင္ AZG က ဖြင့္ထားသည့္ သဇင္ေဆးခန္း၊ သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမ်ားမွ ဆရာ၀န္မ်ားက အခမဲ့ ၾကည့္ရႈေပးလ်က္ရွိသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ART ေဆး (HIV ပိုးပြားမ်ားမႈ ဟန္႔တားသည့္ေဆး) ေပးရန္ လိုအပ္လာလွ်င္ အထက္ေဖာ္ျပပါေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားက ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေပးၿပီး လစဥ္ ၎တို႔၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ေပးကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာ ရုပ္ရွင္ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားက ေမြးေန႔ပြဲ အလွဴအတန္းမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေတြ႔ဆံုၾကျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ကေလးမ်ား၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ သီလရွင္၀တ္ပြဲ ရွင္ျပဳပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

သုခရိပ္ၿမံဳရွိ ကေလးငယ္မ်ား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေက်ာ္ပါက Group Home မ်ားလုပ္ကာ သီးျခားခြဲထားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၎တို႔ဘ၀တေလ်ာက္လံုး ပညာေရး က်န္းမာေရး ႏွင့္ ၀ါသနာပါရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို လိုအပ္သလိုထိန္းေက်ာင္းၿပီး ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေလးဦးေရႏွင့္အညီ အလွဴေငြေပၚမူတည္ကာ အေဆာက္အဦးမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း သုခရိပ္ၿမံဳေဂဟာခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ ေျမေနရာကို မႏၱေလး ေရတံခြန္ ေတာင္ေျခရွိ သစၥေ၀ဒဂူေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္က လွဴဒါန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေဂဟာကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ စီမံပ့ံပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ‘သစၥေ၀ဒဂူ သုခရိပ္ၿမံဳ’ အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

သုခရိပ္ၿမံဳ လူမႈေထာက္ပံ့ေရးစီမံခ်က္ကို ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလိုပါက သုခရိပ္ၿမံဳေဂဟာ ဖုန္း ၀၁ - ၅၈၁ ၉၅၅ ၊ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ ဖုန္း - ၀၉၅၀၇၈၄၁၈၊ ၀၁၂၀၅၄၅၁၊ ေဒါက္တာထားထား ဖုန္း ၀၉ - ၂၀၁၇ ၉၆၁၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ေရႊဇီးကြက္) ဖုန္း ၀၉ - ၅၁၂၇ ၀၀၅၊ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္း(ဂ်ဴး) ၀၉ - ၅၀၀၉ ၆၀၀ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ ။ညႊန္း - ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု - Citizen of Burma Award www.citizenofburma.org

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved