ကင္ေပတိုင့္မွာတမ္း

Monday, May 14, 2012

ရဲရင့္တင့္ေဆြ

(ဓာတ္ပံု - ဦးတင့္ေဆြ ေဖ့စ္ဘုတ္)

တဖ်တ္ဖ်တ္လႈပ္ခတ္သံေၾကာင့္ ျပတင္းတံခါးမွအျပင္သို႔ၾကည့္မိသည္။ သံုးေရာင္ျခယ္ပိုးသားအလံမွာ ေလ၌တလူလူ လႊင့္လ်က္ရွိသည္။ စိမ္းစိုေနေသာသစ္ပင္၊ ခန္႔ညားေသာ အေဆာက္အအုံ၊ ရံုး၀င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတို႔မွာ ပနံသင့္လွသည္။ ကားပါကင္၌ ကားအခ်ိဳ႕ရပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိမ္းေရာင္မာစတာဂ်စ္ႏွင့္ အျပာေရာင္ အီး-၂၀၀၀၊ ေလးဘီးကားတို႔ သာရွိၿပီးအျခားမည္သည့္ကားကိုမွ်မေတြ႕ရ။ ရံုးအ၀င္လမ္းႏွင့္ သစ္ပင္ေအာက္သစ္သားခံုေလးမ်ားမွာလည္း လူသူအရိပ္အေယာင္ မျမင္ရ။ တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ကပ္လြန္းလွသည္။ ‘’ဆရာ . . . . . ၀င္ခဲ့ပါရေစ’’ ဟူေသာ အသံေၾကာင့္ အခန္းအတြင္းသို႔ ျပန္လွည့္ ၾကည့္မိသည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္ေလာက္သာရံုးသို႔ လာေရာက္တတ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ထုတ္ေ၀သူ အသိတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ ‘’ဆရာတို႔ရံုးကအျပင္မွာ ဘယ္သူ႔မွမေတြ႕လို႔ ပိတ္ထားသလားေတာင္ ေအာက္ေမ့ေနတာ’’ ဟုသူကဆိုသည္။ ကၽြန္ေတာ္ၿပံဳးမိသည္။ ‘’ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္း အားလံုး ရံုးတက္ၿပီး ပံုမွန္အတိုင္း အလုပ္ လုပ္ေနၾကတာပါ’’ ဟု ေျဖလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္း၊ ၀ကၤပါလမ္းရွိ စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနဆိုသည္မွာ ျမန္မာသာမက ကမၻာအထိပါ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ရံုးတစ္ရံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စာေပပံုႏွိပ္လိုသူ၊ ထုတ္ေ၀လိုသူ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္ ဤရံုး၌ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ၾကရသည္။ စာတည္းအဖြဲ႕တိုင္း၊ စာေရးဆရာတိုင္းသည္ မိမိတို႔ေရးသားေဖာ္ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ဤရံုးသို႔ တင္ျပၾကရသည္။ စိစစ္မႈခံယူၿပီးမွသာ အမ်ားျပည္သူသို႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာခဲ့ပါက ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္တို႔ကို က်ခံရလိမ့္မည္ဟု ဥပေဒက ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လွ်င္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္း ပံုႏွိပ္သူ၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာအားလံုးတို႔သည္ ၄င္းရံုးကို ဦးတိုက္ၾကရသည္။ ၀င္ထြက္ သြားလာၾကရသည္။ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းခဲ့ၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စာေပစိစစ္ရံုးႀကီးမွာ ဆယ္စုႏွစ္ငါးစုနီးပါး ၾကက္ပ်ံ မက် စည္ကားခဲ့ရသည္။ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ရံုးႀကီးသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္မ်ား ေျခာက္ကပ္ တိတ္ဆိတ္သြားရပါ သနည္း။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံအတြက္ ျပ႒ာန္းမႈျပဳခဲ့ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဥပေဒသည္ ယင္းေခတ္အခါႏွင့္ေတာ့ အံကိုက္သည္ဟု ဆိုရမည္။ စစ္ေအးေခတ္အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုမ်ား အားၿပိဳင္ခ်ိန္၌ လက္၀ဲလက္ယာအယူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေရွ႕႔ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားက ကာကြယ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စာေပစိစစ္ျခင္းဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးေတြ၊ ဥပေဒေတြလည္းျပ႒ာန္း ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေအးေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ တို႔အေရာက္၌မူ အားလံုးကေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သြားၾက သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ နည္းပညာေျပာင္းလဲလာမႈအရ လူေတြ၏ ေတြးေခၚႀကံဆမႈေတြက ပိုမိုလြတ္လပ္လာသည္။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြလည္း ၄င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတို႔ကမူ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ အလံုးစံုေျပာင္းလဲရမည္ကို သိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ေသြးစည္း ညီညႊတ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးခ်ိန္က စေရတြက္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေပၿပီ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို အထူး အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လုပ္ကိုင္ပံုစနစ္တို႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္စရာရွိသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ကၾကားနာစိစစ္ၿပီး အသစ္အသစ္တို႔ ေပၚထြက္ေစခဲ့သည္။ ဥပေဒအသစ္မေပၚမီ ၾကားကာလအတြက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္၌ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေနမႈတို႔ကို သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က စာေပမ်ားကို စိစစ္မႈခံယူၿပီးမွသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ရွိေသာ ကင္ေပတိုင္ရံုးသည္လည္း အဆင့္အလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုနီးပါး ပံုႏွိပ္သူ၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားခဲ့သည့္ စာေပကင္ေပတိုင္ရံုးသည္ တေျဖးေျဖးခ်င္း နိ႒ိတံ အဆံုးသတ္မည့္ အေျခအေနမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အလံုးစံုေသာ စာေပစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔သည္ လံုး၀ဥႆံု ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ မၾကာမတင္ေသာကာလ အတြင္းတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ဥပေဒအသစ္တို႔သည္ မုခ်မလြဲမေသြ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ႀကီးစြာေသာ အႏၱရာယ္ ဒုကၡ ႏွင့္အတားအဆီးတို႔ကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရသည့္ စာေပသမားမ်ားသည္ အေမွာင္တြင္းမွ အမွန္တကယ္ လြတ္ကင္းပါေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္မေကာင္းစရာတစ္ခုမွာ အေမွာင္တြင္း၌သာ အိပ္ေမာက်ေနၾကေသာ စာေပသမားအမ်ားစုကိစၥျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အိပ္မက္သဖြယ္ ျမင္ေယာင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္ငါးဆယ္တိုင္တိုင္ အပိတ္အဆို႔၊ အတားအဆီး၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားအတြက္ ခံစားခ်က္၊ နာၾကည္းခ်က္တို႔ကိုသာ လႈံ႕ေဆာ္ ေမြးျမဴေနၾကမႈျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၿပီဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ၾကမလဲဟုသာ အေမးရွိပါက မည္သို႔ေျဖဆိုၾကပါမည္နည္း။ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုသည္မွာ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရန္လား၊ ႏွစ္ငါးဆယ္ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လား၊ လက္စားေခ်ရန္လား၊ စာေပ ကင္ေပတိုင္ဆိုသူေတြကိုပဲ အမုန္းပြားဖို႔လား၊ စာေပေလာကသားအခ်င္းခ်င္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ၾကဖို႔လား၊ ဘာေတြျဖစ္လာမည္ကို သိခ်င္စမ္းလွသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔၌ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္က ပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ ဖ်က္ဆီးျခင္းကင္းမွသာလွ်င္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ တည္ထြန္းႏိုင္တယ္ဟု ေျပာသည္။ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုတာ အယူအဆေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ အႀကံအစည္ေတြ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ၊ ထင္ျမင္ ခ်က္ေတြ၊ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ေတြ၊ တိုက္တြန္းခ်က္ေတြ ဒီလိုအခ်က္ေတြကို ေရးႏိုင္မွသာလွ်င္ ျပည့္စံုတယ္ဟုဆိုသည္။ ဆရာကိုတာက သတင္းတစ္ခုက လူသူေလးပါး သိသင့္၊ မသိသင့္၊ လူေတြရဲ႕ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကို လူတစ္ေယာက္၊ လူတစ္စုက အပိုင္စီးတာမ်ိဳးက ဟန္မက်ပါဘူးဗ်ာ။ အဲဒီသူက ဥာဏ္ပညာ ႀကီးသတဲ့လားဟုေျပာသည္။ အမွန္ကို ဆိုရလွ်င္ စိစစ္ျခင္းဆိုေသာ အျခင္းအရာ မရွိေတာ့ ပါကဤစကားစုတို႔မွာ မည္၍မည္မွ်အဓိပၸါယ္ရွိေတာ့မည္နည္း။ အမွန္တကယ္ေရႊ႕လ်ားေျပာင္းလဲေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေရႊ႕မ်ားႏွင့္အတူ အနာဂတ္ကို ယခုထက္ပို၍ မွန္းဆၾကည့္ေစလိုသည္။ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ၿပီဆိုလွ်င္ စာေပေလာကသား တို႔မည္သို႔မည္ပံုႏိုင္င့ံအက်ိဳးအတြက္ ထမ္းရြက္ၾကသင့္သည္ကို စဥ္းစားၾကဖို႔ေကာင္းၿပီျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ သတင္းစာဆရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေလာကသားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေအာက္ေျခအဆင့္ ေယဘုယ်ညီညႊတ္မႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကဖို႔သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ အနာဂတ္စာေပေလာကအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ အစိုးရလား၊ စီးပြားေရးအုပ္စုေတြလား၊ လူမႈေရးဗန္းျပ အဖြဲ႕အစည္းေတြလား၊ ဘယ္သူေတြက အဓိက စိန္ေခၚလာႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားၿပီး ႀကိဳတင္အကာအကြယ္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခါ စာေပေလာကအတြင္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အဖြဲ႕ အလုိက္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ က်င့္၀တ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ နည္းပညာတို႔သည္လည္းေကာင္း လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္လာပါမည္။ ၄င္းအရာေတြအတြက္ စာေပသမားအားလံုး ညီညီညႊတ္ညႊတ္ ဦးလွည့္ၾကဖို႔သင့္ၿပီဟု ထင္ျမင္သည္။

ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ လူပံုအလယ္၌ ဂ်ာနယ္လစ္လူငယ္တစ္ဦးက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးကို ေမးေသာေမးခြန္း အတြက္ အထူးအံ့ၾသစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ ‘’၀န္ႀကီးကို ျပဳတ္မယ့္သူေတြအထဲမွာ ပါေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္၊ အဲဒီအေပၚ ၀န္ႀကီးရဲ႕ ခံစားမႈအျမင္ကို ေျပာေပးပါ’’ ဟူေသာ အေမးသည္ တက္သစ္စ ဂ်ာနယ္လစ္ ေလာကတစ္ခုလံုးကို လြန္စြာ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစ လြန္းလွသည္။ ငယ္စဥ္က အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိုလည္း အမွတ္ရမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္အသက္အစိတ္အရြယ္ ဗိုလ္အဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းစဥ္က ကၽြန္ေတာ္၏ မိဘဆရာသဖြယ္ျဖစ္သူ တပ္မမွဴးတစ္ဦးက ေမးဖူးသည္။ ‘’မင္းအေဖက ဘယ္ကလဲ၊ ဘာလုပ္လဲ’’ ဆိုေသာ အေမးအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ခံစားခ်က္ရွိသည္။ ေတာ္ရံုတန္ရံုကိစၥမ်ား၌ အေဖ့ကို ေမးလွ်င္ အမႈထမ္း၊ အၿငိမ္းစားဟူ သာ ေျဖေလ့ရွိသည္။ တပ္မမွဴးက မင္းကလည္း တစ္ခြန္းေမး၊ တစ္ခြန္းေျဖ မလုပ္နဲ႔ ေျဖစမ္းပါဟု ဆုိသျဖင့္ ‘’အေဖက လမ္းစဥ္ပါတီမွာ ဗဟိုေကာ္မတီကို အေထာက္အကူျပဳရတဲ့ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီစည္းကမ္း ေဖါက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ ျပဳတ္သြားတာပါ’’ ဟု ေျဖလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေျဖအတြက္ တပ္မမွဴးက ၿပံဳးၿပီး ‘’မင္းခံစားခ်က္ကို သိပါတယ္ကြာ၊ အၿငိမ္းစားယူတယ္ လို႔ ေျပာရင္ ပို မေကာင္းဘူးလား၊ လူေတြအားလံုး နားခံသာတဲ့ စကားမ်ိဳးကိုေျပာဖို႔ ေလာကနီတိ ဆိုတာရွိတယ္၊ ေနာက္ ဒီလိုမေျပာနဲ႔ကေလး’’ ဟု ဆံုးမပါသည္။ စစ္သားျဖစ္လင့္ကစား ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ က်င့္၀တ္၊ နီတိ၊ ယဥ္ေက်း မႈမ်ားႏွင့္ျပည့္၀သည့္ ဆိုဆံုးမမႈမ်ားေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကရသည္။ ယေန႔ ဂ်ာနယ္လစ္ကေလးမ်ားမွာ မူမည္သူေတြက မည္သုိ႕သြန္သင္ ဆံုးမေပးၾကပါမည္နည္း။ ႀကီးမားေသာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔အတြက္ စတုတၳမ႑ိဳင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးၾကဖို႔လည္း က်န္ရွိပါေသးသည္။ ဂ်ာနယ္လစ္တို႔ထံုးစံအတိုင္း ဘယ္သူ ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္သူမွန္တယ္ ဆိုတာကို လူထုက၊ သမိုင္းက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္ ဆုိလွ်င္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ၾကဖို႔သာ ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကမူ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုနီးပါး လက္ပြန္းတတီး အတူေလွ်ာက္လွမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား အားလံုးကို ျပည္သူခ်စ္ေသာ၊ က်င့္၀တ္စည္း ကမ္းႏွင့္ညီေသာ၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို အျပည့္အ၀ ထမ္းပိုးေသာ လူ႕အသိုင္းအ၀န္း ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ခ်င္စမ္းလွသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးသည္ အသက္ငင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ စာေပကင္ေပတိုင္တစ္ဦး၏ မွာတမ္း ဟု ဆိုခဲ့လွ်င္လည္း ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ ဦးညႊတ္ ခံယူလိုက္ပါသည္။

(ရဲရင့္တင့္ေဆြ၏ Facebook တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။)

2 comments :

 1. Anonymous said... :

  ေမာင္တင့္ေဆြရယ္ မင္႔အသိက ေနာက္က်လွသကြယ္။
  လြန္ခဲ႔တဲ႔ ဆယ္နွစ္ေလာက္က ဒီအသိ ရွိခဲ႔ရင္ ေကာင္းမယ္ကြ။
  မင့္အတြက္ေတာ့ ကင္ေပတုိင္ရုံးၾကီးက ပစ္ရမွာလဲ အဆီနဲ႔၀င္း၀င္း ျဖစ္ေနတာကုိ အဘနားလည္ေပးနုိင္ပါတယ္။
  မီဒီယာသမား တစ္ေယာက္တေလ မယဥ္ေက်းတာကုိ ပုံၾကီးခ်ဲ႔႕ျပိး စီစစ္ေရးကုိ အမၽႊန္းမတင္ခ်င္ပါနဲ႔ေတာ့။
  ေနာက္က်သြားပါျပီ။

 1. Anonymous said... :

  ကို တင့္ေဆြရယ္ က်င့္၀တ္နဲ႕စည္းကမ္းကို နားမလည္လို႔မဟုတ္ပါဘူး ေစာင္ေရးတိုးေရး ဒို႔အေရးလုပ္ေနတာပါ ငါအတြက္ အသာစီးရဖို႔ေလ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved