ျမန္မာ အိႏၵိယ ဘာေတြသေဘာတူလုိက္ၾကသလဲ

Tuesday, May 29, 2012


ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၃ ရက္ၾကာ ေရာက္ေနတ့ဲ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း မေန႔က သမၼတ ဦးသိနိးစိန္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံ အျပီးမွာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီထားတ့ဲအတုိင္း ျမန္မာျပည္ကုိ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေခ်းေပးမယ့္အစီအစဥ္အပါအ၀င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၂ ခုကုိ လက္မွတ္ထုိးလုိက္ၾကပါတယ္။

မုိင္တေထာင္နီးပါး ရွည္လ်ားတ့ဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တေၾကာ ဖံြ႔ျဖဳိးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ သတင္းစာမွာ အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖံြ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ
ျမန္မာ-အိႏၵိယနွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္၌ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ
ျမန္မာ-အိႏၵိယ နွစ္နိုင္ငံအၾကားေလေၾကာင္းဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းအခ်က္အလက္ နွင့္ နည္းပညာဌာန တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ
ျမန္မာနိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာနွင့္ နိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာန (MISIS) နဲ႔ နယူးေဒလီရိွ Institute For Defence Studies and Analyses (IDSA) တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္
MISIS နဲ႔ နယူးေဒလီရိွ TheIndian Council of World Affairs (ICWA) တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ျမန္မာ-အိႏၵိယနွစ္နိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္ (၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၅)
စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနနွင့္ ပညာေရးအဆင့္ျမင့္ဌာန တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ
ေနျပည္ေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန ဦးစီးဌာန၌ ေခတ္မီပညာေပး စပါးဇီဝ ဥယ်ာဥ္ တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ

ျမန္မာ-အိႏၵိယ နွစ္နိုင္ငံအၾကား ပူးတဲြကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈဖိုရမ္တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ
အိႏၵိယအစိုးရက အတုိးႏႈန္းသက္သာစြာ ေခ်းေပးမည့္ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ နွင့္ ပတ္သက္သည့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ
ဒဂံုတကၠသိုလ္နွင့္ ကာလကတၲား တကၠသိုလ္ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ

ေဒါက္တာမန္မိုဟန္ဆင္းက ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆုံမွာပါ။

သူ႔ခရီးစဥ္သတင္းကုိ ဧရာ၀တီပင္မစာမ်က္ႏွာေတြမွာလည္း ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

အိႏၵိယက ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ျမန္မာကိုု ေခ်းမည္


India Awards Burma $500m Credit Deal

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved