အာဏာမမက္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ

Wednesday, May 16, 2012


ျပင္သစ္သမၼတသစ္ ဖရန္ကြဳိင္စ္ ဟုိလန္ဒီသည္ အယ္လီေဆးသမၼတနန္းေတာ္တြင္ ေမလ(၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿပီး သမၼတရာထူးကုိ တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းရယူလုိက္ပါတယ္။

ဟုိလန္ဒီသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ပုိင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဆုိ႐ွယ္လစ္ဝါဒီ သမၼတတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ေလးစားလုိက္နာၾကတယ္။ ရာထူး အာဏာအေပၚမွာလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကုန္သြားေတာ့ ဒီလုိပဲ ေအးေအး ေဆးေဆး ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ သမၼတ နန္းေတာ္က ခြာသြားၾကတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ အေပၚလည္း အေလးထား တတ္ၾကတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ ကို အေလးမထားခဲ့ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ရွိေနဆဲ၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ အသက္ဆံုးရႈံး၊ ဘ၀ေတြပ်က္ခဲ့ၾကတယ္။ အာဏာက စြန္႔ေပးဖုိ႔၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵကိုေလးစားတဲ့ အေလ့အက်င့့္မ်ား ျမန္မာျပည္မွာ ထြန္းကားလာပါေစ။


သမၼတ နန္းေတာ္

ျပင္သစ္ သမၼတေဟာင္း ဆာကိုးဇီ ႏွင့္အတူ ဇနီး ကာလာဘရူနီသမၼတသစ္ ဇနီးႏွင့္ အတူ ကာလာဘရူနီ

သမၼတေဟာင္း နန္းေတာ္မွ မထြက္ခြာမွီ

ျပင္သစ္သမၼတသစ္ ဟိုလန္ဒီ
ဆာကိုးဇီးႏွင့္ ေဟာ္လန္ဒီ


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved