ဆဲဗင္းဂ်ဳလိုင္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ စတင္

Friday, May 18, 2012ဆဲဗင္းဂ်ဳလိုင္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနား က်င္းပေရး အတြက္ စည္းရံုးေရး အၾကိဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ ခ့ဲပါတယ္။

ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ ဇူလိုင္(၇)ရက္ အေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ မွ အၾကိဳကာလ စည္းရံုးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ သည့္အေနျဖင့္ မႏၱေလး ေစ်းခ်ဳိေတာ္ အတြင္း စတစ္ကာမ်ား ကပ္ျခင္း ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား လိုက္လံေဝငွျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ေစ်းသူေစ်းသား မ်ားမွ အားတက္သေရာ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

မန္းျမန္မာပလာဇာသို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ မူ တာဝန္က် မန္းျမန္မာပလာဇာ ဝန္ထမ္းမွ ဓါတ္ပံုမ်ား မရိုက္ရန္၊ ေၾကျငာမ်ား မကပ္ရန္ ၊ကပ္လို႔ပါက ရံုးခန္းသို႔ လိုက္ေျပာရန္ လာေျပာသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဓါတ္ပံုမရိုက္ရန္ သေဘာတူေသာလည္း အျခားစီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကပ္ခဲ့ၾကသည္။

အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ား ျပန္လည္ ခြာပစ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ျပန္လည္ရိုက္ခဲ့သည္။ စီပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ကပ္ခြင့္ ျပဳထားျပီး အေရးေတာ္ပံု စတစ္ကာအား ကပ္ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ ထိုလုပ္ရပ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်နပ္ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖင့္ ျပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီ။ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(အထက္ဗမာျပည္)

By:ဗကသ(အထက္ဗမာျပည္)တရားဝင္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရး ေကာ္မတီ


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved