ဇြန္လ ၉ ရက္ ရခိုင္အေရး ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

Saturday, June 9, 2012


ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အရာရွိတဦး၏ အင္တာနက္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚက ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ယေန႔ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန တင္ျပခ်က္

ယေန႕ တြင္ စစ္ေတြ၌ အုပ္စုအလိုက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံသည့္ အေျခအေန အခ်ဳိ႕မွ လြဲ၍ အေျခအေနအားလုံး ထိန္းသိ္မ္းႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာအခ်ဳိႈ႕တြင္ မိမိတို႕ႏုိင္ငံကို ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳ၍ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းသည့္ သေဘာထားမ်ဳိး ေရးသားေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိ ေနရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ပစ္ခတ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္၊

ထိုသို႕ ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကျခင္းသည္ မိမိတို႕နုိင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အ၀ိုင္းမွလည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားမွလည္းေကာင္း နားလည္မႈလြဲမွားေစနိုင္ပါသည္။

(ထို႕ေၾကာင့္ ရရွိထားေသာ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားကို တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျဖစ္မွန္ကို သိရွိျခင္းသည္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေရးကို အေထာက္ အကူ ျပဳေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။)

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း၌ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို တာ၀န္ ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ မည္သူ မွန္သည္၊ မည္သူမွားသည္ ဟူ၍ ရည္ညႊန္းလိုျခင္း မရွိပါ။ အရာရာသည္ Rule of Law အရသာ ျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ ျပည္သူမ်ား မွီတင္းေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ သည္ႏွင့္ အညီ တရားဥပေဒမဲ့ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသူ မည္သူ႕ကို မဆို တရားဥပေဒ အရ ေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤႏုိင္ငံတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ တရားဥပေဒ မ်ား ရွိပါသည္။ ဤႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ႏုိင္ငံသား အားလုံးသည္ ဤႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ လိုက္နာၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႕ကို ခ်ဳိးေဖာက္လာ ပါက ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ ျဖစ္ေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအခြင့္အာဏာအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

မိဘျပည္သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ အရာရာသည္ Rule of Law အတိုင္းသာ ျဖစ္ရမည္ကို နားလည္မႈ ရွိရွိ ယုံၾကည္လက္ခံ၍ ႏိုင္ငံႀကီးသား ေကာင္းမ်ားပီပီ ဆင္ျခင္လိုက္နာသြားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved