ပဋိပကၡက်ယ္ျပန္႔ေစမယ့္ ေရးသားမႈ

Monday, June 4, 2012


ရဲထြဋ္/Facebook


ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ၊ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အြန္လိုင္းသတင္းေတြ အမ်ားၾကီး တင္ထားပါတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း သတင္း အျပည့္အစံု ထုတ္ျပန္ဖို႕ရိွပါတယ္။ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားကလည္း ေရးၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေရးသားၾကတဲ့အခါမွာ မိမိတို႕ရဲ့ ေရးသားခ်က္မ်ားက ျပည္သူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးဖုိ႕ အတြက္သာျဖစ္ျပီး ျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡကို ပိုမို ၾကီးထြားေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္သလို မျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ဒီလို သတင္း ေရးသားမႈမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားနဲ႕ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္မ်ားၾကား၊ ဇာတ္နိမ့္နဲ႕ ဇာတ္ျမင့္မ်ားအၾကား ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွတဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက တိက်တဲ့ လမ္းညႊန္မႈမ်ားခ်မွတ္ထားတာကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါတယ္။

အဲဒီလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ သတင္းမ်ားမွာ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ဇာတ္နိမ့္/ျမင့္ ေဖာ္ျပတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအတုိင္း လုိက္နာဖို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္-

၁။ လူတစ္ဦး၏ အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား( အထူးသျဖင့္ အဆိုးျမင္ေစမယ့္၊ မေကာင္းတဲ့သတင္းမ်ား) နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေရးသာရာမွာ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ဇာတ္နိမ့္/ ျမင့္မ်ားကို ရည္ညႊန္း ေရးသားျခင္း မျပဳဖို႕သတိျပဳရန္။
၂။ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ စြတ္စြဲခံရသူ သို႕မဟုတ္ နစ္နာသူ၏ မ်ိဳးႏြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာကို ရည္ညႊန္းေရးသားျခင္းမျပဳရန္။
၃။ စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲရာတြင္ ဓမၼအဓိ႒ာန္က်က် ေရးသားရန္၊ လံႈ႕ေဆာ္ရာေရာက္သည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္။


ဒါ့အျပင္ Communal Dispute လို႕ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သတင္း ေရးသားတဲ့အခါ ေအာက္ပါအတုိင္း လမ္းညႊန္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္-

၁။ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေရးသားရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုင္မာေအာင္အတည္ျပဳျပီးမွ ေရးသားရန္။ ေရးသားရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေရွ႕ရႈေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသာ သံုးစြဲရန္၊ ျဖစ္ျပီး၊ျဖစ္ဆဲပဋိပကၡကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႕ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္သည့္သေဘာ မျဖစ္ေစရန္။
၂။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို သံသယျဖစ္ေစျပီး ပဋိပကၡကို မိမိဘာသာေျဖရွင္းမွရမည္ဟု ထင္ျမင္ေစမည့္ေရးသားမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္။
၃။ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူျဖစ္ေစရန္၊ လံႈ႕ေဆာ္သူ၊ ျပႆနာကို မီးေမႊးေပးသူမျဖစ္ေစရန္။
၄။ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားပေပ်ာက္ျပီး သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ထုိကဲ့သို႕ တာ၀န္ရိွမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ဟန္ခ်က္ ညီညီက်င့္သံုးရန္။


ဒီအခ်က္မ်ားဟာ ပံုႏိွပ္မီဒီယာေရာ၊ အြန္လို္င္းမီဒီယာေပၚကေရာ သတင္းျဖန္႕ခ်ိသူမ်ားအတြက္ သတိျပဳစရာျဖစ္ပါတယ္။
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အင္မတန္အေလးထားတဲ့ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ Hate Speech လို႕ ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈကို လံႈ႕ေဆာ္တဲ့ေရးသားေဟာေျပာမႈမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ရက္မ်ားအတြင္းက အမိ်ဳးသမီးငယ္မ်ားကို အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္၊ သတ္ျဖတ္၊ ပစၥည္းလုယူမႈ ႏွစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုက ရခုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ျပီး တစ္ခုက ရန္ကုန္မွာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီသတင္းမ်ားကို ေရးသားတင္ဆက္ပံုက ကြာျခားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႕ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေနရျခင္းမွာ အြန္လိုင္းသတင္း ေရးသား တင္ဆက္သူမ်ားအေနနဲ႕ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ အားနည္းမႈမ်ားရိွတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း တစ္ခ်က္လည္း ပါတယ္ ဆိုရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။
ဒီအျဖစ္အပ်က္မ်ားဟာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခအေနေတြျပန္လည္တည္ျငိမ္ေအာင္ အားလံုးဝိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ဖို႕နဲ႕ ပဋိပကၡက်ယ္ျပန္႕ေစ မယ့္ ေ ရးသားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကဖို႕ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ညႊန္း - ဦးရဲထြဋ္ Facebook စာမ်က္ႏွာ

5 comments :

 1. ေကာင္းတယ္..သတင္းကိုအက်ယ္က်ဲ႕တာမ်ဳိးကေတာ့တကယ္လံုးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး..ဘာျဖစ္လို႔လဲဆ္ိုေတာ့ ႀကီးတဲ့အမႈကိုငယ္ေအာင္ ငယ္တဲ့အမႈကိုကိုပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္တာက ေရရွည္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မွာမို႔ပါ။

 1. Anonymous said... :

  မွန္ပါတယ္။မီးပြားတစ္ခုကေန တစ္ခ်ိန္မီးေလာင္မူၾကီး ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းေပမဲ႔ အရံွဳးနဲ႔ပိုင္းတယ္ပဲ ေခၚေခၚ ဒီကိစၥ ဒီေနရာမွာပဲ ရပ္လိုက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာပဲဆက္ျဖစ္ျဖစ္ ထပ္ေသရမဲ႔ လူအတြက္ေရာ ထပ္သတ္မဲ႔သူ အတြက္ပါ မေကာင္းပါဘူး။ျငိမ္းခ်မ္းေအးေဆး ေစခ်င္ပါတယ္။

 1. junight said... :

  ႏုိင္ငံပုိင္ တစ္ျပည္လုံးျဖန္႕ခ်ိသည့္သတင္းစာျဖစ္ပါသည္၊
  ဒုိင္လူၾကီးကုိယ္တုိင္၀င္ကန္ေပးသလုိျဖစ္ေနပါသည္
  ဘယ္စကားဘယ္ေရာက္တယ္ဆုိတာမသိဘူးဆုိရင္အေရး
  ၾကီးတဲ အဲ့ဒီေနရာမွာမထားဘုိ႕လုိပါတယ္၊
  တာ၀န္ကရပ္စဲ ဘုိ႕လုိပါတယ္၊
  တုိင္းျပည္ကိုဖ်က္ဆီးလုိတဲ့အၾကံအစည္ရွိေနပုံရပါတယ္
  ေခတ္ေျပာင္းေနေပမဲ့၊စိတ္ဓါတ္မေျပာင္းႏုိင္ေသးရင္အလုပ္
  ကထြက္ပါ၊

 1. Anonymous said... :

  ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွဘယ္လုိအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မူကုိ
  မဆုိလက္မခံႏုိင္ပါ။မိမိတုိင္းရင္သားရခုိင္အမ်ိဳးသမီး
  ကုိသတ္ျဖတ္မူအားေက်နပ္ျခင္းမရွိေပမယ့္။ဒီလုိလက္တုံ့
  သတ္ျဖတ္မူကုိအားမေပးပါ။နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါေသတယလုိ႔ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားကုိေတာင္ပန္အပ္ပါသည္

 1. Anonymous said... :

  အမွားေပၚ အမွားဆင့္ရင္ အမွန္ျဖစ္မလာတတ္ပါဘူး...ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ေနတဲ့သူတိုင္း စိတ္ေအးေအးထားၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္မွသင့္ေတာ္လိမ့္မယ္ထင္တယ္....အေနာ္တို႕ စစ္ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ျခင္းၿပီ.....

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved