သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု

Sunday, June 10, 2012


နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘျပည္သူမ်ား သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုကို တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘျပည္သူမ်ား သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

မိဘျပည္သူမ်ားနဲ႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ အပ္ပါတယ္။


မိဘျပည္သူမ်ား သိရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၈)ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန႔္စြာ ျဖစ္ပြားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနဟာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ သတိျပဳၿပီး ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္းေစာင္ရြက္ၾကရမယ့္ အေနအထား ေရာက္ရွိလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။


မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-


ကၽြန္ေတာ္ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားကို တာဝန္ယူခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့ အဓိက လိုအင္ဆႏၵ (၂)ရပ္ျဖစ္တဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိကထားၿပီး နိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူလူထုကို အေျချပဳတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ဒုတိယအဆင့္ တက္လွမ္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ေရွးအစဥ္အဆက္ကပင္ ကြဲျပားတဲ့ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ မ်ားနဲ႔ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာ ခဲ့ၾကတဲ့ အစဥ္အလာ ေကာင္းတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ လက္ထက္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ခြင့္ အစရွိတဲ့ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ ခံစားရရွိနိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ အသစ္ျပ႒ာန္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို အသင့္ျမတ္ဆုံးနဲ႔ အတတ္နိုင္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရမွာ အျပည့္အ၀ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံယူထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ျဖစ္ ပြားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ခ်က္ခ်င္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္။ အလားတူ အျခား ဆက္စပ္ ျဖစ္ပြား နိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆက္စပ္ ျဖစ္ပြားလာျခင္း မရွိေအာင္၊ ျဖစ္ခဲ့ပါ ကလည္း ျဖစ္စတြင္ပင္ ၿပီးေၿပ ေအးၿငိမ္းသြားေအာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ စီမံမႈ အတိုင္း လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးမႈ အေျခအေနမ်ား ကိုလည္း မိဘျပည္သူမ်ားအား အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ခ်ၿပ အသိေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔လည္း ဒီျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားစကပင္ မိဘ ျပည္သူမ်ားထံ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ က်ယ္ျပန႔္လာျခင္း မရွိနိုင္ဘူးလို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ လည္းေကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ေသာက မျဖစ္ေစလိုတဲ့အတြက္ လည္းေကာင္း ယခင္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈ မျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ညက စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ ျပင္ဆင္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရ ျပန္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ားအရ မိဘျပည္သူမ်ား ကပါ သိရွိပါဝင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီလို႔ ယူဆတဲ့ အတြက္ ယေန႔ မိဘျပည္သူမ်ားကို ယခုလို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံၿပီး မေက်နပ္မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ လက္စားေခ်လိုမႈေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ လႈံ႔ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မင္းမဲ့စရိုက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ယ္ျပန႔္ ႀကီးမားလာ တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီလို လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး မဆုံးနိုင္တဲ့ မုန္းတီးမႈေတြ၊ လက္စားေခ်လို မႈေတြနဲ႔ မင္းမဲ့စရိုက္ေတြ ကို ေရွ႕တန္းတင္လ်က္ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ေနၾက မယ္ ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္သာမက ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ ျဖစ္ပြားလာေစနိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ အျခားေသာ အေမွာင့္ပေယာဂမ်ားလည္း ပါဝင္ပူးကပ္လာနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုသာ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းစသာ ရွိေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ့ တည္ၿငိမ္ ေအး ခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေပၚ လာေစ နိုင္တာကို မိဘျပည္သူမ်ား အားလုံး အထူးသတိထားၾက ေစခ်င္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ အေပၚမွာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြား မွာ ျဖစ္သလို ဒီလို ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ပြား ရေအာင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ အညီ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရတဲ့ သူမ်ား အတြက္လည္း တရားမၽွတမႈ ရွိေအာင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလုံးက သေဘာထား ႀကီးႀကီး ထားၿပီး အစစအရာရာ နားလည္ေပးၾက ဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရရွိေအာင္လည္း အေလးထား ေဆာင္ ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ထို႔အတူ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ရပ္မိရပ္ဖ ျပည္သူမ်ားနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ေမၽွာ္မွန္း တည္ေဆာက္ေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တိုင္းျပည္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ရွိမွသာ ေဖာ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ရွိဖို႔ ဆိုတာဟာလည္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေပၚမွာသာ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္သူမ်ား အပိုင္းကလည္း အသိတရားနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ဥပေဒမ်ား ကို ေလးစား လိုက္နာၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားနဲ႔ နိုင္ငံေရး သမားမ်ား၊ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးရဲ့ အသိတရားနဲ႔ယွဥ္ သတိတရားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကား လိုပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထု လူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးတို႔က လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းသြားေအာင္၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ ျဖစ္ပြား လာျခင္း မရွိေအာင္ သတိတရားကို အေျခခံ၊ အသိတရားနဲ႔ ေမတၱာတရားကို ေပါင္းစပ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔ အတူ ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူမ်ား အားလုံး ေဘးဘယာ ေဝးကြာၿပီး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾက ပါ ေစေၾကာင္းနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ ေခတ္မီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္း ရုပ္သံ


28 comments :

 1. May said... :

  Is that only?
  Oh my god!
  Very wise President.

 1. eytukan said... :

  Genius!

 1. Anonymous said... :

  Poor president!!! Oh Oh Oh

 1. Ko Lay said... :

  I really respect the president after hearing this speech. How humble tone he has reveals a lot about his love on the nation. He is a hero.

 1. မာဃလုလင္ said... :

  အေမစုအတြက္ ရခိုင္သားတဦးရဲ႕ ကဗ်ာ (Source: Facebook)

  ခ်စ္ခဲ႔ပါတယ္အေမရယ္
  အေမ႔ကို ျမင္ျမင္ခ်င္း မ်က္ရည္လည္းက်ခဲ႔ဖူးတယ္
  အေမလက္ေ၀ွ႕ယမ္းျပတဲ႔အခါ
  " ေဟး " ခနဲေအာ္လိုက္တဲ႔ လူေတြထဲ
  သားလည္းပါခဲ႔ဖူးတယ္ . . .

  အေမေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သည္ျဖစ္ေစ
  အေမေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္သည္ျဖစ္ေစ
  အေမဟာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္
  အေမဟာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕အေမ
  တခါမွ မျငိဳျငင္ခဲ႔ဖူးအေမ . . .

  အေမဟာ ဗမာတုိ႕ရဲ႕အေမမဟုတ္
  အေမဟာ ကရင္တို႕ရဲ႕အေမမဟုတ္
  အေမဟာ ကခ်င္တုိ႕ရဲ႕အေမမဟုတ္
  အေမဟာ က်ေနာ္တို႕ရခိုင္ေတြရဲ႕အေမမဟုတ္
  ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးရဲ႕အေမလို႕
  ေဟာဒီရင္ထဲမွာ ဆူးစူးသလို
  မွတ္ယူ နစ္၀င္ေနခဲ႔တာပါ အေမ . . .

  ေက်ာက္နီေမာ္က ရခိုင္သူေလးလည္း
  အေမရဲ႕ သမီးပါပဲ အေမ
  သူဟာ လူမဆန္သူသံုးေယာက္ရဲ႕
  အနိဳင္က်င္႔ေစာ္ကားခံရရံုသာမက
  လည္မ်ိဳႏုန ကို ဓါးနဲ႕ဟက္တက္လွီး
  မေသခင္ ဘယ္ေလာက္ညီးတြားခဲ႔ရမယ္ဆိုတာ
  ၾကားေယာင္ၾကည္႕ေပါ႔ အေမ . . .

  ေတာင္ကုတ္မွာ မြတ္ဆလင္ဆယ္ေယာက္
  က်ေနာ္တို႕ လူမ်ိဳးေတြထဲက စိတ္ဆတ္သူေတြသတ္မိေတာ႕
  အေမေျပာတဲ႔စကားကို ၾကားေယာင္ျပီး သိပ္ရွက္မိတယ္ အေမ
  အားၾကီးသူဆိုတာ အားငယ္သူကို
  စာနာသနားရတယ္ ဆိုလား ဘာဆိုလား အေမ
  ဟုတ္ပ ဟုတ္ပ . . . က်ေနာ္ အကိုေတြ
  မလိမ္မာ တခါမိုက္ ရာဇ၀င္ေတာင္တြင္လိုက္ေသးတယ္ အေမ . . .

  ဆူးေလမွာလည္း ရန္ကုန္က
  ျမန္မာမြတ္ဆလင္ပါ ဆိုသူေတြလည္း ဆႏၵျပ
  အေမက လည္း ေမာ္လ၀ီဆိုသူၾကီးေတြကိုႏွစ္သိမ္

  ျပဇတ္ကေနၾကတဲ႔အလား တညီတညြတ္
  က်ေနာ္ဆို ျပည္ေထာင္စုသားရခိုင္လူမ်ိဳးဆို
  တဲ႔
  ဂုဏ္ေတာင္ရွိလားမရွိလား မသိေတာ႕
  က်ေနာ္တို႕ဟာ အဘိုးဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယံုလို႕
  ျပည္ေထာင္စုအလံေအာက္ကို ခိုခဲ႔ၾကတာပါ အေမ
  က်ေနာ္တို႕ထက္ သူတို႕က ပိုအေရးၾကီးေနသလား ???

  အခု ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွာ က်ေနာ္တို႕ သားခ်င္းေတြ
  မီးေလာင္တိုက္သြင္းခံရ ဓါးနဲ႔ခုတ္ခံရ ဒုတ္နဲ႕ရိုက္ခံရ
  ကိုယ္႕ေျမ ကိုယ္႕ေရ ကိုယ္႕ေဒသမွာ
  ဒီလိုလုပ္ခံရတာအေမ . . . ေျပာပါဦးေလ
  အားၾကီးသူေတြ . . . အားႏြဲ႔သူေတြ . . .

  အခုေတာ႕နားလည္သြားျပီအေမ
  ေမာ္လ၀ီေတြကို ႏွစ္သိမ္႔ခဲ႔သမွ်
  ျပည္ေထာင္စုသားရခိုင္ေတြဘက္ၾကေ
  တာ႕
  လွည္႕ေတာင္ အၾကည္႕မခံရတဲ႔ဘ၀
  နာတယ္ အေမ နာတယ္
  ေဟာဒီ ရင္ဘတ္က တဆစ္ဆစ္နာတယ္ . . .

  ဟိုးႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီဆီက
  အေမတို႕နဲ႕တႏြယ္ထည္းစီးဆင္းခဲ႔
  တဲ႔ေသြးေတြကလည္း
  နာတယ္ အေမ နာတယ္
  အခုေတာ႕ က်ေနာ္တို႕ရခိုင္ေတြမွာ
  အဘိုးဗိုလ္ခ်ဳပ္လည္း ကြယ္လြန္သြားျပီ
  အေမ ကိုလည္း ေမ႔လိုက္ပါျပီ
  ေနသာသလို ေနပါအေမ
  မေနသာတဲ႔ သားတို႕ ညီအကို နိဳင္ငံသားေတြ
  ေလညာကဆင္းျပီး ၀င္ပါၾကပါလိမ္႔မယ္ . . .

  ေနသာသလိုသာ ေနလိုက္ပါေတာ႕အေမ
  က်ေနာ္တို႕လည္း နာသာသလိုသာ နာလိုက္ပါေတာ႕မယ္ . . .

  မာဃလုလင္

 1. emerald.www said... :

  ေရပိုင္နက္ေတြလည္းပါသြားၿပီးၿပီ...အခု ေၿမပိုင္နက္ပါ ေပး၇မွာလား..လံုး၀မၿဖစ္ႏိုင္ဘူး..ဘာပဲေၿပာေၿပာ ရိုဟင္ဂ်ာ နဲ႕ ဘဂၤါလီ တူတူပါပဲ ...ဒီေကာင္ေတြက က်ဴးေက်ာ္စစ္နဲ႕ ဘာသာေရးစစ္ကို တၿပိဳင္တည္း ဆင္ႏႊဲေနတာ..ငါတို႕က က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ခုခံယံုပဲ ခုခံေနတာ..ဒါကိုမွ ဘာသာေရးပရိပကၡလို႕ ရည္ညႊန္းလာလည္းးစြပ္စြဲလာရင္ ေတာ့ အယ္လ္ကိုင္းဒါးလည္းဂရုမစိုက္ဘူးကြာ..ၿမန္မာႏိုင္ငံထဲ ေအးေအးေဆးေဆးေနတဲ့ သူတို႕ဘာသာ သူတို႕ယံုႀကည္ကိုးကြယ္ေနတာ ဘာမွ မေႏွာက္ယွက္ဘူး...ေအးးဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးအေရၿခံဳ ...နယ္ေၿမက်ဴးေက်ာ္ဖို႕ ႀကံလာရင္ေတာ့ အားလ့ံုးကမာၻကသိေအာင္လုပ္ၿပီး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တိုက္ထုတ္ပစ္ရမွာပဲ..ဘာသာစကား က်ြမ္းက်င္သူေတြ ...အဂၤလိပ္လို ကြ်မ္းသူက အဂၤလိပ္လို ဂ်ပန္လို ရသူက ဂ်ပန္လို နဲ႕ ...ကမာၻက သိေအာင္ ေၿပာၿပႀကစမ္းပါ။...ဒီက်ဴးေက်ာ္ရန္စလာတာကို ...ငါတို႕ေတြရဲ႕ ...ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ဖို႕လိုအပ္လာရင္ ဘယ္သူမွ..ဘယ္ႏိုင္ငံမွ ဂရုမစိုက္ဘူး...ငါတို႕ေၿမကို တလက္မေတာင္မထိနဲ႕ ..မရဘူး..ဆိုတာ ကမာၻက သိေအာင္ ေၿပာေပးႀကစမ္းပါ...

 1. mg wuntho said... :

  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚေမာင္ဝန္းသို၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ -


  ငါတို႕ ျမန္မာ စစ္တပ္ သည္ ငါတို႕ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္သည္။။
  တျခားလူမ်ိဳးျခားမ်ား အတြက္ က်ည္ဆံမရွိေပ။

 1. mg wuntho said... :

  အဘေရ ျပန္ေခၚမယ္ဆိုလည္း၊ ေနျပည္ေတာ္မွာသာထားလိုက္ပါ။

  ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ ၂၀၁၁ တြင္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွခ္ဟာစီနာ အား
  သမတဦးသိန္းစိန္မွ ဘဂၤလားနယ္ထဲ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာျပည္ဘက္
  မွ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ ...

  Chittagong, Bangladesh: Burmese President U Thein Sein gave the
  assurance to Prime Minister Sheikh Hasina during official talks at the
  President's Office in Nay Pyi Taw on December 6 to take back
  Rohingya refugees from Bangladesh after verification by Burmese
  authorities, according to Government official.

 1. KSEAMAN said... :

  ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံၾကပါ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုဝိုင္းဝန္းဆန္ ့က်င္ၾကပါ

 1. sis min aung said... :

  အန္တီစုနဲ ့ NLD ပါတီအေနနဲ ့ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေၾကျငာခ်က္က မလုံေလာက္ပါဘူး...
  အန္တီစု ကုိယ္တုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား မဟုတ္ပါဘူးဆုိတာ ကို ေၾကျငာေပးပါ...
  အဲဒီလို ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေတြနဲ ့တသားတည္း မရပ္တည္နုိင္ဘူးဆိုရင္...
  အခုအခ်ိန္ကစျပီး NLD နဲ ့အန္တီစုကို သပိတ္ေမွာက္ပါမယ္...

 1. ganann said... :

  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လက္ခံမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ကလြဲရင္ က်န္တဲ႕အေနအထားမ်ဳိးနဲ႕ လုံး၀မျဖစ္သင္႕ပါ။ စခန္းေနရာတခုသတ္မွတ္ေပးၿပီး မနက္ဘယ္အခ်ိန္ကေန ညဘယ္အခ်ိန္အထိပဲ စခန္းအျပင္ထြက္ခြင္႔ျပဳတယ္ဆုိတာမ်ဳိး ၊ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင္႕မျပဳတာမ်ဳိးေတြနဲ႕ပဲ လက္ခံပါ။ တျခားအခြင္႕အေရးေတြကုိ လုံး၀မေပးသင္႕ပါ။ ဧည္႕ႏုိင္ငံသားတုိ႕၊ ကာလ႐ွည္ေနထုိင္ခြင္႕တုိ႕ ဆုိတာေတြကုိလုံး၀လက္မခံပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ျပည္သူအားလုံးက ေစာင္႕ၾကည္႕ကန္႕ကြက္ၾကပါစုိ႕။
  ေလးစားစြာျဖင္႕

 1. NyanHtet said... :

  မဆလေခတ္
  န၀တေခတ္
  နအဖေခတ္
  စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ အာဏာပိုင္ေတြက မဟားဒယား ေငြယူ
  ကုလားေပါင္းစံု ျမန္မာျပည္ထဲသြင္း
  ကိုယ့္ပါတီ မဲရဘို႔ အတြက္ ကုလားကို စည္းရံုး တနပ္စားဥာဏ္နဲ႔
  မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပး
  ဒီလို လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပသနာေတြက ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ
  စုၿပံဳ ဒုကၡေပးၾကတာ
  ေနာက္ဆံုး တို႔ ေသြးခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြဘဲ နစ္နာတယ္

 1. JungleBoy said... :

  ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာဟာ ဒီေလာက္နဲ႔ၿပီးသြားမယ္မထင္ပါနဲ႔။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာမြတ္ဆလင္ေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီး အခုဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ေတြေတာင္းထိအဆင္႔ ေရာက္ေနၿပီ။ ဖိလိပ္ပိုင္မွာဆိုရင္လည္း မင္ဒါနာအိုကြ်န္းကို သီးျခားႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ ေတာင္းဆုိေနၾကၿပီ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆုိတာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့လူမ်ိဳးစုအႏြယ္ထဲမွာ မပါတဲ႔အေၾကာင္း ကမၻာကသိေအာင္လုပ္္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာဝန္႐ိွပါတယ္။ အထူးသျဖင္႔ မီဒီယာေတြမွာ ပိုၿပီးတာဝန္႐ိွတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔လို ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ ၾသဇာေညာင္းတဲ႔သူေတြက ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ဒါဟာအမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာပါ။ ႏိုင္ငံရဲ့အေနာက္ဘက္ တံခါးေပါက္ျဖစ္တဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အထူးသတိထားၿပီးကာကြယ္ဖို႔လိုပါတယ္။

 1. KHZ1994 said... :

  ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္မူဆယ္ဖက္ကို သြားေတာ့ လမ္းမွာ ခရီးသြားရင္း သီေပါက လဝကဝန္ထမ္း တစ္ဦးႏွင့္ ခင္မင္မိပါသည္။ မူဆယ္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဧည့္သည္ဆိုၿပီး သူတို႔ရံုးကိုေခၚသြားၾကပါသည္။ ရံုးေရာက္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြအလွည့္ခြဲၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လမ္းမွာ ခင္မင္ခဲ့သူက သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ ဖာသာသူတို႔ေဝစုခြဲေနၾကပါသည္။ တစ္ေယာက္က ဒီေန႔ ဘယ္ႏွစ္ကဒ္ထုတ္ ရသလဲလို႔ေမးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းသူရွင္းျပတာက ေန႔စဥ္ မွတ္ပံုတင္ တစ္ေယာက္(၃)ေစာင္ခန္႔ ဦးစီးမွဴးက လက္မွတ္ထိုးပါတယ္တဲ့။ သူတို႔အဆိုတစ္ကဒ္ ထိုအခ်ိန္က(၃)သိန္း (Sunny Pickup တစ္စီးတစ္သိန္းခြဲေလာက္ရွိခ်ိန္) ရၾကပါသည္တဲ့။ သူတို႔ေရမေသာက္ပဲ ဘီယာသာေသာက္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းအဲဒီေနာက္ပိုင္း ထိုမိတ္ေဆြကို ထပ္မဆံုျဖစ္ေတာ့ပါ။ အခုဆို ၁၇ ႏွစ္ေတာင္ၾကာခဲ့ပါၿပီ ... ဆိုေတာ့ကာ ၁၉၉၅ ကထဲကဆိုရင္ အခု Mandaly မွာ ျမန္မာစကားမတတ္သူေတြ ဘာေၾကာင့္ေပါေနတာလဲ၊ အခုလည္းေမာင္းေတာမွာ ဘာလို႔ ဘင္ဂါလီေတြေပါေနတာလဲလို႔ ေမးေနစရာမလိုေတာ့ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာအစိုးရဟာ သူစိုက္ခဲ့တဲ့ အပင္ရဲ႕ အသီးကုိ သူရိတ္သိမ္းေနရပါၿပီ။

 1. kyawwonna said... :

  တိုင္းရင္းသားခ်င္း ကိုယ့္ဘာသာ အေပၚမွာသာ
  ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပတ္ကိုင္တြယ္ရဲတဲ့ စစ္တပ္ နဲ႕ ရဲ ေတြဟာ ကုလားနဲ႔ ပတ္သက္ယင္ သိပ္ေၾကာက္
  တတ္တယ္ဆိုတာ ဒီပြဲမွာ ျမင္ရပါတယ္။ေက်ာက္နီေမာ္က ရခိုင္ မေလးကို မူဆလင္ကုလား၃ ေယာက္ မုဒိန္းက်င့္ရက္
  စက္စြာ သတ္ျဖတ္လိုက္ ကတည္းက တရားခံကိုထိေရာက္ ျပတ္သားစြာ အေရးယူႏိုင္ရ ပါမယ္။
  ဒီလုိျဖစ္ကတည္းက ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အဓိက ရုဏ္းျဖစ္ႏိုင္လို႔ မူဆလင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္
  ေတြနဲ႔ညွိ ခ်က္ခ်င္း ထိထိေရာက္ေရာက္ရွင္း လင္းပစ္ရပါမယ္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုစစ္တပ္ ရဲနဲ႔ ႀကိဳတင္တားဆီး
  ကာကြယ္ဘို႔ေဆာင္ရြက္ရ ပါမယ္။ပြင့္လင္းတဲ့သတင္းထုတ္ျပန္မႈ လုပ္ရပါမယ္။
  ဒီၾကားထဲမွာ ေတာင္ကုတ္မွာ လူတစ္စုကမြတ္ဆလင္
  ဘာသာေရး ဆရာေတြကို တရားမဲ့ ရက္စက္စြာ သတ္ ပစ္ လိုက္ပါတယ္။ဥပေဒ လက္တကမ္းမွာ မတားဆီး
  မကာကြယ္ႏိုင္ဘဲ ဒီလိုရက္စက္မႈဟာဥပေဒ မဲ့လြန္းပါတယ္။ျမန္မာျပည္ တြင္းမွာ ဥပေဒ လံုး၀ မစိုးမိုးဘူးဆို
  တာ ျပရာေရာက္ပါတယ္။အြန္လိုင္းေပၚမွာ ကုလားဆိုအကုန္သတ္။ရပ္ကြက္ ထဲမွာ ကုလားဆို အကုန္သတ္
  လို႔ တြင္တြင္ေအာ္ၿပီး အမွန္ တကယ္ ခံလိုက္ရသူေတြက ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားေတြပါ။ လူခ်င္းယွဥ္လိုက္လို႔
  ရက္စက္တတ္တဲ့ ႏွလံုးသားမရွိတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြခံရတာဓမၼတာပါ။ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဟိုလို သတ္ပါ
  ဒီလိုသတ္ပါဆိုတဲ့ ျမန္မာမ်ားသတိထား ၾကပါ။
  ကမၻာ့ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ကၽြန္ခံေနရတာက တို႔ ျမန္မာမ်ားျဖစ္ ပါတယ္။ဒီလိုျပသနာေတြ မၿငိမ္းခ်မ္းယင္ ကုလားတိုင္း
  ျပည္မွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ျမန္မာေတြအလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းပါတယ္။တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လို႔ ျပည္တြင္းမွာ
  ေတာင္ မကယ္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရဟာ ျပည္ပမွာဆိုေ၀လာေ၀းပါ။တိုင္းရင္းသားခ်င္း ကိုယ့္ဘာသာ အေပၚမွာသာ
  ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပတ္ကိုင္တြယ္ရဲတဲ့ စစ္တပ္ နဲ႕ ရဲ ေတြဟာ ကုလားနဲ႔ ပတ္သက္ယင္ သိပ္ေၾကာက္
  တတ္တယ္ဆိုတာ ဒီပြဲမွာ ျမင္ရပါတယ္။
  ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစား လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္က လ၀က ေတြ
  လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခဲ့တဲ့ အက်ိဳးဆက္ကို တိုင္းရင္းသား ရခိုင္ေတြ ခံေနရတာပါ။

 1. Anonymous said... :

  ဘဂၤလီ သံုးေယာက္ စလံဳး လံုး၀ေရွ႔ေန မဌားဘူး။ လည္လီွးသတ္ခဲ႔တယ္။(ေတာ္ရံုတန္ရံဳ လူမလုပ္ရဲဘူး။) ခ်က္ခ်င္းအမီခံတယ္။ အေသခံတယ္(အေသခံ ဗုံးခြဲသူေတြနဲ႔ အတူတူပဲေနာ္။ )ကုလား၁၀ေယာက္လာမွာ ျမိဳ႕လူထုက ၾကိဳသိတယ္။ လွဳ႔ံေဆာ္ထားတယ္။ ပါတီနိုင္ငံေရး လုံုး)မဟုတ္ဘူး။အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရး။တကမၻာလံုးအျမင္နဲ႔ ၀ိုင္းၾကည္႔ေပးပါ။

 1. zabutalu said... :

  ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပတ္သားတဲ့အေျပာအဆိုေတြကို အရမ္းကို ျမင္ခ်င္ၾကားခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေရးဘန္းျပၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံလိုက္ရမယ့္အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္လံုးက ဘယ္ေတာ့မွ အလိုမရွိပါဘူး။

 1. ordinaryguyz said... :

  မူစလင္ေတြကို ေစာ္ကားတာေတာ့မဟုတ္ဘူး..သူ ့ဘာသာသူ စီးပြါးေရးေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္လုပ္စားေနသူအမ်ားၾကီးပါ..
  ျမန္မာလူမ်ိဳး တုိင္းရင္းသားလဲမဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက
  အေျခခ်ေနထိုင္သူျမန္မာ မွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမိဘမ်ား
  ကဆင္းသက္သူလဲမဟုတ္ပဲ ဒီလူေတြကို ေတာ့ အသိအမွတ္
  မျပဳႏိုင္ဘူး..ဒီလုိ ဥပေဒမဲ့ ေစာ္ကားလူသတ္တာကို လဲရွဳံ ့ခ်
  တယ္..ဟို ဗလီ ဆရာ ၁၀ ေယာက္ကို သတ္တာလဲ တရားဥပေဒမဲ့မုိ ့ရွံဳ ့ခ်တယ္..တပ္မေတာ္ၾကီးဒီတစ္ခါေတာ့
  အင္အားမရွိေတာ့ပါလား...

 1. Anonymous said... :

  ၂၀၁၀မွာ ၾကံ႕ဖြတ္ကို မဲ႔မေပးခဲ႔တာနဲ႔တင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ရခုိင္ေတြအားလံဳး ရဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္မူနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္ကို ျမင္နိုင္ပါတယ္။ အခုေတာ႔ အစိုးရရဲ႔ လုပ္ဇာတ္ကိုပဲ ရခိုင္ေတြက ကေပးေနရသလိုလို ေတြ ေရးေနတာ ေတြ႔ရတာ အသတ္ခံ၇ တာနဲ႔ထပ္တူ အသည္းနာတယ္။ ဘယ္ဘေလာ႔ကမွ အမွန္ မတင္ေပးလို႔ Aရာ၀တီမွာ ၀င္ေရးရတာ ခြင္လႊတ္ပါ။

 1. Eleven Media Group said... :

  Weekly Eleven -
  ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္တြင္ ယေန႔ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔က အမ်ားျပည္သူ ေသာက္သံုးေနေသာ (ဘန္းေတာင္) ေရကန္ကို ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးလာေရာက္ၿပီး လူအမ်ားေသေစႏိုင္သည့္ အက္ဆစ္မ်ားကို ေရကန္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ရန္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ လံုၿခံဳေရးမ်ားက အလ်င္အျမန္ ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ခင္ဗ်ားတို႔လို ျပည္ပေရာက္ နိုင္ငံသားေတြ အတြက္ပါ စဥ္းစားျပီး အဓိပါယ္ အမ်ားၾကီးပါတဲ႔ စကားေတြကို ထိန္းျပီး ေျပာသြားေပးတာပါ။ တကယ္နားလည္ေအာင္ ေသခ်ာဖတ္ပါ။က်ြန္ေတာ္တို႔က ေသခါနီးေတြ ခင္ဗ်ားတုိ႔လို ေသခါေ၀းေတြလက္ထဲ တိုင္းျပည္ထားခဲ႔ရမွာ။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ပိုေတာ္မွာပါ။

 1. မင္းေဇာ္ဦး said... :

  တစ္ခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာယင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ လူၾကိဳတ္မ်ားတဲ့ေလသံမ်ိဳးပစ္လို႔ရေပမယ့္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ လူၾကားမေကာင္းေပမယ့္ ျပတ္သားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏိုင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ လိုပါလိမ့္မယ္။ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေလသံပစ္ျပီးမဲဆြယ္ခဲ့တယ္ ႏိုဘယ္ဆုၾကီးရခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ သမၼတ အုိဘားမားလက္ထက္မွာ ပါကစ္စတန္မွာ ခိုေနတဲ့ အၾကမ္းဘက္သမားေတြကို သမၼတ ဘုတ္ရွ္ထက္ေတာင္ ပိုသုတ္သင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေတြနဲ႔ မညီတာကိုသိေပမယ့္ အိုစမာဘင္လာဒင္ကုိ လက္နက္ပါမပါအေၾကာင္းမဟုတ္ အေသပစ္ ရွင္းခိုင္းျပီး အေလာင္းေတာင္ ပင္လယ္ထဲကန္ခ်ခိုင္းခဲ့တာ အိုဘာမားပါ။ ဂြန္တာနာမိုအက်ဥ္းစခန္းကို ပိတ္မယ္ဆိုျပီး မဲဆြယ္ခ်ိန္မွာ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ လုံျခဳံေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြ အရဆက္ထား ခိုင္းခဲ့တာ ကလည္း အုိဘားမားပါ။

 1. Thet Maung Maung said... :

  မိုးေပၚခ်ည္းပဲ ေထာင္ပစ္ေနတာကို၊ ဘုန္းၾကီးနဲ႕ေက်ာင္းသားမွ မဟုတ္တာ

 1. shwemanthu said... :

  FBမွာ ရခိုင္ျပည္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္တဲ့
  အေျပာအဆိုေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာဒီကိစၥကုိ ဘာလို႔
  မေျဖရွင္းေပးတာလဲ.. ဒီကိစၥမွာ ဘာမွဝင္ေျပာတာမရွိဘူး ကုလားေတြရဲ႕ အေမစုလို႔
  ကေလးကလား အေတြးေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကပါတယ္... ဒီလိုေျပာေနတဲ့လူေတြဟာ
  တစ္ကယ္ ကေလးအေတြးပဲရွိလို႔လား ဒါမွမဟုတ္ NLD နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ရန္တိုက္ေပးေနတာလားလို႔
  ထင္ပါတယ္.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သမၼတ မဟုတ္ပါဘူး. ဝန္ႀကီးလည္း
  မဟုတ္ပါဘူး.. ဒီကိစၥက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖရွင္းရမဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္..
  သူမမွာ ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွ အစိုးရက ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိပါ.. သူမဟာ
  ရိုးရိုး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁ဦးမွ်သာျဖစ္ပါတယ္.. သူမမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔
  ယူဆရင္ က်န္တဲ့လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကိုလည္း တာဝန္ယူဖို႔ေတာင္းဆိုရမွာပါ..
  ဘာလို႔သူမ တစ္ေယာက္တည္းက တာဝန္ယူရမွာလဲ.. ျပည္တြင္းမွာ
  ဆူပူမႈျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္း အာဏာရွင္နဲ႔ စစ္တပ္ကပဲ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တာပါ..
  အခုလည္း သမၼတႀကီးနဲ႔ ျပည္သူသာလ်င္ အမိ ျပည္သူသာလ်င္ အဖလို႔ ေျပာေနတဲ့
  တပ္မေတာ္ႀကီးက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမွာပါ.. ဒီျပႆနာမွ မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္
  သမၼတ မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး... တပ္မေတာ္ဆိုတာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕
  လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူဖို႔ ဖြဲ႕ခဲ့တာပါ.. ဒီလံုၿခံဳေရးကိုမွ တာဝန္မယူႏိုင္ပဲ အမ်ဳိးသမီး
  ၁ေယာက္အေပၚကိုပဲ အျပစ္တင္ ဝိုင္းကဲ့ရဲ႕ေနမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဟာ မရွိရင္
  အေကာင္းဆံုးပါပဲ.. လူတိုင္းကိုယ့္ တာဝန္ကိုယ္ေက်ဖို႔ လိုပါတယ္.. လူသန္းေပါင္း
  ၆၀ ရဲ႕ တာဝန္ကို ၁ေယာက္ထဲက ယူလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး.. ၈၈ အေရးအခင္းေတာင္
  စစ္တပ္က ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ခဲ့ေသးတာပဲ ၈၈ အေရးအခင္းဆိုတာ ၁ႏိုင္ငံလံုးက အံုၾကြခဲ့တာပါ..
  အခုဟာ ျပည္နယ္၁ခုပဲရွိေသးတယ္.. ဒါကိုမွ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္
  ႏိုင္ငံ ၁ႏိုင္ငံကမ်ား ကိုယ့္ျမန္မာျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္လာရင္ ဘယ္လိုကာကြယ္က်မတုန္း?

 1. shwemanthu said... :

  FBမွာ ရခိုင္ျပည္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္တဲ့
  အေျပာအဆိုေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာဒီကိစၥကုိ ဘာလို႔
  မေျဖရွင္းေပးတာလဲ.. ဒီကိစၥမွာ ဘာမွဝင္ေျပာတာမရွိဘူး ကုလားေတြရဲ႕ အေမစုလို႔
  ကေလးကလား အေတြးေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကပါတယ္... ဒီလိုေျပာေနတဲ့လူေတြဟာ
  တစ္ကယ္ ကေလးအေတြးပဲရွိလို႔လား ဒါမွမဟုတ္ NLD နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ရန္တိုက္ေပးေနတာလားလို႔
  ထင္ပါတယ္.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သမၼတ မဟုတ္ပါဘူး. ဝန္ႀကီးလည္း
  မဟုတ္ပါဘူး.. ဒီကိစၥက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖရွင္းရမဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္..
  သူမမွာ ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွ အစိုးရက ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိပါ.. သူမဟာ
  ရိုးရိုး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၁ဦးမွ်သာျဖစ္ပါတယ္.. သူမမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔
  ယူဆရင္ က်န္တဲ့လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကိုလည္း တာဝန္ယူဖို႔ေတာင္းဆိုရမွာပါ..
  ဘာလို႔သူမ တစ္ေယာက္တည္းက တာဝန္ယူရမွာလဲ.. ျပည္တြင္းမွာ
  ဆူပူမႈျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္း အာဏာရွင္နဲ႔ စစ္တပ္ကပဲ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တာပါ..
  အခုလည္း သမၼတႀကီးနဲ႔ ျပည္သူသာလ်င္ အမိ ျပည္သူသာလ်င္ အဖလို႔ ေျပာေနတဲ့
  တပ္မေတာ္ႀကီးက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရမွာပါ.. ဒီျပႆနာမွ မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္
  သမၼတ မလုပ္သင့္ေတာ့ပါဘူး... တပ္မေတာ္ဆိုတာ ကိုယ့္တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕
  လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ယူဖို႔ ဖြဲ႕ခဲ့တာပါ.. ဒီလံုၿခံဳေရးကိုမွ တာဝန္မယူႏိုင္ပဲ အမ်ဳိးသမီး
  ၁ေယာက္အေပၚကိုပဲ အျပစ္တင္ ဝိုင္းကဲ့ရဲ႕ေနမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ဟာ မရွိရင္
  အေကာင္းဆံုးပါပဲ.. လူတိုင္းကိုယ့္ တာဝန္ကိုယ္ေက်ဖို႔ လိုပါတယ္.. လူသန္းေပါင္း
  ၆၀ ရဲ႕ တာဝန္ကို ၁ေယာက္ထဲက ယူလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး.. ၈၈ အေရးအခင္းေတာင္
  စစ္တပ္က ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ခဲ့ေသးတာပဲ ၈၈ အေရးအခင္းဆိုတာ ၁ႏိုင္ငံလံုးက အံုၾကြခဲ့တာပါ..
  အခုဟာ ျပည္နယ္၁ခုပဲရွိေသးတယ္.. ဒါကိုမွ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္
  ႏိုင္ငံ ၁ႏိုင္ငံကမ်ား ကိုယ့္ျမန္မာျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္လာရင္ ဘယ္လိုကာကြယ္က်မတုန္း?

 1. I will b waiting for u at GawWein Zate said... :

  Blogger shwemanthu said...

  FBမွာ ရခိုင္ျပည္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုက္ခိုက္တဲ့
  အေျပာအဆိုေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာဒီကိစၥကုိ ဘာလို႔
  မေျဖရွင္းေပးတာလဲ.. ဒီကိစၥမွာ ဘာမွဝင္ေျပာတာမရွိဘူး ကုလားေတြရဲ႕ အေမစုလို႔
  ကေလးကလား အေတြးေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကပါတယ္... ဒီလိုေျပာေနတဲ့လူေ

  .........

  I saw that too. ShweManThu.

  those are ' brainless twit ' . your guess may be right .

  Or
  they do not what to say in words in correct way. and they are lack of knowledge.

  Just ' Pauk Pan Zay, Ah Sint Ah Tan Ma Sheet Shauk Pyaw Tae Loth Tar Hmat Htar LIte ' .

  Yes, it is true ,this is not D A S S K's major role. Party only issue a statement. That is all their mandate.

  some people who do not have brain , whatever they think in their mind, .. they expect D A S S K to do everything they have come up in the mind.

  And they are not aware of this. That is called ' lack of insight ' .
  Another group of people is ..

  ' AH Paw Tan Zarr' . by saying criticizing in groundless way, all those in same class will think in that way. That is ' under class support under class ' ( - Birds of the same feather flock together )- Ma-Thu-Daw Chin - Pyaw-Mwayt Ta Lwayt- Lwayt), that is the equivalent Myanmar saying.

  another group is just " LOOSE-tongued ' . ( ARR Chaung ) . they know how to say in Myanmar and English and also understand quite well.

  They are just ' blending, and stirring ' - we can label them as ' blender and stirrer.

  They are very dangerous to community. to every community. Not only Myanmar country . Everywhere in the world . Such blenders and stirrers are to be discovered and destroyed.

  The essence is all people/ readers/ Myanmar need to get promoted their general knowledge and judgement. To do so, one has to study history, be alert, and get good guidance and think carefully. for some it is difficult . it takes long time to understand those things clearly. Need reading and guidance.
  for those who have basic knowledge /and history knowledge , they just need to be refreshed/upgraded their knowledge and skills.

  If you don't know, ask the good knowledgable people like Maung Wan Tha , U Win Tin, Zaw Gyi, Min Thu Woon, WW II history/DVDs - to name a few .. u don't have to accept all of their policy . Just to widen knowledge.
  Well. people who are living from hand to mouth everyday have no time to read/ study those things. Well then, that is why it is the duty of good journos, writers, and authors, historians have to educate public in different ways/ means, i e, Haw Pyaw Pwe, articles, short story, news, ..something Quality Media.

  Well.......to say about these...it will take long long time here. .....Keep on swimming keep on swimming.
  Summary .D A S S K does not need to play a role here in this issue at this stage. Time is not up yet.

  She knows what to do and when to do.
  U S knows what to do and when to do.
  Nay Pyi Daw knows what to do and when to do.
  There are two actions needed. viz,

  1. Immediate action (that is implemented )

  2. Long ranged action ( to be implemented )

  3. Removal of precipitating factors and Perpetuating factors ( long long long ranged plans )

  by YanGon Tharr neth ShweManThu Naw, don't forget hahaha.

 1. Bamar said... :

  100% agree with Ko Min Zaw Oo.
  Save our Rakhine race. Why our people have to run, this is our country.

 1. Anonymous said... :

  To
  I will b waiting for u at GawWein Zate
  AH LON PAW PAY THI. D

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved