လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ ယာယီပိတ္ခံရ

Monday, June 11, 2012


မက္ဆင္ဂ်ာ ဂ်ာနယ္ http://www.facebook.com/pages/Messenger-News-Journal/127099574018030 မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ပါ။

အသိေပးေၾကျငာခ်က္

၁။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၉ စာမ်က္ႏွာ ၈ တြင္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသံုးဦးမွ အဓမၼျပဳက်င့္၍ အသတ္
ခံခဲ့ရၿပီး မသီတာေထြး အသက္ ၂၇ ႏွစ္ (ဘ) ဦးလွတင္၏အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ ေသဆံုးေနသည့္ ဓာတ္ပံုအား မ်က္ႏွာ၀ါးထားၿပီး အရြယ္အစား အလ်ား ၇ လက္မ x အနံ ၃ ဒသမ ၈၅ လက္မ ခန္႔ျဖင့္ သတင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါပံုမွာ စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနသို႔ ႀကိဳတင္ တင္ျပမႈမရွိဘဲထည့္သြင္းခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းျခင္းမ်ဳိးသည္ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အျပင္ လတ္တေလာ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္၌ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ လံုး၀ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ပံုမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၃။ သို႔ပါ၍ စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနကခ်မွတ္ထားေသာ စာေပစိစစ္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ဂ်ာနယ္အား ယေန႔မွစ၍ ထုတ္ ေ၀ခြင့္ ယာယီရပ္ ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည္။

စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာန
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved