လူသားျပႆနာ

Tuesday, June 19, 2012


သေရာ္စာ

ခရမ္းသစ္အိမ္

---တစ္စက္ကေလးမွမရယ္ရေသာ္လည္း သူ႔ေရွ႕၌ျဖစ္၍ ခြက္ထိုးခြက္လန္ ရယ္ျပ ရဖူးသည္။ သူကေတာ့ သူ႔စာအုပ္ေနာက္ေက်ာတြင္ “လူမွန္က ရယ္ရမည့္စာအုပ္” ဟု ေၾကာ္ျငာထားသည္ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေအာင့္သက္သက္ျဖင့္သာ ရယ္ျပရံုပဲရွိေတာ့သည္---

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၅၀ခန္႔မွစ၍ ကမၻာ့အေျခအေနသည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားဖို႔ဘက္ ပို၍ ဦးတည္လာေတာ့သည္။ ေရနံေပၚတြင္ မူတည္၍ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ျပႆနာေတြ အႀကီးအက်ယ္ တက္လာၾကရာ ေနာက္တက္လာေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ေတြခ်ည္းျဖစ္လာၾကသည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုုသာ အလိုရွိၾကေတာ့သည္ျဖစ္ရာ အာဏာရွင္ေတြကိုသာ အျပတ္အသတ္ေထာက္ခံၾကေတာ့သည္။ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ “ေရနံမေပးရင္ခ်မယ္” ဆိုသည္မ်ားႏွင့္ “ေရနံေတာ့မေပးႏိုင္ဘူး။ ငါတို႔ကို မခ်ခင္ ငါတို႔ကအရင္ခ်မယ္” ဆိုသည္မ်ားသာ သတင္းတို႔၌ ေနရာယူလာေတာ့သည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကား ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္အေလ်ာက္ ေရာင့္ရဲတတ္ျခင္းႏွင့္ ဇီ၀ဒီဇယ္မ်ား အလွ်ံပယ္ရွိေနမႈေၾကာင့္ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားမေပၚေပါက္ဘဲ ေရွးကအတိုင္းသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလ်က္ရွိသည္။

၂၀၇၀ခုႏွစ္တြင္ကား အေျခအေနသည္ မည္သို႔မွ တားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ စစ္ဆီသို႔ေရာက္ရွိသြားသည္။ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ားကို အသံုးခ်မႈေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ရသည့္တုိင္ စစ္ကား မရပ္ႏိုင္ေသးေပ။ လူတစ္ေယာက္မွ ရွင္က်န္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဗံုးဒဏ္ လြတ္ကင္းေနေသးေသာျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာႀကီး၏ အနာဂတ္အေရးအတြက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရေတာ့သည္။ တခဏအတြင္းမွာပင္ ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာမွ ေခတၱ စြန္႔ခြာေရးဆိုသည့္အဆိုကို အစည္းအေ၀းတက္သူ အားလံုးက သေဘာတူၾကေလသည္။ အစီအစဥ္အရ ျမန္မာျပည္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဇီ၀ေလာင္စာသံုး ျမန္မာျပည္ထုတ္ XXX ဒံုးပ်ံ မ်ားသံုး၍ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေပၚ ဆြဲတင္ၿပီး စစ္မက္ေအးခ်မ္းသြားေတာ့မွ တစ္နည္း အားလံုးေသကုန္မွ ျပန္ဆင္းလာရန္ျဖစ္သည္။ (မျဖစ္ႏိုင္ဟု မေတြးပါႏွင့္။ ကၽြႏု္ပ္ကလုပ္မည္ဆိုေသာအခါ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ ၀တၳဳျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္)

အစီအစဥ္အတုိင္းပင္ တစ္ပတ္အတြင္း၌ ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္စည္းတေလွ်ာက္ကို လႊစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ျဖတ္၍ ဒံုးပ်ံမ်ား လုိက္လံတပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္သြားသည္။ ျပႆနာတစ္ခုက အားလံုးႏွင့္ျပတ္ေတာက္သြားေသာျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ ပင္လယ္ထဲသို႔ တေရြ႕ေရြ႕ေမ်ာပါသြားေသာေၾကာင့္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားထံ ခြင့္ေတာင္း၍ ခ်ိတ္မ်ားျဖင့္ လွမ္းခ်ိတ္ထားရသည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇီ၀ဒီဇယ္မ်ား လာဘ္ထိုးခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ားက လုပ္ၾကံေရးသားလိုက္ၾကေသးသည္။ အမွန္မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ လူအခ်ိဳ႕ကိုေခၚေဆာင္သြားေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး မိုးေပၚပ်ံမည့္ကိစၥသည္ ေပါ့ေသးေသး မဟုတ္ရကား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ထိုအျဖစ္ကိုသိေသာအခါတြင္ စစ္ပြဲပင္ရပ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား စစ္ပြဲၿပီးသြားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခအေနသည္ ဒုကၡဟု ေတြးမိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိလူေတြက အရူးေတြသာျဖစ္သည္။ စစ္ကိုေခတၱရပ္နားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ႏွင့္ လူမ်ိဳး မတိမ္ေကာေစေရးအတြက္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလွ်င္ေမာင္ႏွံတစ္စံုစီ ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ၾကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကား ၂၁ရာစု ေနာဧ၏သေဘာၤႀကီးပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း လူမ်ားကိုသာ အဓိကထား တင္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး အထိမ္းအမွတ္ ရုပ္ထုမ်ား (ဥပမာ လစ္ဘာတီရုပ္ထု၊ ဘစ္ဘင္နာရီစင္၊ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ အစရွိသည္) ထဲမွမူ မိမိတို႔ႏွင့္ ပလဲနံပသင့္သူမ်ားထံမွသာ ယူေဆာင္၍ အျခားသူမ်ားကိုကား ၀န္မႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟူ၍သာ ၿဖီးျဖန္းခဲ့ၾကသည္။
(ဤေနရာတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပ်ံတက္ႏိုင္ရန္မႀကိဳးစားရသနည္းဟု ေစာဒကတက္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း နည္းပညာကြာဟေနမႈကို အမွတ္ရေစခ်င္ပါသည္။)

အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုေသာအခါ က်န္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားလည္းစစ္ကို ဆက္တိုက္ၾက၏။ ခြဲခြာျခင္းအခမ္းအနားကို တစ္ရက္ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ထားေသာႀကိဳးမ်ားကိုျဖဳတ္လိုုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ (ဆိုင္ကယ္မ်ား အင္ဂ်င္ႏႈိးသကဲ့သို႔ပင္၊ ဤကား စာဖတ္သူမ်ား မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။) ဒံုးပ်ံအင္ဂ်င္မ်ားကို စတင္စက္ႏႈိုးရန္အတြက္ ပါ၀ါျပည့္ မျပည့္ လွမ္းေမးၾကည့္လိုက္ရာ အားလံုးက အိုေက ဆိုသျဖင့္ စက္ႏႈိးၿပီး စတင္ထြ က္လိုုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ ေအာက္ပိုင္းကသာ တက္သြားၿပီး အေပၚပိုင္းက က်န္ေနေသးသျဖင့္ တေစာင္းႀကီးျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဒုကၡေရာက္သြားရေတာ့သည္။ ခ်ိတ္မ်ား မျဖဳတ္မိ၍လားဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔စစ္ေဆးၾကေသာ္လည္း ခ်ိတ္မ်ားကျဖဳတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ခိုုး၀င္လာသူမ်ား အလြန္ မ်ားျပား၍မ်ားလားဟု ရွာၾကည့္ေသာ္လည္း မေျပာပေလာက္ေအာင္နည္းေသာ ခိုး၀င္သူမ်ားသာရွိသည္။ သို႔ျဖင့္ အင္ဂ်င္မ်ားကိုျပန္ရပ္၍ ျပႆနာကို တဖန္ျပန္စဥ္းစားၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ လြန္စြာ့လြန္စြာမွ တက္ကၽြမ္း နားလည္လွေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူ၍ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ကာ ျပႆနာ၏ဇစ္ျမစ္ကို စံုစမ္းခိုင္းသည္။ ထိုအခါတြင္ မွန္းဆခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ထြက္ေပၚလာသည္။ တခ်ိဳ႕က ေတာင္မ်ားေၾကာင့္ေလးလံသည္၊ တခ်ိဳ႕က အင္ဂ်င္အားဆိုင္ရာျပႆနာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရႊီးရႊမ္းတင္ျပၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဇာတ္လိုက္ႀကီးကၽြန္ေတာ္က အေျဖမွန္ကို တင္ျပလိုက္မွပင္ အားလံုး သိရွိသြားေတာ့သည္။

အမွန္စစ္စစ္အေျဖမွန္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌က်ေရာက္ေသာ ဗံုးမ်ား၏ဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ဓာတ္တိုင္မ်ား ၿပိဳလဲက်သြားရျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္က တင္ျပလိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ကံေကာင္းသြားရေတာ့သည္။ သို႔စဥ္လ်က္ မူလက ပါ၀ါမ်ား စစ္ေဆးစဥ္က ဘာေၾကာင့္ အုိေကဟု ေျပာရသလဲဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္၏မစ္ရွင္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေျဖဆိုျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

လဲက်ေနေသာဓာတ္တိုင္မ်ားကို တစ္နာရီအတြင္းအျမန္ဆံုးျပန္ေထာင္ၿပီးေနာက္ (ယံုပါဗ်ာ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ႀကီး ေကာင္းကင္ဆီသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာျပႆနာမွ နာမည္ေကာင္း ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ လူမ်ား ခိုး၍ လိုက္ပါျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးေသာ ဌာနတစ္ခု၏ေ ခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ ငယ္သားမ်ားႏွင့္ပင္ စိတ္မခ်ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ နယ္စပ္မ်ားသို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

တစ္ေနရာတြင္မူ စီးပြားေရးတြင္ အလြန္လူလည္က်ေသာ လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ခုိပါလာသည္ကိုေတြ႕၍ ကၽြန္ေတာ္က ခ်က္ျခင္း ဆင္းရန္ေျပာလိုက္သည္။ ထိုသူက ျမန္မာစကားကုိ မပီကလာပီကလာျဖင့္ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို အတင္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထိတ္လန္႔သြားၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားကလည္း သူ႔ကို ပစ္သတ္ဖို႔ျပင္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကပင္ သူတို႔ကို တားဆီးလုိက္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ဖ၀ါး၌ စကၠဴမာေခါက္ေခါက္ကိုခံ စားေနရသည္ မဟုတ္ပါလား။ လက္သီးကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္သက္ေတာ္ေစာင့္ထဲမွ တစ္ေယာက္ကို ခပ္တိုးတိုးေျပာကာ ထုိေနရာမွထြက္ခြာလာရာ ထိုသူသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ထိုင္ရွိခိုး၍ပင္ ေနေတာ့သည္။ ေနာက္ငါးမိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္ သက္ေတာ္ေစာင့္က သူ႔ကိုမွာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း ခုိး၀င္လာသူကို ကန္ခ်ပစ္လိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လာဘ္မစားတတ္သူ၊ ဥပေဒအတုိင္း လုပ္တတ္သူမဟုတ္လား။ သူ႔ကိုၾကင္နာသနားလြန္း၍သာ ငါးမိနစ္ခန္႔လို က္ပါခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲမ်ားၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းမွေန၍ ျပန္ဆင္းခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာေျမသည္ကား ျပာပံုအတိပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤကမၻာႀကီးကို အသစ္ကျပန္စရန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ အသီးသီး တာ၀န္ယူၾကာရာ၌ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ယူေသာ ၿမိဳ႕တုိင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေခၽြတာၿပီး အျခားၿမိဳ႕မ်ား၌ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္အိမ္မ်ား၊ စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ထက္ပင္ ပိုမုိ၍ ႀကိဳးစားထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ လူဦးေရ အျမန္တိုးပြားလာေရးအတြက္လည္း ရႏိုင္သမွ်မိန္းမေတြကို ယူခဲ့ရသည္။ (ယူခ်င္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး) ထုိမွ်ႏွင့္ပင္ အားမရေသးဘဲ ကၽြန္ေတာ္၏ ကိုယ္ပြားကလုန္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳပမာဏ ထက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ထုတ္လုပ္ထားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ကလုန္းမ်ား ထုတ္ျခင္းကို ရာထူးအဆင့္အတန္းေပၚ မူတည္ၿပီး အေရအတြက္ အနည္းအမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ကား တာ၀န္ကိုေက်ပြန္သည္ထက္ပင္ ပိုမိုႀကိဳးစားသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပိုမို၍ ထုတ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာသစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္လို လူမ်ိဳးေတြပင္ျဖစ္ရကား လူဦးေရေကာ ကလုန္းဦးေရပါ အဆမတန္ တိုးလာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိစၥမရွိေပ။ ငလ်င္ေလး နည္းနည္းလႈပ္ရံုျဖင့္ပင္ အေဆာက္အအံုၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူဦးေရေလ်ာ့သြားရကား ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေနအထားက ေအးေဆးပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ မေလာက္ငွ၍ပင္ စက္ရုပ္မ်ားကို ထုတ္ထားရေသးသည္။ စက္ရုပ္မ်ားကလည္း နည္းပညာျမင့္မားသည့္အေလ်ာက္ လူႏွင့္ တစ္ေထရာတည္းတူေနျခင္းကပင္ ျပႆနာျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္လည္း အသက္ကေလးနည္းနည္းရ၊ ဥစၥာေလး မ်ားမ်ားရလာသည္တြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ အနားယူလိုုက္သည္။ ထို႔ေနာက္၀ါသနာပါရာ ေဆးကုစားရန္အတြက္ အလကားနီးနီးေပးေနေသာ ေဆးပညာဘြဲ႕မ်ားကို ယူ၍ ပါရဂူအျဖစ္ အသက္ေမြးေနသည္။ ထို႔ေနာက္ ကမၻာသစ္၏ အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစမည့္ စာတမ္းတစ္ရပ္ကို တင္ျပလိုက္သည္။ ကမၻာေဟာင္း၏စစ္ပြဲမ်ားသည္ ခံစားမႈမ်ား (ဥပမာ အမုန္း၊ အတၱ) ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္၍ ကမၻာသစ္၌ ကမၻာသားစိတ္ဓာတ္မွလဲြၿပီး ခံစားခ်က္မ်ားကိုေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ေလ့က်င့္ေပးရမည္ ဆိုေသာ စာတမ္းပင္ျဖစ္သည္။ သုေတသနဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ားအရဟု ကၽြန္ေတာ္ၿဖီးထားလိုုက္ေတာ့ အားလံုးက လက္ခံၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏စာတမ္းက မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလိုပင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း ေအာင္ျမင္လာသည္။ ထိုအခါ ကမၻာႀကီးသည္ ပ်င္းစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ေနေတာ့သည္။ အျခားသူမ်ားကေတာ့ ပ်င္းမွာမဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ္ကသာ ခံစားခ်က္ကိုမေပ်ာက္ေအာင္ ကိုယ္ေဖာ္ေသာေဆးကို ကိုယ္မေသာက္ဘဲေနေသာေၾကာင့္ ပ်င္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ရယ္ေမာျခင္းသည္ေကာင္း၏ဆိုေသာ စာတမ္းကိုတင္ကာ လူသားအားလံုးရယ္ေမာသင့္သည္ဟူ၍ အၾကံေပးလိုက္ရာ အားလံုးက လက္ခံၾကျပန္သည္။

ရယ္ေမာျခင္းCampaign မ်ားဖြင့္၍ လူမ်ားကို ရယ္ေအာင္လုပ္ျပန္သည္။ လူမ်ားႏွင့္စက္ရုပ္မ်ားကိုခြဲျခားႏိုင္သည္မွာ ရယ္ေမာျခင္းသာျဖစ္သည္၊ လူႏွင့္စက္ရုပ္ ခြဲျခားရန္အတြက္ ရယ္ေမာျခင္းကိုသာ အသံုးျပဳေတာ့မည္ဟု သက္ဆိုင္ရာကေၾကညာလိုုက္သည္တြင္ေတာ့ မရယ္တတ္သူမ်ား ကၽြန္ေတာ့္ေဆးခန္းကို ေျပးလာၾကရေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူတို႔ကိုစာနာစြာျဖင့္ပင္ ထိုက္တန္ေသာ အဖိုးအချဖင့္ ကုသေပးခဲ့ရသည္။ (ကၽြန္ေတာ့္ေဆးခန္းကဲ့သို႔ေသာေဆးခန္းမ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ခန္႔မွန္းမိေလာက္ၿပီးျဖစ္မွာပါ။)

တစ္ရက္တြင္ေတာ့ ထူးဆန္းေသာ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာသည္။ ေဆးခန္းမ်ားစြာ၌ ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မထူးျခား၍ ကၽြန္ေတာ့္ဆီေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မည္သုိ႔မွ သေဘာထားမေနေတာ့ဘဲ ေဆးမ်ိဳးစံုကို တိုက္ေကၽြးၾကည့္သည္။ မည္သို႔မွ မထူးျခား။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ဖူးေသာ ၀တၳဳထဲကအတိုင္း ဟာသစာအုပ္မ်ား ဖတ္ခိုင္းၾကည့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူငယ္ေလးက မည္သို႔မွမခံစားရ။ ဘယ္စာအုပ္ဖတ္ဖတ္ ရယ္ေမာျခင္းမရွိ။ လူမွ ဟုတ္ရဲ႕လားဟု ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စစ္ၾကည့္ေတာ့လည္း လူအစစ္ျဖစ္တာေသခ်ာသည္။

ထုိျပႆနာကို ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌တင္ျပခဲ့ရာ လူအမ်ားက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေသာနည္းမ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က အထက္အရာရွိ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာသမား တစ္ေယာက္က သူ႔စာအုပ္ကိုဖတ္ခုိင္းပါဟု အမိန္႔မေပးရံုတမယ္ အၾကံဳျပဳ၍ ႀကိဳးစားပါမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ရသည္။ သူ႔စာအုပ္ကား အရယ္သန္သူမ်ားပင္ ဘာႀကီးမွန္းမသိ ဆိုကာ မရယ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ အေရာင္းရဆံုး နံပါတ္တစ္မွ မဆင္းသလို စာေပဆုေတြလည္း တသီႀကီးရထားသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ေရွာင္လႊဲမရ၍ ဖတ္ခဲ့ဖူးရာ တစ္စက္ကေလးမွမရယ္ရေသာ္လည္း သူ႔ေရွ႕၌ျဖစ္၍ ခြက္ထိုးခြက္လန္ ရယ္ျပ ရဖူးသည္။ သူကေတာ့ သူ႔စာအုပ္ေနာက္ေက်ာတြင္ “လူမွန္က ရယ္ရမည့္စာအုပ္” ဟု ေၾကာ္ျငာထားသည္ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေအာင့္သက္သက္ျဖင့္သာ ရယ္ျပရံုပဲရွိေတာ့သည္။

စိတ္မပါလွေသာ္လည္း ထိုစာအုပ္ကုိ လူငယ္ေလးအား ေပးဖတ္ၾကည့္ရာ ထင္သည့္အတိုင္းပင္ မရယ္ပါ။ ထိုအေၾကာင္းကိုျပန္ေျပာျပေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာက သူ႔ေရွ႕တြင္ပင္ ဖတ္ခိုင္းသည္။ လူငယ္မွာ ရယ္ဖို႔ေနေနသာသာ သတ္ေသေတာ့မည့္ႏွယ္ပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာလည္း မ်က္မွန္ႀကီးကိုခၽြတ္ၿပီး (ကြဲမွာစိုး၍) ထခုန္ကာ အားကုန္ေအာ္ပါေတာ့သည္။

“မင္း လူမဟုတ္ဘူး။ လူမဟုတ္ဘူး”

ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ။ ထြက္ေျပးရမလို။ ေျပးေခ်ာ့ရမလို။
ထိုသုိ႔ဗ်ာမ်ားေနခိုက္မွာပင္ သေကာင့္သားလူငယ္က အားရပါးရထရယ္ေလ၏။ (ဘာကိုသေဘာက်သြားမွန္းမသိ)

ထိုေန႔မွစ၍ ကၽြန္ေတာ့္ေဆးခန္းႏွင့္ ဆရာ့စာအုပ္သည္ ရယ္ေမာျခင္းအတြက္ ေဆးသိပၸံဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာသစ္၏ အျမင့္ဆုံးဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့သည္အထိ လူသားတို႔၏ျပႆနာကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ေလသတည္း။0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved