ထိပ္တုိက္ေတြ႔မယ့္ လယ္ထြန္မဂၤလာပြဲ

Thursday, July 12, 2012

၁၁.၇.၂၀၁၂ရက္ေန.တြင္ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ စက္ရံုမ်ားက သိမ္းပိုက္ထားေသာလယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ ထြန္ယက္ျခင္းမ်ား မစတင္မီ ....ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္... .ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အမိေျမၾကီးကို သစၥာရွိ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမတ္ႏိုး တန္းဖိုးထားေၾကာင္းကို ယခုလိုျပသခဲ့ၾကသည္ပဲခူးတိုင္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္က သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ေျမ ဧက (၃၀၀) ၀န္းက်င္ရွိလယ္ေျမ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားေတြဟာ လယ္လုပ္ခြင့္ ျပန္ရဖုိ႔၊ သီးစားခ်ထားေပးဖုိ႔ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအဆင့္ ကေန ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအထိ အဆင့္ဆင့္ ေမတၱာရပ္ခံစာေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ေပမယ့္ မည္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမွ် မရခဲ့ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကုိယ္လယ္ကုိ ျပန္ထြန္ယက္ေနၾကတဲ့ လယ္သမားေတြ


ဒါေၾကာင့္ ၀မ္းေရးအခက္ ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔လာရေတာ့ ကိုယ့္လယ္ေျမ ကိုယ္ျပန္ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ိဳးမႈေတြကို ဇြန္လ ၂၃ ရက္က စတင္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ေျမေတြနဲ႔ လယ္ပိုင္ရွင္ လယ္သမားေတြ

အခုေတာ့ ကိုယ့္လယ္ကို ျပန္ထြန္ယက္ေနၾကတဲ့ လယ္သမားေတြကို ယူနီေဖာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၀တ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက ၿခိမ္းေျခာက္လာပါတယ္။ မနက္ျဖန္ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ အခုလုိ လယ္ထြန္ယက္ေနတာေတြ ဆက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မယ္လုိ႔လည္း အတိအလင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိလာေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အာဏာပုိင္ေတြက လယ္သမားေတြကို လာၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကစဥ္

လယ္သမားေတြကလည္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္စရာ လယ္အလုပ္မွ တပါး လုပ္စရာလည္း မရွိတဲ့ အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး ဒီလယ္ေျမေတြေပၚ လယ္ထြန္ယက္တာေတြကို ေနာက္ဆုတ္ေပးဖုိ႔ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိထားၾက ပါတယ္။

"က်ေနာ္တုိ႔ လယ္သမားေတြကလည္း ၀မ္းေရးအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမရွိေတာ့လုိ႔ ဆက္လက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္" လုိ႔ လယ္သမားတဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုအေျခအေနမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး လယ္သမားေတြကို အာဏာပိုင္ေတြ က ဖမ္းဆီးတိုက္ခိုက္ခံရဖုိ႔ မလြဲမေသြျဖစ္ေပၚေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုိလာပါတယ္။

လာေရာက္ဟန္႔တားအင္အားျပၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကတဲ့ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔ေတြ

ယေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ မနက္ ၇ နာရီမွာေတာ့ လယ္သမားေတြက စစ္တပ္က သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လယ္ေျမေတြမွာ လယ္ထြန္မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏြဲဖုိ႔လည္း ျပင္ဆင္ထားပါတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔

အေရးေပၚ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ေန႔စြဲ။ ၁၁၊ ၇၊ ၂၀၁၂။

၁။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၈ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ဘုိးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ားအား နယ္ေျမခံစစ္တပ္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ ရာ တုိ႔မွ ၁၉၇၀၊ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒ၈ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွဘဲ လယ္ယာေျမမ်ားအား ဧကေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္

၂။ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားအား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာသိမ္းဆည္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ သီးစားခ ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ေပးသြင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ မ္းစာမလံုေလာက္မႈသင့္တင္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္း မရရိွမႈ ထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား မရရိွမႈ အခက္အခဲေပါင္းစံု ရင္ဆုိင္ခံစားေနခဲ့ၾကရပါသည္

၃။ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ အစဥ္တစိုက္ အသနားခံ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္

၄။ ၅၊ ၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန ျပည္ ပန္းေတာင္း သဲကုန္း ကံမေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေတာင္သူလယ္သမား (၇၀၀) ေက်ာ္မွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္၍ ၂၃-၂၄၊ ၃၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ လိပ္မူ၍ အသနားခံ စာတစ္ေစာင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္

၅။ သို႔ေသာ္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား မွ်တေကာင္းမြန္ေသာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးရာသီတြင္ ႀကီးမားေလးလံေသာ လူမႈ စီးပြား ပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရပါသည္

၆။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၉၊ ၆၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၆) ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမား (၁၆၉) ဦးတုိ႔မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပ၍ မိမိတုိ႔၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္

၇။ ၂၃၊ ၆၊ ၂၀၁၂ ရက္မ်ားမွ စတင္၍ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားမွ သိမ္းယူခံခဲ့ရသည္လယ္ယာေျမမ်ား စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္လယ္ယာေျမမ်ား ဥပေဒ နည္းဥပေဒ၈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မွ်တစြာ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္း မရိွသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔မ္းစာအတြက္ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္

၈။ သို႔ေသာ္ ၁၁၊ ၇၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အား ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရဲ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔မွ အင္အားျပ၍ ေျပာၾကား လာပါသည္

၉။ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ဆင့္သို႔ ပန္ၾကားေမတၱာရပ္ခံလုိသည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘကို ေထာက္ရႈ၍ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ေနၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား သက္ညွာ ခြင့္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္

၁၀။ ယင္းေဒသရိွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ လူမႈ အၾကပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္း သာ လွ်င္ ယင္းတုိ႔၏ အသက္ေမြးမ္းေၾကာင္းကို အာမခံႏိုင္ေသာေဒသ၏ တစ္ခုတည္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ေပးပါရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္

Civil and Political Rights Campaign Group

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕

ဆက္သြယ္ရန္

civilandpoliticalrightscg@gmail.com

www.facebook.com/Civil and Political Rights Campaign Group

Ph: 09-4300-6830, 09-4950-1030

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved