ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံး ေၾကညာခ်က္

Sunday, July 29, 2012

~ဇြန္လ၊ စစ္ေတြ

"လက္ရွိအၾကပ္အတည္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္မႈမွန္သမွ်ကုိ ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်သည္" လုိ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံးရဲ႕ ေသာၾကာေန႔ရက္စဲြတပ္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီအဖဲြ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ ျဗိတိန္၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔မွာ ရိွေနသူ
သုံးဦးနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကုိလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။

အျပည့္အစုံကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြါးေနခဲ့ေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း

၁။ ဇြန္လ(၅)ရက္၊ ၂၀၁၂ခုထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားက “မြတ္စလင္ကုလားမ်ား၏ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား” ဟူေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားျဖင့္ သာမန္ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကုိ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ ပဋိပကၡအသြင္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စတင္လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။

၂။ သမၼတရုံးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးေဇာ္ေဌးက မွဴးေဇာ္အမည္ျဖင့္ “ဘဂၤလားဒက္ရွ္က ရုိဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကိုင္ေတြ ဗမာျပည္ထဲ က်ဴးေက်ာ္လာျပီဆုိေသာ မမွန္သတင္းမွစ၍ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ လာမေျပာေစလုိေၾကာင္းက အလယ္ ရခုိင္လူထုရဲ့ အသက္ကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔က အဆုံး” ၄င္း၏ Facebookမွ တာဝန္မဲ့ ဆက္တုိက္ေရးသား ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္လာခဲ့သည္။

၃။ ထုိ႔ေနာက္ အျပန္အလွန္ စြပ္စဲြမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဆင့္ဆင့္၏ မမွ် မတ ဘက္လုိက္ က်င့္သုံးသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၄။ တစ္ဖန္ တရားမဝင္ ခုိးဝင္လာသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အဆက္ဆက္က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ရွိလာသည္။

၅။ ျပည္တြင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ Facebooks မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးမ်ားကို ေထြးေရာယွက္တင္ ေဖၚျပေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား၊ အုိအုိင္စီ(OIC)၊ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢစသည္တုိ႔က လူနည္းစု အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈ ခံေနရေသာ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိလာၾကသည္။

၆။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကုိ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ(ဂ်ီဟတ္) ဆင္ႏႊဲမည္ဟူေသာ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားကုိလည္း စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ၾကားသိလာရသည္။

၇။ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားတြင္ ေသေၾက ပ်က္ဆီး ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကေသာ ႏွစ္ဖက္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးဝမ္းနည္း ေၾကကဲြရပါသည္။
ထုိအေရးအခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးလုိလားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ က်န္ရွိေသးေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားအခြင့္အေရးစေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ တင္းမာသူမ်ားအလုိက် ေမွးမွိန္အားေပ်ာ့လာသည္ကုိလည္း စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံး၏ သေဘာထားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

(က) ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားျပသနာမ်ားကုိ (တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဟူေသာ ေဝါဟာရအား အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အဓိပၸါယ္ေဖၚျပထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။)
အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးကိုလည္း မထိခုိက္ေစ၊ ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္လည္း ညီေစေသာ ကြန္ဖရင့္ႀကီးတစ္ခုျဖင့္ အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္။

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဝင္ေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေစ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအရ တန္းတူရည္တူ အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးရန္။

(ဂ) တရားမဝင္ ခုိးဝင္လာသူမ်ားႏွင့္ ခုိးဝင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္။

(ဃ) အထိကရုဏ္းျဖစ္ပြါးေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ အထိကရုဏ္းကာလအတြင္း ဥပေဒမဲ့က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္၍ ေက်ာသား ရင္သား မခဲြျခားဘဲ ေနာက္ေနာင္ မက်ဴးလြန္ဝ့ံေအာင္ ထိေရာက္ဟန္႔တားေသာ အျပစ္ဒါဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္။

(င) အထိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ က်ိဳးေၾကသြားရရွာေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ထိေရာက္အားေကာင္းေသာ အကူအညီမ်ားကုိ အလွ်င္အျမန္ရယူရန္။

(စ) ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူမႈမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ တစ္စုံတစ္ရာ ဖုံးကြယ္ထားရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈရွိပါက ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ခြင့္ျပဳရန္။

(ဆ) ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ခ်စ္ၾကည္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(ဇ) လက္ရွိအၾကပ္အတည္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္မႈမွန္သမွ်ကုိ ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်သည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသည္ သမုိင္းစဥ္လာအရ တုိင္းျပည္ကုိ သစၥာခံေသာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ပက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ေသြးထုိးစြက္ဖက္မႈမွန္သမွ်ကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ၍ ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာကုိ သက္စြန္႔ၿကုိးပမ္း ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံး

ဇူလိုင္(၂၇)ရက္၊ ၂၀၁၂

Media Contact;
ကုိေက်ာ္စြာ +44 782 842 6801(UK) kyawzwa@b-m-a.org;
ေဒၚေမာ္လီ +1 416 516 7383 Canada law4women@gmail.com;
Ma Yasmin +1 408 250 6227(USA) yasnohana@sbcglobal.net;


~

16 comments :

 1. iitcm said... :

  We are proud of you. That mean we all don't want our country to be destroy by any terrorist. "No matter who is right but what is right". It's time to change Myanmar. No matter who we are, we all are make in Myanmar. We love our country and our people. We will not allow who come and destroy our country.

 1. thurein said... :

  နည္းလမ္းက်ေသာေၾကၿငာခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။လူသားတိုင္းတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအၿပန္အလွန္ေလးစားခ်စ္ခင္သင့္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္လူမ်ိုးဘာသာမခြဲၿခားတတ္ေသာၿမန္မာစစ္စစ္တစ္ေယာက္ပါ။

 1. Unknown said... :

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အကိုးအကား ျပဳေရးသားေၾကာ္ျငာရန္ လိုအပ္၍ထည္သြင္းျခင္းလား
  အဆိုရွင္က ဒါဟာ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ကို ရည္းညႊန္းအဆိုတင္သြင္း သည္ဟု သက္ေသ စကား ေဒၚစု ျပန္ၾကားေပးနူိင္ပါမည္အားသိပါရေစ

 1. khaing nyein aye said... :

  အၿပည့္အ၀ေထာက္ခံပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ဘယ္ဘာသာ၀င္မဆိုညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြပါ။အခ်င္းခ်င္းမညီညြတ္ၾကရင္ အားလံုးေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းဟာ ေနာက္ၿပန္လွည့္သြားႏုိင္တယ္ဆိုတာ သတိၿပဳမိၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အဖက္ဖက္က ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေသြးထိုးေနမွုေတြကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

 1. Thadoe said... :

  Really complete. It is clear that who are propagandas. Pls continue investigate what is the purpose of them. I doubt that it may be the idea of old lion.

 1. UShinGyi said... :

  ဒီလိုပဲ လက္ခံႀကရမွာပါ ။ ဒီလိုလုပ္ရက္ဟာ တကယ္ကိုေထာက္ခံအားေပး သင္႔ပါတယ္ ခင္ဗ်။
  ဒီမိုကေရစီ ကိုၿမတ္နိဳးသူတိုင္း ဒီလိုအႀကမ္းဖက္ခ်င္တဲ႔ ဘယ္အုပ္စုကို မဆိုအားလံုးပူးေပါင္းၿပီးေတာ္လွန္ ၿပစ္ရပါမယ္။ ဒါမွလဲအသူတကြ ေနလို႔ရမွာပါ။ တိုင္းၿပည္ကေခ်ာက္ထဲ က်ေနၿပီ ဟိုလူကတစ္မ်ိဳးေၿပား ဒီလူတစ္မ်ိဳးေၿပားနဲမ မသိတဲ႔ၿပည္သူေတြပဲ႔ ခံေနရတယ္။ အခ်င္းခ်င္းပဲအၿပစ္ဖို႔
  သတ္ၿဖတ္ေန ႀကတယ္။
  ဒီႀကားထဲ တာလီဘန္ စိုတဲ႔လူေတြကလဲ ဘာမွန္းညာမွန္း မသိပဲ လာၿပီးေသြးတိုးစမ္းေနတယ္။ၿမန္မာမ်ား ကလဲမရဳိင္းပါ။

 1. သိပ္ေကာင္း အရမ္းေကာင္းတဲ့ေၾကျငာခ်က္ပါ။ (က)အခ်က္ကိုေတာ့သေဘာမတူပါ။ ထိုကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လြတ္ေတာ္ရွိေနပါသည္။ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲဆိုတာမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံး ရဲ့ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားအျမင္အရ

  ရို္ဟင္ဂ်ာ သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဟုတ္ပါသလား
  ရိုဟင္ဂ်ာ သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ပါသလား

  ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံး ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားအျမင္ ကိုသာေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္

 1. Anonymous said... :

  what religion u believe is or what your race is not matter ,but rohingers are bingali and not myanmar.so we must protect our land.

 1. Anonymous said... :

  How do Burmese gov prepare for terrorist? The government even can not stop bombing inside country.

 1. Anonymous said... :

  ကိုယ္အိမ္မွာ တင္ထားျပီး ကိုယ္ကိုေစာ္ကားမယ္ဆိုရင္ေတာ ဘယ္အိမ္ရွင္ကမွ
  ေခါင္းငံု႔ခံေနမည္မထင္ပါ

 1. Anonymous said... :

  ကိုယ္အိမ္မွာ တင္ထားျပီး ကိုယ္ကိုေစာ္ကားမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဘယ္အိမ္ရွင္ကမွ
  ေခါင္းငံု႔ခံေနမည္မထင္ပါ
  ရို္ဟင္ဂ်ာ သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဟုတ္ပါသလား?
  ရိုဟင္ဂ်ာ သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ပါသလား?

  ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံး ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားအျမင္ ကိုသာေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္

 1. လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညွြန္းေတြအရ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကပါေစ အက်မ္းဖက္မွုကိုေတာ့ အားမေပးပါ

 1. SAI SAI said... :

  အခုေၿငာခ်က္ကိုၾကိဳဆိုပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား လံုး၀(လံုး၀)မဟုတ္ပါ

 1. ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္သည္ ျပည္မမြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားျဖစ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ျပည္မ ဗမာမြတ္စလင္မ္မ်ားကုိ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာတူရုံျဖင့္ တတန္းစားထဲသတ္မွတ္ေနျခင္းကုိ ျပင္းထန္စြာရႈံ႕ခ်သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အသက္ေပးခဲ႔ေသာ ေပးရန္ရွိေသာ ဗမာမြတ္စလင္မ်ားအေတြး ခံယူခ်က္မေျပာင္းသြားရန္ ပန္ၾကားလိုသည္။ ေၾကျငာခ်က္ကုိ ႀကိဳဆိုသည္။

 1. Unknown said... :

  နုိင္ငံသားဟုတ္ မဟုတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာစုံစမ္းသင့္သည္။အားလုံးကို ေရာေထြးျပီး တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘူး နုိင္ငံသားမဟုတ္ဘူးဆိုျပီး ရမ္းဆမေျပာသင့္ဘူး။ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးအားလုံးကို ရခိုင္တိုင္းရင္သားအျဖစ္သတ္မွတ္လုိ ့မရပါ။ဘဂၤါလာေဒရွ့္ကခုိးဝင္လာသူ အေနာက္သားေမာဂ္ ေခၚ အဝက်ြန္းသား ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ဘယ္လူမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ နုိင္ငံေတာ္တည္ဆဲဥပေဒအရသာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။မဟုတ္မမွန္သတင္းလြင့္ျပီး မုန္တီးမွ ုကို မတုိးပြါးသင့္ဘူး။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved