သမိုင္းအမွန္ သမိုင္းမွတ္တမ္း ႏွင့္ သမိုင္း အေမြ....

Thursday, July 19, 2012

~


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တိုင္းက်ိဳးျပည္ျပဳကိစၥရပ္မ်ားစည္းေ၀းတိုင္ပင္ေနစဥ္ က်ဆုံးခဲ့ၾကရသည္။

တိုင္းျပည္ႏွင့္ ခ်ီၿပီး နစ္နာေစခဲ့သည့္ ထို ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈႀကီးကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ထိန္ခ်န္ခ့ဲသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား သမိုင္းအမွန္ႏွင့္ ကင္းကြာခ့ဲရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ သမိုင္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သမုိင္းအမွန္ကို လိမ္ညာ ထိန္ခ်န္၍ မရစေကာင္းပါ။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္လည္း မသင့္ပါ။

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လိုသလို အသုံးခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို
အမွတ္ရေစႏုိင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ား၊ အသုံးေဆာင္မ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေမ့ေပ်ာက္ ေမွးမွိန္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယမန္ႏွစ္က ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာ၀န္ႀကီးကသာ အစိုးရ၏ အျမင့္ဆုံး တာ၀န္ရွိသူ အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အရပ္သား အစိုးရ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကိုလည္း အစိုးရ သတင္းစာ၏ အတြင္း စာမ်က္ႏွာတြင္သာ ေနရာေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

ထုိသို႔ အာဏာရွင္မ်ားက သမိုင္းအမွန္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေပထက္ အကၡရာ တင္ခဲ့ၾက သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားစြာ မေပ်ာက္မပ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈကို ဦးေဆာင္သူ ဂဠဳန္ ဦးေစာ၊ လုပ္ႀကံမႈတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာ စိန္ႀကီး၊ သက္ႏွင္း၊ သုခ၊ ရန္ႀကီးေအာင္၊ ခင္ေမာင္ရင္၊ မႈံႀကီး၊ ေဖာ္ေကာင္ ဘညြန္႔၊ ကုိနီ၊ ေမာင္စိုး စသူတို႔၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ႏွင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ပုံမ်ား၊ လုပ္ႀကံမႈတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေသနတ္ လက္နက္မ်ား အေၾကာင္းကိုပါ ရွာေဖြေလ့လာ ႏုိင္ပါသည္။

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား မက်ဆုံးမီ တရက္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳ ႏွင့္ ညဥ့္နက္သည္အထိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရပုံ၊ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳ၏ ထူးျခားသည့္ စြမ္းရည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္း ေအာက္ေမ့စြာ ေရးသားထားေသာ စာေရး ဆရာႀကီး ေမာင္ထင္၏ မွတ္တမ္း၊
ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္မွာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက်ဆုံး ခဲ့ရၿပီကို ႀကိဳတင္ မသိႏွင့္ဘဲ အတြင္း၀န္႐ုံးကို ေရာက္သြားသည့္ ကဗ်ာဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ၏ အမွတ္ရခ်က္၊
စာေရးဆရာႀကီး လူထု ဦးလွေရးသားသည့္ ေထာင္ႏွင့္ လူသား စာအုပ္ထဲက ႏုိင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈတြင္ ကားဒ႐ိုင္ဘာ အေနႏွင့္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ သုခ၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား
စသည့္ ကုိယ္ေတြ႕မွတ္ တမ္း မ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အနီးကပ္ေနခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ေန၀င္း(ဗိုလ္ထြန္းလွ)၏ ကုိယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ရွိေန ခဲ့ပါသည္။

အဖိုးျဖစ္သူ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ သမိုင္းျပစ္မႈက ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအထိ ႐ုိက္ခတ္ခဲ့မႈ၊
က်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္ က်ဴးလြန္သူ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ဦးေစာ မ်ိဳးဆက္တို႔၏ ထူးျခားသည့္ ဆက္စပ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဦးေစာ၏ ေျမး ေဒၚမြန္မြန္ရင္ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပမႈတြင္ ေတြ႕ရသည့္ စိတ္ေန သေဘာထား မွတ္တမ္းမ်ား၊
မိဘမ်ိဳးဆက္၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြ၊ သမိုင္း ၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြ ဆက္ခံရပုံ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ၀န္းက်င္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဗမာ့ေခတ္ ၊ ဟံသာ ၀တီ၊ အိုးေ၀၊ သံေတာ္ဆင့္၊ ျမန္မာ့အလင္း စသည့္ သတင္းစာ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ စတင္ၿပီး ယေန႔ အသုံးျပဳေနေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ ဘေလာ့ စသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း သတင္းမွတ္တမ္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းအမွန္ကို ထိန္ခ်န္၍ မရစေကာင္းဟုဆိုေသာ စကားပင္ အမွန္တရား ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အတြက္ အစိုးရ ကုိယ္တိုင္ ႀကိဳတင္အခ်ိန္ယူ၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္လာရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယေန႔ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း တက္ေရာက္ ဂါရ၀ျ
ပဳျခင္းသည္ သမိုင္းအမွန္ ကို လြန္ဆန္၍မရေၾကာင္း လက္ရွိ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ သက္ေသခံျပသမႈ တခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ။


~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved