ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ သစ္ခိုးထုတ္ယူျခင္း

Thursday, August 2, 2012
က်ိန္ခရန္ေက်းရြာႏွင့္ တန္ဖဲေက်းရြာ ( ျမစ္ဆံုေဒသ)တြင္ သစ္ခိုးထုတ္ယူျခင္း

ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး- Myitung Naw Ja ႏွင့္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စည္းရံုးေရးမွဴး La Ram တို႕ဦးေဆာင္ၿပီး ေအာင္းျမင္သာ ေက်းရြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စာၾကည့္တိုက္ ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းျပ လိမ္ လည္ ေျပာဆိုၿပီး မိမိ ကိုယ္က်ဳိး အတြက္ ရြာသားမ်ားကို မတိုင္ပင္ဘဲ က်ိန္ခရန္-ျမစ္ဆံုေဒသမွ သစ္မ်ားကို ခိုးထုတ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ေဒသခံ တဦးက ဧရာ၀တီ ကို စာေရးသားေပးပို႔လာပါတယ္။

ထို သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းကို ရြာသားမ်ားမည္သူမွ သေဘာတူျခင္းမရွိပါ။ စာၾကည့္တိုက္၏ တန္ဖိုးထက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးသည့္ တန္ဖိုးက ပိုမ်ားသည္။ ေက်းရြာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ သစ္မ်ားလည္း ကုန္ဆံုးသြားမည္။


ထို႕ေၾကာင့္ ရြာသား မ်ားက အခုလို လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ရြာသားအခ်ဳိ႕က ကန္႕ကြက္ၾကသည္။ ကန္႕ကြက္ေသာ ရြာ သားမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လူႀကီးႏွင့္ဦးေဆာင္သူမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေန သည္။

ထိုသစ္ခိုးထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားက လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾက သည္။ သို႕ေသာ္ သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ား၏ လာဘ္ေငြကို ယူၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ျပန္သြား သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အခုသစ္ခိုးထုတ္မွာ ဦးေဆာာင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ ရြာသားမ်ားကို ကူညီဟန္ေဆာင္ၿပီး CPI/ Asia world company မွ ေထာက္ပံျခင္းကို အမ်ားဆံုးလက္ခံသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဘက္ခြ၍ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုေနသည္။
ဦး La Ram ဟာ CPI company မွ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ ေအာင္ျမင္သာ စံျပေက်းတြင္ အေကာင္းဆံုး အိမ္ ၅ လံုး ကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေစ်းအေကာင္းဆံုး ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ တပ္ကုန္း ေရႊလမ္းမႀကီးတြင္ အိမ္ၿခံ တစ္ၿခံ၀ယ္ယူထားသူျဖစ္ၿပီး ဗဟိုေနျပည္ေတာ္မွာလည္း အိမ္ၿခံတစ္ၿခံ ၀ယ္ယူသူျဖစ္ သည္။

အခုလိုသစ္ခိုထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား စြာႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္လည္း ဆိုး၀ါးစြာထိခိုင္လာႏိုင္သည္။

ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ သံုးစဲြျခင္းလည္ အလြန္မ်ားလာသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အဟန္႕အတားလည္း ျဖစ္ေနသည္။

U Byit Tang Gun၊ Labang Sam Awng ႏွင့္ Lawaw Naw Mai ဆုိသူမ်ားမွာ ေဒသရဲ႕ သစ္ ေလာပန္း ( သစ္လုပ္ငန္း သူေဌးႀကီးမ်ား) ျဖစ္ၾကသည္။

ျမစ္ဆံုေဒသခံ တာ၀န္သိသူ တဦး

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved