၆ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တုိ႔ အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Thursday, August 16, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~


ကမၻာသံုးျပကၡဒိန္၏ မည္သည့္ လတြင္မဆို ၆ ရက္၊ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြား၊ ၆ ဂဏန္းပိုင္ရွင္ တုိ႕အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇန္နဝါရီလ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအနက္ ဇန္နဝါရီ လ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးကို စုေဆာင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႕ ေမြးဖြားသူမ်ား သည္ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွန္မွန္ေငြေၾကး အင္အားေတာင့္တင္းလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ၾကမည္။ ၄င္းတို႕သည္ ေရွ႕ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ တစ္ေန႕ေန႕တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ လာတတ္သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္ဖြားမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္က အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေျခခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ဂဏန္းရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား အသက္အရြယ္ အလယ္အလတ္ပိုင္းတြင္ ေငြကံတစ္ဟုန္ထိုး တက္လာတတ္သည္။ ေငြေၾကးကို မက္ေမာတတ္သူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ႀကိဳပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ေငြေၾကးအဖတ္မတင္တတ္ေပ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ မိုက္႐ူး ရဲဆန္ဆန္ပံုေအာရင္းႏွီးတတ္ၾကသျဖင့္ ရသမွ် အဖတ္မတင္ကိန္းဆိုက္မည္။
လူထုပရိသတ္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ ဝင္ ေငြေကာင္းမည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ပါက ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ စီးပြားေရးတြင္ ပံုေအာရင္းႏွီးၿပီး အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လပ္သည့္ ကိန္းမ်ဳိးလုပ္ တတ္သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေငြေၾကးဆံုး ႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္တတ္သည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။
ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးခ်ဳိ႕ တဲ့စြာႏွင့္ ကြယ္လြယ္သြားတတ္ၾက သည္။

မတ္လ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မတ္လ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား ေငြေၾကးဥစၥာ စီးပြားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကံဇာတာ ေကာင္းတတ္ၾကသည္။
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြေၾကးအစုလိုက္ အပံုလိုက္ရႏိုင္စရာ ကံဇာတာပါရွိသည္။ ရလာသမွ်ကို မကုန္မခ်င္းသံုး စြဲတတ္ေသာ အက်င့္ေၾကာင့္ အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။

မတ္လ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ား၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မွာ ပ်င္းရိျခင္း၊ အမ်ားအတြက္ တရားလြန္ အနစ္နာခံတတ္ျခင္း၊ လက္ဖြာလြန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ား တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ဧၿပီလ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးအသံုး အစြဲႀကီးမည္။ မိမိဝင္ေငြထက္ပို၍ ေန ထိုင္းစားေသာက္သံုးစြဲတတ္ၾကသည္။

ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလတြင္ ဝင္ေငြလမ္း ေျဖာင့္ေနတတ္သည္။ ေရႊမရွား၊ ေငြမရွား ေနထိုင္စားေသာက္ႏုိင္မည္။ မိမိ၏ တရားလြန္ ရက္ေရာတတ္ေသာ စိတ္သေဘာကို ကန္႕သတ္ေပးရန္ အထူးလိုအပ္သည္။
တရားလြန္ အသံုးအစြဲႀကီးျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္း မျပဳျခင္းေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရတတ္သည္။

ေမလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေမလ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးစီးပြား ေရးဆိုင္ရာ ကုသိုလ္ကံအလြန္ေကာင္း တတ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ားစြာေတြ႕မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မည္။
အထူးသျဖင့္ အလွအပပစၥည္း မ်ား ေရာင္းဝယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးႏွင့္ အက်ဳိးေပးမည္။ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း အထူးေအာင္ ျမင္မည္။ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုတို႕တြင္လည္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ ၾကသည္။

ဇြန္လ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇြန္လ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ ေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းမွာ တစ္ေနရာတည္း မဟုတ္ဘဲ ေနရာမ်ားစြာရွိေနမည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကံဇာတာ ေကာင္းတတ္ၾကသည္။ အမ်ားက ဝိုင္းဝန္းခ်ီးျမႇင့္သည့္ ေငြေၾကးဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေပးကမ္းေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ရတတ္သလို မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မိဘဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္ အစံုလိုက္ အၿပံဳလိုက္လည္း ရတတ္ေသာ ကံဇာတာ ပါရွိသည္။

ဇူလိုင္လ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဇူလိုင္လ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကး စီးပြားေရး ကံေကာင္းတတ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ပါက အမ်ဳိးသမီး။ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ပါက အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။

မိမိတို႕၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိဘဘိုး ဘြားအေမြအႏွစ္မ်ားရလိုက္၍ ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ မိမ၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အရည္အခ်င္းေကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာရႏိုင္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကး စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈေသခ်ာ ေပါက္ရတတ္သည္။ ရသမွ်ဝင္ေငြ ကို ေကာင္းစြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတတ္ သျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ၾကြယ္ဝလာ မည္။
တစ္ခုသတိျပဳရန္မွာ အမ်ားအေပၚ အလြန္ေစတနာ သဒၶါအား ႀကီးလြန္းသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၆ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားသည္ စီးပြားေရးတြင္သာမက အႏုပညာရပ္တစ္ခုခုကို ေဇာက္ခ် ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ပါက ထင္ရွား ေအာင္ျမင္မည္။

စက္တင္ဘာလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၆ ဂဏန္းရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကံ ေကာင္းၾကလိမ့္မည္။ မိမိ၏ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္း သို႕မဟုတ္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားထံမွ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရတတ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အခက္အခဲႀကံဳလွ်င္ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္သူအလိုလို ေပၚလာတတ္သည္။ မိဘဘိုးဘြား အေမြအႏွစ္ရရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအစု လိုက္ရတတ္သည္။

မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးကို ေကာင္းစြာတိုးပြားေအာင္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္တတ္သည္။
အထူးသျဖင့္ အိုးအိမ္ေျမယာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ႀကီးပြား ႏုိင္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ ၆ ဂဏန္း ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႕တြင္ ကံေကာင္းေထာက္မမႈ ရရွိႏုိင္သည္။
အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ေမြးရာပါ အလိုလို သိစိတ္စြမ္းအင္အေပၚ အားထားယံုၾကည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေအာင္ ျမင္မည္။ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစု စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထုႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလြန္ကံ ေကာင္းမည္။ အက်ဳိးလည္းေပး တတ္သည္။

အႏုပညာရပ္ တစ္ခုခုကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဇာက္ခ်လုပ္ပါက ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ား တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ စဥ္တြင္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ အထူးသျဖင့္ မိဘကြယ္ လြန္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မိဘက ေကာင္း စြာမေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။
အကယ္၍ အဆင့္အတန္းျမင့္ ေသာ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ္လည္း တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္သာ ျဖစ္ သည္။

အျခားသူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္ကို ရယူျခင္းထက္ မိမိ၏ အလိုလိုသိစိတ္ျဖင့္ ေငြေၾကးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါက ေငြဝင္ေကာင္းမည္။ ရလာသမွ် ေငြေၾကးကုိ တိုးပြားေအာင္စုေဆာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတတ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၆၊ ၁၅ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၆ ဂဏန္းရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးကို ႀကိဳးစားရွာေဖြျခင္းျပဳမည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကးကံေကာင္း ၾကမည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိဘ၊ ဘိုးဘြား၊ အေမြအႏွစ္ ရျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ ေထာက္ပံမႈကို ခံရသျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးျပည့္စံုမႈရွိၾကမည္။
သို႕ေသာ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကုသိုလ္ကံသည္ အသက္ႀကီးပိုင္း အရြယ္တြင္ ကုန္ဆံုးသြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ရတုန္းရခိုက္အတြင္း ႀကိဳတင္စုေဆာင္း ထားသင့္သည္။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ - zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved