"ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔သင့္ျပီ"

Wednesday, August 22, 2012

ရခုိင္ေဒသျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မွားယြင္းေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ား ရပ္တန္႔ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတ့ဲ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ဒီကေန႔ သတင္းစာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


"ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အုပ္စုခ်င္း အျပန္အလွန္ လက္တံု့ျပန္အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားသာျဖစ္"


"ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မူစလင္ဘာသာဝင္တုိ႔အေပၚ အႀကမ္းဖက္မႈ မူဝါဒမ်ား မည္သည့္ကာလတြင္းမွ က်င့္သံုးျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤသုိ႔ေသာ မူဝါဒမ်ဳိး က်င့္သံုးေႀကာင္းျဖင့္ အဖဲြ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွ စြပ္စဲြေရးသားမႈမ်ားကို လံုးဝပယ္ခ်ပါသည္"


နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားနွင့္ ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းအခ်ဳိ႕၏ မဟုတ္မမွန္ ခ်ဲ႕ထြင္၍ လုပ္ႀကံထုတ္လႊင့္ေနသည့္ သတင္းအမွားမ်ားကိုအေျခခံျပီး ျပည္ပမွ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းက လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ကေသာ္လည္းေကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေနပါသည္။

အဆိုပါ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ မတူကဲြျပားႀကသည့္ ဘာသာ(၂)ခုအႀကားျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမဟုတ္သလို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာလည္း မဟုတ္ေႀကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း လူ့အဖဲြ႔အစည္းအစိတ္အပိုင္း နွစ္ရပ္အႀကား ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကို အေႀကာင္းျပဳ၍ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ပြားေသာ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကမ္းဖက္မႈမ်ားေႀကာင့္ နွစ္ဖက္စလံုးမွ (၈၈)ဦး အသက္ဆံုးရံႈးႀကရာတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား (၃၁)ဦးနွင့္ မူစလင္ဘာသာဝင္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး(၅၇)ဦး ပါဝင္ေႀကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အလားတူ အသိုင္းအဝိုင္းနွစ္ဖက္လံုးမွ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ား မီးေလာင္ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါသည္။

အထက္ပါ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ၊ ေသေက်ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ားကို သံုးသပ္ႀကည့္လွ်င္ လူမ်ဳိးစုတစ္စုက အျခားလူမ်ဳိးစုတစ္စုအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ဖိနိွပ္ညွဥ္းပန္းျခင္းမဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။ ထိုသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္မႈကိုလည္း တရားဥပေဒနွင့္အညီ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းဖဲြ႔စည္း၍ တရားဥပေဒနွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဆူပူအႀကမ္းဖက္မႈ စတင္သည့္အခိ်န္မွစ၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ေဒသတြင္း၌ တည္ျငိမ္မႈျပန္လည္ရရိွေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မူစလင္ဘာသာဝင္တုိ႔အေပၚ အႀကမ္းဖက္မႈ မူဝါဒမ်ား မည္သည့္ကာလတြင္းမွ က်င့္သံုးျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤသုိ႔ေသာ မူဝါဒမ်ဳိး က်င့္သံုးေႀကာင္းျဖင့္ အဖဲြ႔အစည္းအခ်ဳိ႕မွ စြပ္စဲြေရးသားမႈမ်ားကို လံုးဝပယ္ခ်ပါသည္။

အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားေႀကာင့္ ဒုကၡေရာက္ႀကရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးေရးအတြက္ အစိုးရက နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနွင့္လည္း ခဲြျခားမႈမရိွဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အေျခအေနမွန္မ်ား သိရိွနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားက ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျပီး အေျခအေနမွန္မ်ားကို ေလ့လာသိရိွနိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဗီေဂ်၊ နမ္ဘီးယား၊ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥတာကြင္တားနား၊ တူရကီ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာအာမက္ ဒါဝူတိုဂလူ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ႀကက္ေျခနီအသင္းဥကၠ႒ မစၥတာ ယူဆြတ္ကာလာနွင့္ အစၥလမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔(အိုအိုင္စီ)ကိုယ္စားလွယ္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ မစၥတာ အတၲာအာမန္နမ္ ဘက္ခစ္တုိ႔အားလည္း ဖိတ္ေခၚ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ႀကည့္ရႈျပီး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အိုအိုင္စီ အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္လိုေႀကာင္း အဆိုျပဳလာသည့္ အတြက္ ၎အဆင္ေျပခိ်န္ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းပဋိပကၡနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္နွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားတိုးတက္ေရး အႀကံျပဳရန္အတြက္ အဖဲြ႔ဝင္ ၂၇ ဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန့တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ဖဲြ႔စည္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ေကာ္မရွင္တြင္ အစၥလာမ္ အပါအဝင္ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ ထိုသုိ႔ဖဲြ႔စည္းျခင္းကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ကလည္း ေထာက္ခံေႀကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ အာဆီယံနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္၍ ႀကိဳဆိုပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အုပ္စုခ်င္း အျပန္အလွန္ လက္တံု႔ျပန္အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားသာျဖစ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးအရ ဖိနိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ နိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈေႀကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤကိစၥကို ဘာသာေရးအေႀကာင္းျပျပီး နိုင္ငံေရးအရ ေဒသတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျပႆနာအတြက္အေျဖရွာေရးကို အေထာက္အကူမျပဳဘဲ ပိုမို၍ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္၊ ဟိနၵဴနွင့္ အျခားကိုးကြယ္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ႀကသူမ်ားအႀကား စည္းလံုးညီညြတ္စြာနွင့္ သဟဇာတရိွစြာ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသတြင္းျပန္လည္ရရိွေနျပီျဖစ္ေသာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔သင့္ျပီျဖစ္ေႀကာင္းနွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအႀကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ အားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေႀကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ရက္စဲြဲြ။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္

နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    For those trouble makers and problem seekers, close your back door properly before blaming to other peoples. This we called " RETRIBUTION "

    http://news.yahoo.com/girl-11-could-face-death-pakistan-blasphemy-213643977--abc-news-topstories.html

    See the above link. The same fate of unrest is coming to the country of those problem makers who incite hate in our peaceful golden land.
    All the foreign medias who happily distributing lies , provoking hate in our country should learn the lesson. Please go and read Dhammapada Verse (1).

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved