ျမန္မာနိင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ အတည္ျပဳ

Saturday, August 11, 2012ဓာတ္ပံု- Popular Myanmar News Journal

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကို ယေန႔ က်င္းပတဲ့ ျမန္္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာ ဆရာအသင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳေပးလုိက္ပါတယ္။ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း အားလုံးက ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြနဲ႔ ေကာ္မတီ၀င္ေတြအပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ား တတ္ေရာက္တဲ့ ျမန္္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ. ယုဇနဂါးဒင္း ဟိုတယ္မွာ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာ အသင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ဖိုးေသာၾကာ (ေခတ္မိုး) က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကို (ကိုကို -စက္မႈတကၠသိုလ္) မွ ျမန္မာနိုင္ငံ သတင္းစာ ဆရာ အသင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ အစီရင္ ခံစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာ ဆရာ အသင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ နာယကႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႔ စည္းမ်ဥ္းေရး ေကာ္မတီၤ ဥကၠဌ ဦးစိုးသိမ္း (ေမာင္၀ံသ) ကလည္း အသင္းအဖြဲ႔ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကို ဖတ္ၾကားျပီးေနာက္ တက္ေရာက္ လာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ အသီၤးသီးက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၄င္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား သစၥာ အဓိဌာန္ ၅ ခ်က္ကို က်ိန္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း ၏ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာင္ျခင္းခံရေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
(၁) သတင္းအမွန္ကို သိပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းတည္း ဟူေသာ ျပည္သူ မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္။
(၂) စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ရရွိခံစားႏုိင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၃) သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား ရရွိ ခံစားအပ္ေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္။
(၄) စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရင္း အင္အားေတာင့္ တင္း ခိုင္မာေသာ စတုတၳ မ႑ိဳင္ပီသေရး ၾကိဳးပမ္းသြားပါမည္။
(၅) ျမန္မာႏုိင္ငံရွိသတင္းစာဆရာမ်ား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ကို အထူးသျဖင့္ အေလးထားလွ်က္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။

အထက္ပါ ကတိသစၥာ ၅ ခ်က္ကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် လိုက္နာ က်င့္သံုး သြားၾကပါမည္ ဟု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ အဓိဌာန္ျပဳပါ၏။
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved