ေခ်ာင္းဖ်ားရြာသားေတြရဲ႕ စာ

Sunday, August 5, 2012

ေက်းရြာ လ ွ်ပ္စစ္မီးရေရးကိစၥအတြက္ တိုုင္း၀န္ၾကီး႐ံုုးကိုု ေပးပိုု႔တဲ့ မေကြးတိုုင္း ပခုုကၠဴခ႐ိုုင္၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုုပ္စုု ေခ်ာင္းဖ်ားရြာသားေတြရဲ႕ စာပါ။သုိ႔
တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး
မေကြးၿမိဳ႕။
ရက္စြဲ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္
အေၾကာင္းအရာ။ ။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ပခုကၠဴခရုိင္၊ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္၊ဆင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈအား ေက်းရြာလူထုမွ အမွန္အတိုင္းသိရွိႏိုင္ပါရန္အတြက္ ကူညီရွင္းလင္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပျခင္းကိစၥ။

အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ေသာ
၁။ဦးမာ ၂။ဦးခင္ေအာင္ ၃။ဦးေျပတုိ႔ထံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီတာအသုံးျပဳလုိသူ(၄၈)ဦးမွ တစ္ဦးလ်င္ က်ပ္(၆၅၀၀၀၀)(ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္း)ႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္(၃၁၂၀၀၀၀၀)(သုံးရာတစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္း)တိတိ ေပးသြင္းခဲ့ၾကပါသည္။

၅-၃-၂၀၁၂ ေန႔က ေက်းရြာဓမၼာရံုေပၚတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္၍ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲလုိသူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ကြန္ကရစ္တုိင္(၅၈)တုိင္၊ မီးႀကိဳးပိႆခ်ိန္(၉၁၀)ပိႆ သုံးစြဲထားေၾကာင္း ဆင္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသုိ႔ က်ပ္(၂၀၀၀၀၀)(က်ပ္ႏွစ္သိန္း)၊ ပခန္းႀကီးလွ်ပ္စစ္ဌာနသုိ႔ က်ပ္(၂၀၀၀၀၀)(က်ပ္ႏွစ္သိန္း)၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕သုိ႔ က်ပ္(၃၀၀၀၀၀)(က်ပ္သုံးသိန္း)၊ စုစုေပါင္း က်ပ္(၇၀၀၀၀၀)(က်ပ္ခုႏွစ္သိန္း) ေပးရေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္သုံးစဲြမႈမွာ ကြာဟေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ အမွန္တကယ္သုံးစြဲမႈမွာ ကြန္ကရစ္တုိင္(၅၆)တုိင္၊ မီးႀကိဳးပိႆခ်ိန္(၇၀၀)သာျဖစ္ပါသည္။ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔ ေပးခဲ့ေသာ က်ပ္(၇၀၀၀၀၀)(က်ပ္ခုႏွစ္သိန္း)ကုိလည္း လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစဲြလုိသူမ်ားသုိ႔ အသိမေပးဘဲ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ၂၁-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ေရစႀကိဳၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ေရစႀကိဳၿမိဳ႕သုိ႔ တင္ျပတုိင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ၁၈-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္လည္း ၁။ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ေနျပည္ေတာ္၊ ၂။တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၊မေကြးၿမိဳ႕၊ ၃။ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ပခုကၠၿမိဳ႕ တုိ႔ကိုလည္း တင္ျပထားခဲ့ပါသည္။

၅-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တင္ျပတုိင္ၾကားသူမ်ားကုိ ေခၚယူေမးျမန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိပါသျဖင့္ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ကူညီရွင္းလင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေခ်ာင္းဖ်ားရြာသားမ်ား

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved