ဦးေအာင္သိန္းလင္းအမႈ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီ ရွင္းခ်က္ထုတ္ျပီ

Friday, August 17, 2012


ေျပာရဲဆုိရဲရိွသူ ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)

တရုတ္မီဒီယာတခုမွာ ေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ ဦးေအာင္သိန္းလင္း အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္း ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီရဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္ အစီရင္ခံစာတေစာင္ အခုေလးတင္ အြန္လုိင္းေရာက္လာတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

ပါတီ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ဆုိတာက စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။

- ဟုိတေလာက မီဒီယာမွာ ပါခ့ဲတ့ဲ အင္တာဗ်ဴးပါ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ "ေယဘူယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္" တ့ဲ။
ေနာက္တခ်က္က - တရုတ္မီဒီယာကုိ သူက အလြတ္သေဘာ ေျပာခ့ဲတာပါ တ့ဲ။

အလြတ္သေဘာ ေျပာတယ္ဆုိတာကုိ စုံစမ္းအဖြဲ႔က ဘယ္ကေန သိတာပါလိမ့္။ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကုိပဲ ေမးၾကည့္တာလား၊ တရုတ္မီဒီယာကုိေရာ ေမးၾကည့္ေသးသလား ဆုိတာ မသဲကဲြပါ။

သတင္းသမားနဲ႔ဦးေအာင္သိန္းလင္းတုိ႔ရဲ႕ မူရင္း အသံဖုိင္ေတြ ရိွတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီအသံဖုိင္ေတြ စစ္ေဆးျပီးမွ သုံးသပ္ရင္ ပုိေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

တရုတ္သတင္းသမားေတြကုိ စစ္ေဆးမေဆး မသိရပါ၊
ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ဂ်ာနယ္သမားမ်ားကေတာ့ ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီရဲ႕ "စစ္ေဆး ေမးျမန္း"တာနဲ႔ ႀကဳံခ့ဲရပါတယ္။

ေနာက္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ တခုကလည္း စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္
ဦးေအာင္သိန္းလင္းကုိ "ပါတီစည္းကမ္းအရ လုိအပ္သလုိ အေရးယူသြားသင့္ေၾကာင္း" တ့ဲ။

အျပည့္အစုံက ဒီလုိပါ
-


ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္(ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ) ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏

Southern Weekend(China)တ႐ုတ္သတင္းစာပါေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ

ရည္ညႊန္းခ်က္


၁။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႒ာနခ်ဳပ္၏ (၂၈.၇.၂၀၁၂) ရက္စြဲပါ၊ စာအမွတ္၊၁၁/၇/ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး/၂၀၁၂(၁၀၄)

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား


၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပါသည္-

(က) ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြတ္၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး
(ခ) အဖြဲ႕၀င္ သူရဦးေအးျမင့္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
(ဂ) အဖြဲ႕၀င္ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

စြပ္စြဲခံရသူ


၃။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္(ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ) ဦးေအာင္သိန္းလင္း

စုံစမ္းေဖၚထုတ္ရန္အခ်က္မ်ား

၄။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Southern Weekend(China)ဟု ေဖၚျပထားေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ ေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ားအား Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖၚျပထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္-

(က) အဆိုပါ ေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဖၚျပထားျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္။

(ခ) ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္ၿငိစြန္းေနေသာအခ်က္မ်ား ပါရွိျခင္း ရွိ/မရွိ။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား


၅။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ေစလွ်က္ ရယူၿပီး ပူးတြဲ(က)အတုိင္းတင္ျပပါသည္။

၆။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားေဖၚျပခဲ့ေသာ ေအာက္ပါဂ်ာနယ္(၃)ေစာင္မွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Hotel Yangon တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

(က) Weekly Eleven ဂ်ာနယ္


(၁) Eleven Media Group CEO ဦးသန္းထြဋ္ေအာင္
(၂) Weekly Eleven အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေ၀ၿဖိဳး

(ခ) ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္


(၁) CEO ဦးျမတ္ခိုင္

(ဂ) သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္


(၁) ဦးဆန္း၀င္းထြန္း(တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ)
(၂) ဦးျပည့္စုံထြန္း(သတင္းအယ္ဒီတာ)၇။ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္သုိ႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္


(က) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္။ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Southern Weekend(China)တို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ေရးသားေဖၚျပခ်က္အေပၚ ဂ်ာနယ္မ်ား တြင္ ေဖၚျပထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလို၍ ေခၚယူ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ ပါတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကတည္းက ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထားမ်ားေဖၚျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ၿပီး တက္ၾကြသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို က်င့္သုံးေၾကာင္း၊
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး(၅)ခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို က်င့္သုံးလွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းမွ ``ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုလည္း မယုံဘူး။ ကုလသမဂၢ ကိုလည္းမယုံဘူး။´´ဟု
Southern Weekend(China)မွ တ႐ုတ္လိုေဖၚျပခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး ၎မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ေဖၚျပခဲ့ေၾကာင္း၊
အလားတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအေပၚ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ေဖၚျပခ်က္မွာလည္း အမွန္တကယ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါက ပါတီ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆုံကိစၥ ေျပာဆိုခ်က္ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာလည္း အမွန္တကယ္ေျပာဆိုခဲ့ပါက ပါတီ၏သေဘာ ထားႏွင့္ကြဲလြဲေနေၾကာင္း၊
အဆိုးဆုံးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အျမင္ကို ေျပာၾကားရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုမွ လိႈက္လွဲစြာ ေထာက္ခံအားေပးေနၾက ျခင္းမွာ ``လူေတြက Crazy ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ လူႀကိဳက္မ်ားရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္လုိ႔ပါ ´´ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း၊
Crazy ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားကို အခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္က ``လူေတြက ႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္အေပၚတြင္လည္း လူထုမွ အထင္မွားအျမင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ Southern Weekend(China)က တ႐ုတ္လိုေဖၚျပ၊
၎ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္၊ ၎ကို ဂ်ာနယ္မ်ားက ျမန္မာလိုျပန္၍ ေဖၚျပထားမႈမ်ား၏ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိလိုသျဖင့္ ယခုလိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

(ခ) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွေမး။ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ အဆိုပါ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဖၚျပတာရွိပါသလား၊ ရွိလွ်င္ဘယ္ရက္ကလဲ။

Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွေျဖ။ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ၂၅.၇.၂၀၁၂ ရက္ ထုတ္ ဂ်ာနယ္တြင္ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ေဖၚျပခဲ့သည့္သတင္းကို မည္သည့္သတင္း အေျခအျမစ္(Source)ကရ၍ ေဖၚျပ ခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ Southern China(Weekend)မွ Internet တြင္ တ႐ုတ္လိုတင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးကို www.burmanet.org တြင္ Google Translation မွ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေဖၚျပခ်က္အရသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မွ ဂ်ာနယ္က ျမန္မာလို ဘာသာျပန္၍ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ျမစ္ဆုံဆည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Southern Weekend(China)၏ ေဖၚျပခ်က္ အေပၚ မည္သုိ႔ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ တ႐ုတ္သတင္းစာႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အရမ္းျပန္လုပ္ခ်င္ေန သျဖင့္ ျမစ္ဆုံဘက္ကိုလမ္းေၾကာင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြလွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊
တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေနာက္ႏွင့္ဆက္ဆံ ၿပီး သူတုိ႔ကိုဖယ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ Southern Weelend(China)မွ ျမစ္ဆုံကိစၥအေပၚ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား ဆြဲယူအသုံးခ် ၍ ေမးျမန္းသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ေမး။ ဂ်ာနယ္က အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ရာတြင္ တိက်မႈရွိရဲ႕လား။

ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာသာျပန္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတိက်ပါသည္။

ေမး။ အဂၤလိပ္လို Crazy ဟူေသာစကားကို ဂ်ာနယ္က မည္သို႔ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ။ ``လူေတြက႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ပါသည္။ လူေတြကအ႐ူးေတြဟု ျပန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အ႐ူးအမူးျဖစ္သည့္သေဘာျဖင့္ ``႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ဘာသာျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ``႐ူးေနၾကတာပါ´´ဟု ေျပာျခင္းဟာ အ႐ူးဟု မဆိုႏိုင္ဘူးလား။

ေျဖ။ ``႐ူးေနၾကတာ´´လုိ႔ ဘာသာျပန္ရာမွာ ႐ူးသြပ္တယ္လို႔ မဆိုလိုပါ။ ျပည္သူေတြ ဟာအ႐ူးလို႔ ဘာသာျပန္ရင္ေတာ့ မွားပါတယ္။ ႐ူးေနၾကတာဆိုရင္ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ဒီအဆိုေတာ္ကို အရမ္းႀကိဳက္လု႔ိ ႐ူးေနၾကတာဆိုျခင္းသည္ အ႐ူးအမူး ႏွစ္သက္တာကို ဆိုလိုျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ တျခားဂ်ာနယ္ေတြမွာေရာ ဘယ္လိုေရးၾကသလဲ။

ေျဖ။ Envoy, Popular စတဲ့ဂ်ာနယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အ႐ူးအမူးသေဘာပဲ ေရးၾကတယ္ထင္ပါသည္။

ေမး။ ျမစ္ဆုံကိစၥမွာေရာ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဘယ္လိုေဖၚျပခဲ့ပါ သလဲ။

ေျဖ။ ျမစ္ဆုံကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ Southern Weekend(China)၏ ေဖၚျပခ်က္ပါ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေျပာခဲ့သည္ဆိုသည့္အတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ``ျမစ္ဆုံဆည္ကို မျဖစ္ မေနျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည္´´ဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ေမး။ သမၼတ တစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ဟုတ္ရဲ႕လား။

ေျဖ။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ့ အထင္ေတာ့ အဆိုတင္သြင္းၿပီး ၀ိုင္းေထာက္ခံ ၾကတယ္လို႔ထင္ပါသည္။ (ဦးသိန္းေဆြမွ အဆိုကို မိမိက အေရးေပၚတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွ ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားပါသည္။)

ေမး။ ဂ်ာနယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးက သုံးသပ္သည္ဆိုၿပီး``သူတို႔ထပ္ႏိုင္ ရင္ ဒီျမစ္ဆုံဆည္ကို မျဖစ္မေနေဆာက္မယ္လို႔ ဦးေအာင္သိန္းလင္းကဆိုရင္ ၂၀၁၅ အတြက္ အေျဖက ထြက္ၿပီးသားပဲေပါ့။ ျပိဳင္စရာေတာင္မလိုေတာ့ပါဘူး´´ ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ဘာကိုရည္ရြယ္ပါသလဲ။

ေျဖ။ အဲဒါကေတာ့ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ေစတနာနဲ႔ေျပာတဲ့စကားပါ။ ဦးေအာင္သိန္းလင္းရဲ႕စကားဟာ ပါတီရဲ႕အာေဘာ္ ဆိုရင္ ပါတီ သိပ္နစ္နာႏိုင္တဲ့ အတြက္ သတိေပး ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ Southern Weekend(China)အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းထဲမွာ ဒီဂ်ာနယ္ဟာ အႀကီးတန္းအဆင့္ထဲ ပါတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ဂ်ာနယ္ရဲ႕သတင္းေထာက္ဟာ မ႐ိုးသားဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ သူလိုခ်င္တာကို ဆြဲၿပီးေမးျမန္းသြားတဲ့အျပင္ ျမစ္ဆုံကိစၥကို အေျခခံၿပီး အစိုးရနဲ႔ပါတီ အေပၚ သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

၈။ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္သို႔စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္


(က) အပိုဒ္ ၇(က)ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

(ခ) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွေမး။ ဂ်ာနယ္တြင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကား ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဖၚျပတာ ရွိသလား၊ ရွိလွ်င္ ဘယ္ရက္ကလဲ။

ဂ်ာနယ္မွေျဖ။ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။(၂၉.၇.၂၀၁၂)ရက္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ေဖၚျပခဲ့သည့္သတင္းကို မည္သည့္သတင္း အေျခအျမစ္(Source)ကရ၍ ေဖၚျပခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ ဒီသတင္း Internet မွာပါလာၿပီး အေစာႀကီးကတည္းက ျပန္႔ေနတာျဖစ္ပါသည္။ Weekly Eleven မွာ ေဖၚျပခဲ့လို႔ စာေပစိစစ္ေရးက ခြင့္ျပဳသည့္သေဘာ ရွိပါသည္။ Internet ကရသည့္ သတင္းအေျခအျမစ္ကတဆင့္ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ Internet က တ႐ုတ္ဘာသာေဖၚျပခ်က္ကို ယူၿပီး ေဖၚျပသလား၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္က တဆင့္ ေဖၚျပတာလား။

ေျဖ။ တ႐ုတ္ကေန အဂၤလိပ္လိုျပန္ရာမွာ မွားေနသလားလို႔ မိမိဂ်ာနယ္ရွိ တ႐ုတ္စာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကေလးမ်ားကို ေလ့လာခိုင္းခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္လိုေရာ အဂၤလိပ္ လိုေရာယူ၍ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ They are crazy ဆိုေသာစကားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာနယ္တြင္ မည္သုိ႔ေဖၚျပခဲ့ ပါသလဲ။

ေျဖ။ ဒါကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အ႐ူးအမူးျဖစ္မႈေၾကာင့္ပါဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ေမး။ အဂၤလိပ္ဘာသာ Crazy ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို တ႐ုတ္ဘာသာမွာ ဘယ္လို ေဖၚျပထား ပါသလဲ။

ေျဖ။ တ႐ုတ္လိုမွာေတာ့ စိတ္ခံစားမႈ နဲ႔ ႐ူးသြပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

ေမး။ ဒါဆိုရင္ အ႐ူးေတြလို႔ ဘာသာျပန္တာ မွားတာေပါ့။

ေျဖ။ ဟုတ္ပါတယ္။ အ႐ူးေတြလို႔ ဘာသာျပန္ရင္ ဘာသာျပန္တဲ့လူ လြဲပါတယ္။

ေမး။ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ကို တ႐ုတ္မ်က္စိကုအဖြဲ႕နဲ႔ ပါလာတဲ့ Southern Weekend(China)သတင္းေထာက္နဲ႔ စာရင္း ေသာက္ရင္း အလြတ္ ေျပာတာကို ဂ်ာနယ္ထဲထည့္ Internet က ထုတ္တာမ်ိဳးလုပ္ျခင္းဟာ စာနယ္ဇင္း သေဘာအရ လုပ္ခြင့္ရွိပါသလား။

ေျဖ။ စာနယ္ဇင္းသေဘာအရ အလြတ္ေျပာတာကို ေရးခြင့္၊ ထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္း(Interview) လုပ္ပါမယ္လို႔ ေျပာၿပီးမွသာ ေရးခြင့္ထုတ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ယခုကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Southern Weekend(China)အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါ သလဲ။

ေျဖ။ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ဟာ သူလုိခ်င္တာဆြဲၿပီး ေမးျမန္းခဲ့တဲ့အျပင္ အလြတ္ ေျပာတာကို ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။

၉။ သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္သို႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်က္


(က) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ အပိုဒ္ ၇(က)ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

(ခ) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွေမး။ ဂ်ာနယ္တြင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဖၚျပတာရွိသလား၊ ရွိလွ်င္ ဘယ္ရက္ကလဲ။

ဂ်ာနယ္မွေျဖ။ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။(၂၈.၇.၂၀၁၂)ရက္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ျဖစ္ပါ သည္။

ေမး။ ေဖၚျပခဲ့သည့္သတင္းကို မည္သည့္ သတင္း အေျခအျမစ္(Source)က ရ၍ ေဖၚျပ ခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ Internet ႏွင့္ Facebook ေတြမွာ စေတြ႔ၿပီး ေဖၚျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Eleven Media Group က အေစာဆုံး ျမန္မာလိုေဖၚျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ Internet က တ႐ုတ္ဘာသာေဖၚျပခ်က္ကို ယူသလား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္က တဆင့္ ယူၿပီး ေဖၚျပတာလား။

ေျဖ။ အဂၤလိပ္လိုမွတဆင့္ ဘာသာျပန္ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ အဂၤလိပ္လိုမွာ Crazy လို႔သုံးႏႈန္းတာလား။

ေျဖ။ They are crazy လို႔သုံးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ေမး။ Crazy ကို ျမန္မာလို ဘယ္လိုဘာသာျပန္သလဲ။

ေျဖ။ အ႐ူးအမူးႏွစ္သက္ျခင္း၊ စြဲလန္းျခင္းလို႔ ျပန္ပါတယ္။

ေမး။ ဒီသတင္းအေပၚ ပါတီရဲ႕ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကိုေရာ သိၿပီးၿပီလား။

ေျဖ။ သိၿပီးပါၿပီ။ ဂ်ာနယ္မွာလည္း ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

၁၀။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ Southern weekend(China)စာေစာင္ပါ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ Weekely Eleven၊ ေမာ္နီတာ၊ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အရ
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတုိင္း ထင္ျမင္ယူဆပါသည္-

(က) ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္ Southern Weekend (China) စာေစာင္မွ သတင္းေထာက္အား အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပျခင္း ျပဳမည္/မျပဳမည္ကိုလည္း မသိရွိခဲ့ပါ။

(ခ) စာေစာင္တြင္ပါရွိသည့္ ေရးသားေဖၚျပထားခ်က္မ်ားမွာ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(ဂ) ဦးေအာင္သိန္းလင္းသည္ ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဥိး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း၏ေျပာဆုိခ့ဲသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းရာ ေရာက္ခ့ဲျပီး ပါတီအေပး ျပည္သူမ်ား၏အျမင္တြင္ အနည္းနွင့္အမ်ား ထိခုိက္မႈရိွသည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆပါသည္။

(ဃ) သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ထုိက့ဲသုိ႔ေျပာၾကားခ့ဲမႈမ်ားအတြက္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတြင္ တာ၀န္ရိွသျဖင့္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ပါတီစည္းကမ္းအရ လုိအပ္သလုိ အေရးယူသြားသင့္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။


ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြတ္၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး
အဖြဲ႕၀င္ သူရဦးေအးျမင့္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕၀င္ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ရက္စဲြ ။ ၆-၈-၂၀၁၂

ေနရာ။ ေနျပည္ေတာ္


ဆက္စပ္ -
"ျပည္သူေတြက ရူးလို႔ေပါ႔"


7 comments :

 1. gold said... :

  ဒၤိမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္သို့ေလ်ွာက္လွမ္းေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္လို့က်ေနာ္ဂုဏ္ယူစြာမွတ္ယူပါသည္။ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံပီသစြာမျဖစ္္ေသးေတာင္ကိ်ဳးစားေနေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ကမၻာကသိေစခ်င္တာပါ။သို့ေပမယ့္စတုတၳမဏၱိဳင္ျဖစ္တဲ႕စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးကဲ႕သို့ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီကစစ္ေဆးေမးျမန္းေနျခင္းမွာမျဖစ္သင့္ေပ။စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။မစစ္ေဆးသင့္ပါ။စစ္ေဆးခ်င္လွ်င္လည္းမူရင္းသတင္းအရင္းအျမစ္သာစစ္ေဆးသင့္သည္ဟုက်ေနာ္ယံုႀကသည္။တဆင့္ခံေဖါ္ျပသည့္စာနယ္ဇင္းမ်ားအားအေႏွာက္အယွက္မေပးသင့္ပါ။ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  gold ရ႕ဲ စကားမွန္ပါတယ္ ျပည္တြင္းမီဒီယာန႔ဲ မသက္ဆိုင္ပါ

 1. Anonymous said... :

  သမၼတႀကီးနဲ႔ လြတ္ေတာ္လူႀကီးမင္းမ်ား သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႕ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားရန္... ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံးေျပာလုိတာကေတာ့ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္ရွိႏိုင္ပါသည္။ အားလုံးစည္းလုံးဖို႔အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ေနမယ့္အစား စည္းလုံးစြာနဲ႔ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္သြားရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ သေဘာထားေသးသိမ္စြာနဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ပုတ္ခတ္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္အခ်ိန္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာလဲ။ တိုင္းျပည္အတြက္စဥ္းစားခ်ိန္မထားပဲ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ဘယ္လိုညစ္ပတ္ရင္ေကာင္းမလဲလို႔ ေအာက္တန္းက်တဲ့အေတြးေတြ၊ ေသးသိမ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြရွိေနရင္ေတာ့ အရမ္း၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ သူမ်ားေသြးထိုးတာကို ရူးသြပ္စြာနဲ႔(crazy=stupid or not sensible) နာခံမလား။ အမ်ားအက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံအက်ဳိး လုပ္ေဆာင္မလား အားလုံးစဥ္းစားၾကပါ။ အခ်ိန္ဟာ အလြန္တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြမျဖဳန္းၾကပါနဲ႔လို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစ။ မိမိတို႔ရဲ႕မ်ိဳးဆက္ေလးေတြဟာ သနားဖို႔အရမ္းေကာင္းေနၿပီ။ ကမၻာ့အလယ္မွာ အရည္အခ်င္းမဲ့စြာနဲ႔ မ်က္စိသူငယ္၊ နားသူငယ္ ျဖစ္ေနရၿပီ။ ရုပ္စြအဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ဘယ္သူလဲဆိုတာကိုေတာင္မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေတြဟာအမွန္တရားေတြပါ။ မယုံရင္ စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ဘြဲ႕ရလူငယ္ေလးေတြ ၁၀၀ မွာ ၉၀ ဟာ ျမန္မာစာမဖတ္တတ္တဲ့အျဖစ္ကိုေရ႔ာက္ေနပါၿပီ။ မယုံဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ စစ္တမ္းသာေကာက္ယူၾကည့္လုိက္ပါ။ သမၼတႀကီးနဲ႔ လြတ္ေတာ္လူႀကီးမင္းမ်ား သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႕ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားေစလိုပါတယ္။ မအၾကပါနဲ႔၊ မမိုက္ၾကပါနဲ႔၊ သမိုင္းရဲ႕တရားခံအျဖစ္မခံၾကပါနဲ႔။ အခုယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အသက္ ၄၀ ၀န္းက်င္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားက ထိန္းထားလို႔မလဲေသးတာပါ။ ေနာက္လာမယ့္မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႕လက္ထဲကိုအပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ လုံး၀လဲၿပိဳသြားႏိုင္တဲ့အေနအထားရွိပါတယ္။ အခ်ိန္မီ ၀ိုင္း၀န္းေဖးမၾကပါ။ ေရသာမခိုၾကပါနဲ႔။ အတၱမႀကီးၾကပါနဲ႔လို႔ ေလးစားစြာျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။

 1. Unknown said... :

  က်ြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႔႕အသီးအပြင့္ကို စတင္ခံစားလာရၿပီဟု ထင္ရပါၿပီ အားလံုးညီညြတ္စြာနဲ႕ ဝိုင္းဝန္းပ်ဳိးေထာင္ၾကပါစို႕ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္စိုက္ေသာစပါးကို ကိုယ္ရိတ္သိမ္းရမွာ ေလာကဓမၼတာပဲျဖစ္ပါတယ္

 1. gold ေျပာသလိုပါပဲ။ ဟုတ္ပါတယ္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီက media ေတြကို တရားခံစစ္သလိုေခၚစစ္တာႀကီးကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ media က ဘာကိုေႀကာက္လို႔ ခုလို ေခၚ စစ္တာကို ခံေနရတာလဲ။ စာေပစိစစ္ေရး မဟုတ္ဘူးေလဗ်ာ။

 1. အသံဖိုင္မူရင္းကို ျပည္သူေတြက

  နားေထာင္လိုၾကပါသည္

 1. တရုတ္က သတင္းစာဆရာကို အေရးယူလို႕ ရပါသလား

  ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အင္တာဗ်ဳးကို ေဖာ္ျပလို႕ရပါသလား

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved