ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္နွင့္အညီ

Monday, September 3, 2012

~ဦးစိန္ညြန္႔ ~

အက်ယ္အက်ယ္ မျငိမ္းဖြယ္ ျဖစ္ေနတ့ဲ “ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ” ကိစၥကို စိတ္၀င္စားလို႔ ရွာေဖြ ဖတ္ႀကည့္ပါတယ္၊ ေအာက္ပါ နိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းပါ အမ်ိဳးသားလႊြတ္ေတာ္ဥကၠဌ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတ့ဲ ေကာ္မတီအသီးသီးဖြဲ႔စည္းတ့ဲ အမိန္႔စာေတြရဲ႔ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္တိုင္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္-

ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

၂၀။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေစ၊ ေက္ာမတီအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္အရ ခရီးသြားလာ ျခင္းအတြက္ ခရီးစရိတ္ နွင့္ ေကာ္မတီရံုးစိုက္ရာေဒသတြင္ ေ၇ာက္ရိွေနထိုင္စဥ္ တည္းခိုေနထိုင္စရိတ္၊ စားေသာက္စရိတ္ နွင္ ့အျခားစရိတ္မ်ားအား တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားနွင့္ အညီ ထုတ္ယူခံစားခြင့္ ရိွသည္။

၂၁။ တာ၀န္ျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္း နွင့္ တည္းခိုေနထိုင္ျခင္းအတြက္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္နွင့္ အညီ လႊြတ္ေတာ္ရံုးက လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔တို႔မွ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳနွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း သင့္ေလ်ာ္သလို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ဒီလိုဆိုထားေတာ့ မယူပါဘူးဆိုတ့ဲ ရပိုင္ခြင့္ေတြ အခြင့္အေရးေတြ က ျပည္သူေတြ သက္သာဖို႔ မျမင္ပါလားလို႔ ေတြးမိတယ္၊

(၁) တည္ဆဲ ...... နွင့္ အညီ ခံစားခြင့္ရိွတယ္ဆိုတ့ဲ စရိတ္မ်ိဳးစံုက ဘာေတြပါလဲ၊ ဘယ္နွဳန္းေတြပါလဲ၊ ၀န္ထမ္းေတြထက္ေတာ့ ၂ဆ ၃ဆ မ်ားေနမွာေသခ်ာေလာက္တယ္၊
ဥပမာ- နိုင္ငံျခားသြားတ့ဲအခါ ေန႔တြက္စရိတ္၊ နံက္စာစရိတ္ ဆိုပါစို႔၊ ဘဏာ/အခြန္ က ထုတ္တ့ဲ နိုင္ငံအလိုက္ နွဳန္းေတြမွာ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးအဆင့္ဆိုရင္ ရိုးရိုးလူထက္ (၂)ဆ ရေနပါတယ္၊
ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေတာ့ အဲဒီေအာက္ ေလ်ာ့မယ္ မဟုတ္ပါ၊ တဆက္တည္းေျပာရရင္ ေလယာဥ္စီးတ့ဲအခါ Economy Class စီးမွာ မဟုတ္ပဲ၊ Business Class / First Class ေတြ စီးႀကရင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြ ခါးခ်ည့္ေတာ့မွာေပ့ါ၊
ေလယာဥ္ခ က (၂)ဆ (၃)ဆ ေလ။ ဟိုတယ္တည္းျပန္ေတာ့ ရိုးရိုး (၁)ေယာက္န္း / (၂)ေယာက္ခန္း မဟုတ္ပဲ ဧည့္ခန္းပါတ့ဲ Junior Suite, Executive Suite ကို မ်က္စပစ္ဦးမွာ ရိွေသးရဲ႕။ ျပည္တြင္းလဲ ျပည္တြင္းအေလ်ာက္ပါပဲေလ။

(၂) လြွတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ ထုတ္တ့ဲ အမိန္႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းေနတာ၊ ေပးကုိ ေပးရမည္ ဆုိတာ ေရာ ဟုတ္ပါရဲ႔လား။
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ သာမက ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရ ေတြကိုပါ အမိန္႔ေပးလို႔ ရ-မရ သံသယ ျဖစ္မိပါတယ္။ ေပးခြင့္ ရိွ- မရိွေလ။
၆၀၀ ေက်ာ္ေသာ အမတ္ေတြ ခရီးသြားရင္ ေရာက္ရာအရပ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ နွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေပးရမ့ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ နွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေတြ က ျပည္သူေတြကို ဘယ္ေလာက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားႀကပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္၊
စီစဥ္ေပးတာေတြလဲ ယူ၊ ခံစား၊ ျပီးေတာ့ အပိုဒ္(၁) က နွဳန္းထားေလးေတြလဲ အျပည့္အ၀ ျပန္ထုတ္၊ သပိတ္၀င္ အိတ္၀င္ ဟုတ္ေနႀကျပန္ေရာ။

(၃) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္း ဆက္ေျပာရင္ လိုရာမေရာက္မွာမို႔ ထားလိုက္ပါဦးမယ္။

(၄) အခု အဓိက ေျပာခ်င္တာက ရပိုင္ခြင့္ေတြ ခံစားခြင့္ေတြ ေတာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုထားတ့ဲ အမတ္မင္းတို႔အေျပာ နဲ႔ ဥကၠဌေတြ ထုတ္ထားတ့ဲ အမိန္႔ေတြ ေရွ႔ေနာက္ မညီတာေတြ႔လို႔ သံသယ ျဖစ္မိတာ အမွန္ပါ။

(၅) ေနာက္ထပ္ ဘ၀င္မက်ခ့ဲတ့ဲ စကားအသံုးအနွဳန္းတစ္ခုကိုလည္း ေထာက္ျပခ်င္ေသးတယ္၊ စကားကပ္ေျပာတာ မဟုတ္ပါ၊ ဒီကိစၥမွာ အက်ယ္အက်ယ္ ျဖစ္ေစေအာင္ စ လိုက္တ့ဲအေျပာ ျဖစ္ေနေလမလားလို႔ပါ၊ ဘာတ့ဲ ခံုရံုးမွာ သြားေရာက္ႀကားနာတ့ဲအခါ " တစ္နာရီေလာက္ မတ္တပ္ရပ္ျပီး နားေထာင္ခ့ဲရတာနဲ႔ မတန္စြာ " ဆိုတ့ဲ လြွတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌရဲ႔ ျပန္လည္ တင္ျပ စကားပါပဲ။

(၆) တရားရံုး၊ ခံုရံုးေတြ ဆိုတာ နိုင္ငံတကာမွာလဲ အတူတူပါပဲ စနစ္မတူေပမ့ဲ တ၇ားေရးမဏိဳင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြတူညီႀကပါတယ္၊ စီရင္ခ်က္ခ်တာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဖတ္ျပတာေတြမွာ မတ္တပ္ရပ္ျပီး နားေထာင္ နာခံရစျမဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ က်န္းမာေရးေႀကာင့္ ေရရွည္ မရပ္နုိင္ရင္လဲ ခြင့္ေတာင္းလို႔ ရနိုင္ပါတယ္၊
အီဂ်စ္သမၼတ မူဘာရက္ လို ေဆးရံု ကုတင္နဲ႔ တရားရံုးမွာ လာပါတယ္၊
ေနာက္တစ္ခ်က္က " မတန္စြာ " အသံုးအနွဳန္းပါ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတစ္ေယာက္က တစ္နာ၇ီေလာက္ မတ္တတ္ရပ္ရတာကို မတန္ဘူး လို႔ ေျပာတာကို အေတာ္ပဲ နားလည္ရ ခက္သြားပါတယ္၊ ျပည္သူ႔အသံ .......ျပည္သူ႔.......ျပည္သူ႔...... ေတြ ပလူပ်ံေနျပီး ျပည္သူအတြက္ ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္ ဆိုတ့ဲ အမတ္တေယာက္က တစ္နာရီေလာက္ ရပ္ရတာ ကို နာက်ည္းစြာ တင္ျပတယ္ဆိုေတာ့..... (မိမိတို႔ဖာသာ ဆက္ေတြးႀကည့္ႀကပါေတာ့)
အဲေတာ့ ဆက္ေျပာရရင္ ဒီ ေဒါသ သင့္တ့ဲ အဲဒီစကားက ကေန႔ ဆက္ျဖစ္ေနတ့ဲ ပြဲ ရဲ႕ မီးပြားတပြင့္လားလို႔ ေတြးမိျပန္ပါတယ္။

(၇) ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ မဟုတ္တာနဲ႔ပဲ ဆိုင္ရာ ဌာန ၀န္ႀကီးေတြကိုေခါ ္ေမးလို႔ မရေတာ့ဘူး ဆိုတာေရာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ ေခါ ္ေမးတိုင္းေရာ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္လာေျဖဖို႔ ျပဌာန္းထားတာ ေသခ်ာရဲ႔လား၊ ၀န္ႀကီး ၊ ဒု ၀န္ႀကီး ဘယ္သူ ေျဖေျဖေပ့ါဗ်ာ၊ သူတို႔ ကိုယ္စား ညြွန္ခ်ဳပ္ေလာက္က ေျဖရင္ေရာ လက္မခံ နုိင္ဘူးလား။ ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္စားျပဳ ေျဖတ့ဲ အေျဖ မဟုတ္ဘူးလား၊ ခုေတာ့ လြွတ္ေတာ္ေခါ ္ထားတုန္း ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးေတြ ဘာမွ မလုပ္ရဘဲ ထုိင္ေစာင့္ေနရမွာလား၊ အဓိပါယ္ ရိွႀကရဲ႔လား၊

(၈) တျခားနိုင္ငံေတြမွာလဲ လြွတ္ေတာ္ေတြရိွႀကပါတယ္၊ ဒီလို ဒီေလာက္မဟုတ္ပါဘူး၊ သံတမန္နည္းလမ္းအရ ႀကီးစဥ္ ၀ါစဥ္ တန္းစီဇယား မွာသာ ဘယ္အဆင့္နဲ႔ ညီတယ္ သတ္မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္၊ ခံစားခြင့္ဆိုတာလည္း လြွတ္ေတာ္ရံုးေတြက သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတ့ဲ အတိုင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္သြားတ့ဲ အမတ္တေယာက္ဆို သာမန္ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ နဲ႔သြားတာပါ၊ ဥပမာ- နိုင္ငံတကာစံနွဳန္းေတြအရ (၉)နာရီေလာက္ ေလယာဥ္စီးျပီးရင္ ညအိပ္ ရပ္နားရတာမ်ိဳး၊ ရိုးရိုးတန္းအစား business class စီးတာမ်ိဳးေလာက္ပဲ ေတြ႔ဖူးပါတယ္၊
မႀကာေသးမီက ျပင္သစ္ သမၼတအသစ္က ဂ်ာမနီ သြားတာ၊ ေစ်းႀကီးတ့ဲ နုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ျပင္သစ္ေလေႀကာင္း မစီးဘဲ ေစ်းသက္သာတ့ဲ အဲ ဘာလင္ ဆိုတ့ဲ ေခ်ြတာေရးေလေႀကာင္းလိုင္းကို စီးသြားတာ သတင္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္၊ တနာရီသာသာ ခရီးပါ။

ကဲ ကဲ လိုရင္းကို အဓိက ေျပာခ်င္တာျဖစ္လို႔ ဒီမွာပဲ ရပ္ပါရေစ။
~

6 comments :

 1. waioo said... :

  ဦးစိန္ညြန္႔

  ဦးစိန္ညြန္႔ေရးသားထားတာေတြဖတ္ရပံုေထာက္ေတာ႔
  ဦးစိန္ညြန္႔တစ္ေယာက္ ခံုရံုးနဲ႔ ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားမကင္း
  ပံုရတယ္။ ၿပီးေတာ႔ အဲဒီ ခုေျပာဆိုေနၾကတဲ႔ အေျခခံဥပေဒဆိုတာၾကီးကေရာ ေျပာဆိုေနၾကတာက
  ေတာ႔ နာဂစ္ဥပေဒကို ဦးသန္းေရႊက ကိုယ္႔ဖာသာတင္သြင္း ကိုယ္႔ဖာသာေထာက္ခံ ကန္႔ကြက္မဲမရွိ ၁၀၁ ရာခို္င္ႏူန္းေအာင္ျမင္ခဲ႔တဲ႔ ၀က္၀က္ကဲြ အေျခခံဥပေဒႀကီးပါ
  ဦးစိန္ညြန္႔တစ္ေယာက္္ အမွန္ကိုအမွန္လို႔ျမင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ

 1. Anonymous said... :

  eဟုတ္ႏိုင္ေလာက္ပါသည္။ တစ္ဖဲြ႕နဲ႕တစ္ဖဲြ႕ငယ္က်ိဳးငယ္နာေျပာသလို လိုက္ေထာက္ၿပီးေရးထားသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ အဆိပ္သင့္ႏိုင္သည့္အေရးသားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

 1. pheasant said... :

  ဦးစိန္ေရ ၿပည္သူကေရြးေကာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ကို သာမာန္ေပါက္လြတ္ပဲစားအဆင့္ေလာက္ပဲသတ္မွတ္ရမွာလား၊ ကိုယ့္စရိတ္ကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္ကို ဆိုက္ကားနဲ႕သြား၊ ပတ္စ္ပိုစ္အနီေလးကိုင္၊ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ လွည့္လည္ၾကည့္ရဴအလုပ္လုပ္ဖိဳ႕ ဘာအခြင့္အာဏာမွမရွိ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုေၾကာက္ရ ၊ သူတို႕ ခြင့္မၿပဳရင္ ဘာမွ လုပ္မရ၊ ၀န္ၾကီးဆိုသူေတြက ေစာ္ကားတာကိုခံ၊ ၀န္ၾကီး၀န္မင္းေတြ ထင္တိုင္းၾကဲ လုပ္ရပ္မွား ေပၚလစီမွားတာေတြ ေထာက္ဖို႕ခက္၊ ဟိုေကာင္ေတြက မခန္႕ေလးစားလုပ္၊ က်ဳပ္လိုသာမန္လူအေတြးကေတာ့ အစိုးရအာဏာရွိေတြကို ၿပည္သူေတြအလိုက် ထိန္းေၾကာင္းဖို႕ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလည္း ၿပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိသင့္တယ္၊ သူတို႕က ၿပည္သူေတြကို တိုက္ရိုက္ကိုယ္စားၿပဳတဲ့ ၿပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြေလ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းတာနဲ႕ အခြန္ေငြကေန သူတို႕အတြက္ေပးေဆာင္ရလဲဘာၿဖစ္လဲ၊ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လုံးလုံး စစ္အစိုးရ တလြဲလုပ္ အကုန္သူတို႕အိပ္ထဲထည့္ခဲ့ၿပီး ခုအခြံေလာက္က်န္တာေတာ့ ဒီႏွစ္20လုံးလုံး ဦးစိန္ကန္႕ကြက္ေၿပာဆိုတာ ၿပည္သူေတြနစ္နာတယ္ဆိုတာေတြ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ေၿပာခဲ့ဘူးလားေတာ့မသိပါဘူး၊ ထပ္မေၿပာေတာ့တာပဲေကာင္းပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ မေဖၚျပရဲတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို ယံုကိုမယံုတာ

 1. Anonymous said... :

  Waioo ေရ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုကေရာ မဲမခိုးဘဲ အမွန္အကန္ ျပည္သူ့မဲနဲ့ တက္လာတယ္လို့ထင္လား

 1. Anonymous said... :

  အရင္တုန္းကခိုးထားတာေတြ ဆယ္သက္စားမကုန္ပါကြာ ျပည္သူ့ ့အက်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုျပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာေနတာဘဲ ဆိုက္ကားနဲ့သြားရမွာလားဆိုေတာ့ ခ်ယ္ရီ၀က္ဂြန္ကားေတြတုန္းကလဲ ျပည္သူေတြလက္ထဲမေ၇ာက္ေသးဘူး မင္းတို့ေတြဘဲ ယူခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ဘူးလား ကိုယ့္အတြက္အက်ိဳး႐ွိမွလုပ္မယ့္ေကာင္ေတြ ငတ္ကိုငတ္တယ္

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved