ႀကံခင္းျမိဳ႕က အႀကံအဖန္ေကာင္းတ့ဲ ေကာ္မတီ

Tuesday, September 4, 2012


~ျပည္ၿမိဳ႕မွ ျမန္ေအာင္ၿမဳိ႕သုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ကားျဖင့္ အျပန္လမ္း ခရီးတြင္ လမ္းေၾကး၊ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးမ်ားသာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရပါသည္...

သုိ႔ေသာ္လည္း ႀကံခင္းၿမိဳ႕အ၀င္ ပန္းရံစုဂိတ္တြင္ ၿမိဳ႕၀င္ေၾကး အျပင္ ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ (မထသ) က ေဘာက္ခ်ာျဖတ္ပုိင္းေပးၿပီး ေငြ(၅၀၀)ကုိ တရားမ၀င္ ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္...

ထုိလမ္းသည္ ႀကံခင္း မထသ ခင္းခဲ့ေသာလမ္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ လူႀကီးမင္းမ်ား သိေစအပ္ပါသည္...

စစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိပန္ၾကားအပ္ပါသည္...
~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved