စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကုိ ဘယ္သူ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသလဲ

Monday, September 3, 2012


*တုိင္းလႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း သိလုိသူ ~

ဓာတ္ပုံ - open society monywa


ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႔နယ္ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းအတြက္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠဌ ဦးေသာင္းစိန္က ၾကီးၾကပ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္၊ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ အေနႏွင့္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိဟု နားလည္ပါသည္။

တိုင္းအစိုးရ၏ ခိုင္းေစမႈ ႏွင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသလား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ ဦးေသာင္းစိန္၏ ဆႏၵအရ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသလား သိရွိလိုပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္စံုတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ ရွိပါသလား သိလုိပါသည္။
*

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved