စကၤာပူႏိုင္ငံက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး

Sunday, September 23, 2012

~


ဦးဦးေဇာ္ ~              သာယာေသာနံနက္ခင္းမုိ႔ခါ တုိင္းေလွ်ာက္ေနက် အနီးရွိ သဘာဝ ေတာအုပ္ႏွင့္ အခ်ဳိးတက် လူျပဳျပင္ထားတဲ့ အပန္းေျဖသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ဘက္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ငွက္ကေလးမ်ား ေတးသီဧရိယာ - Birds Singing Area ဘက္ ျဖည္းျဖည္းေလွ်ာက္လာၿပီး ေက်ာက္ထုိင္ခုံတန္းတစ္ခုေပၚ ထုိင္ရင္း ငွက္ကေလးမ်ားေတးသီသံကုိ စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ နားဆင္မိပါတယ္။

              ပထမအႀကိမ္ လမ္းေလွ်ာက္စဥ္က ငွက္ကေလးမ်ား ေတးသီဧရိယာ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ႕ေတာ့ သဘာဝ ေတာအုပ္ထဲက ငွက္ကေလးမ်ားလုိ႔ထင္မိၿပီး ေလွ်ာက္လာေတာ့မွ ေအာက္ဘက္က ကြင္းျပင္က်ယ္ေျမျပန္႔ဘက္မွာ အျမင့္ေပ၂ဝခန္႔ သံပုိက္တုိင္ကေလးမ်ား ရွစ္ေပျခားခန္႔အစီအရီ ေထာင္ထားကာ ငွက္ေမြးသူမ်ားက ေျခလ်င္တစ္မ်ဳိးကားျဖင့္တစ္ဖုံ အသီးသီးနံနက္ပုိင္းတြင္ ေရာက္လာၾကၿပီး တုိင္မွာအသင့္ရွိႀကဳိးျဖင့္ ငွက္ေလွာင္အိမ္မ်ားကုိ တစ္တုိင္တစ္လုံးက် အလံတင္သလုိ ခ်ိတ္ဆြဲတင္ၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

                 ငွက္ကေလးမ်ားကေတာ့ ခ်ဳိးငွက္အပါအဝင္ အသံသာငွက္မ်ဳိးစုံပါပဲ။ သူတုိ႔ကေနအိမ္မွာ သံသာငွက္ကေလးေတြရွိရင္ မဂၤလာရွိတယ္လုိ႔ စြဲယူၾကဟန္ရွိပါတယ္။ ေလွာင္အိမ္ထဲက ငွက္ကေလးမ်ား၊ အနီးရွိ သဘာဝ ေတာအုပ္ထဲက ငွက္ကေလးမ်ားရဲ႕ ေတးၾကဴသံမ်ားက သာယာပါတယ္။ ငွက္ေလွာင္အိမ္ကေလးမ်ား ခ်ိတ္ထားၿပီး ပုိင္ရွင္အခ်ဳိ႕က အနီးအနား အရိပ္ရွိ ခုံတန္းကေလးမ်ားမွာ ထုိင္ၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ စကားေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။ မလွမ္းမကမ္း ကုိက္ ၂ဝဝသာသာမွာေတာ့ ေစ်းသြား၊ ေစ်းဝယ္စည္ကားတဲ့ ကုန္မ်ဳိးစုံေစ်းႀကီး တစ္ခုရွိၿပီး ဝန္းက်င္ တစ္ခုလုံး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေနပါတယ္။ ကားပါကင္ ဧရိယာကလဲ အေတာ္ပင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ကားအခ်ဳိ႕ စီရရီ ရပ္ထားပါတယ္။

                  ေနရာက စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ အန္မုိကုိ သဘာဝသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝ သစ္ေတာဥယ်ာဥ္ကုိ ကနဦးရွိၿပီး ေတာင္ကုန္းေျမျမင့္ရွိ သဘာဝ သစ္ပင္သစ္ေတာအတုိင္း ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားရွိကာ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ လူက ျပဳျပင္ထားေပးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အပန္းေျဖက်န္းမာေရးအတြက္ ေတာင္ကုန္းပတ္၊ ေတာင္ကုန္းျဖတ္ ကတၱရာခင္း၊ ေက်ာက္ျပားခင္းလမ္းကေလးမ်ား၊ ေတာအုပ္အတြင္း ျဖတ္လမ္းကေလးမ်ား ရွိေနၿပီး သဘာဝေတာတြင္းေလသန္႔ကုိ ရွဴ႐ႈိက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ေတာင္ကုန္းေပၚနဲ႔ ေအာက္ေျခ ေျမျပန္႔မ်ားမွာ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားလုိသူမ်ားအတြက္ ကစားႏုိင္တဲ့ ကိရိယာမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းငယ္မ်ား သပ္ရပ္ခုိင္ခံ့စြာထားရွိၿပီး လူအုိ၊ လူလတ္၊ ကေလးမ်ားပါ ေလ့က်င့္ကစားေန ေလ့ရွိပါတယ္။

              သဘာဝ ေတာအုပ္ထဲမွာ ေတာရစ္ငွက္၊ ရွဥ့္၊ ငုံးငွက္ စသည္မ်ား ရွိပါတယ္။ ေတာင္ကုန္းႀကီးရဲ႕ အျခားတစ္ဘက္ ေျမျပန္႔တစ္ေနရာမွာေတာ့ ေပ ၁ဝဝ x ၅ဝ ခန္႔ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ သဘာဝ ေရကန္ငယ္တစ္ခု ရွိကာ ပဒုမၼာၾကာမ်ား ပြင့္ဖူးငုံေနတာကုိ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသည္အခ်ဳိ႕က စိမ္ေျပနေျပ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ား ႐ုိက္ေနၾကတာ မၾကာခဏ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုိ သဘာဝ သစ္ေတာ ဥယ်ာဥ္က်ယ္မ်ားဟာ ၿမဳိ႕နယ္ ေဒသတုိင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

                  ေရကန္ရဲ႕ တစ္ဘက္ထိပ္မွာ ေက်ာက္တုိင္၊ ေက်ာက္ထုပ္မ်ားနဲ႔ ပန္းႏြယ္႐ုံ စင္က်ယ္တစ္ခု အခိုင္အမာ လုပ္ထားၿပီး ႏြယ္ပန္းမ်ား မုိးယွက္ေနကာေအာက္မွ ေက်ာက္ခုံဝုိင္းမ်ားမွာ နားေန၊ စာဖတ္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ လမ္းမက်ယ္ရဲ႕ အျခားဘက္ကြင္းျပင္က်ယ္ ျမက္ခင္းစိမ္းစိမ္းမ်ားေဘးမွာေတာ့ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္နဲ႔ စားေသာက္နားေနခန္း ပါရွိတဲ့ ႏွစ္ထပ္ ျပည္သူ႔ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ဣေျႏၵရစြာရွိေနၿပီး လူႀကီး၊ လူငယ္၊ ကေလး မက်န္ ပုံမွန္ဝင္၊ ထြက္ေနၾကပါတယ္။

                  သဘာဝ ေတာဥယ်ာဥ္ ကုန္းေျမျမင့္ႀကီးရဲ႕ တစ္ဘက္ထိပ္ လမ္းဆုံနားမွာေတာ့ ကမၻာေက်ာ္ မက္ေဒါနယ္ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးတစ္ခု ရွိေနကာ ဆုိင္ဝန္းက်င္က တိတ္ဆိတ္ ေအးခ်မ္းၿပီး သဘာဝေတာနဲ႔ လူလုပ္ေျမ၊ ေရအလွျပဳျပင္မႈကုိ အခ်ဳိးညီစြာ ေပါင္းစပ္ထားပါတယ္။ ကေလးက စားခန္းတစ္ခုလဲ ထည့္သြင္းထားလုိ႔ လူႀကီးမ်ား ဣေျႏၵရစြာ စားေသာက္၊ စကားေျပာဆုိ နားေနလုိ႔ရပါတယ္။

                ေက်ာက္ခုံတန္းမွာ အတန္ၾကာနားေနၿပီး လက္ယာရစ္ေလွ်ာက္လာကာ ၾကာကန္ထိပ္ ေက်ာက္စားပြဲနား ေရာက္ေတာ့ စည္းကမ္းမဲ့သူတစ္ဦး ပစ္သြားတဲ့ ဘီယာပုလင္းခြံတစ္လုံး ေျမႀကီးက ေက်ာက္သားနဲ႔ထိကာ ကြဲေၾကေနတာ၊ ေဖာ့ဘူးခြံတခ်ဳိ႕ပစ္ထား တာေတြ႕လုိ႔ အသာေကာက္ယူကာ အနီးရွိ အမႈိက္ပုံးထဲ ထည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း တစ္ခါတရံ စည္းကမ္းမဲ့သူတခ်ဳိ႕က ဘူးခြံ၊ စကၠဴစ၊ပလတ္စတစ္စမ်ားကုိ ပစ္ထားတာကုိ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရး အၿမဲလုပ္ေနေပမယ့္ လပ္ဟာတဲ့အခါေတာ့ ရွိေပမေပါ့။

                  တုိက္ခန္းေနသူမ်ား အမႈိက္စြန္႔စနစ္၊ သိမ္းစနစ္ကေတာ့ အလြန္ ေကာင္းပါတယ္။ အထပ္ျမင့္ တုိက္ခန္းမ်ားက မီးဖုိခန္းရွိ အမႈိက္ေပါက္ အဖုံးဖြင့္ၿပီး ပစ္ခ်လုိက္႐ုံပါပဲ။ သိမ္းယူစနစ္ကလဲ ေန႔တုိင္းႏုိင္ေအာင္ သိမ္းယူၿပီး ေရဖ်န္းသန္႔ရွင္းသြားပါတယ္။ တုိက္ခန္းတုိင္းရဲ႕ ဝရံတာ စႀကၤံေလွကားမ်ားကုိလဲ အၿမဲတေစ ေရထုိးပုိက္အားျဖင့္ ဖ်န္းပက္ သန္႔ရွင္း သြားၾကပါတယ္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ - Recycling စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ဥပမာ-ပလတ္စတစ္၊ သတၱဳ၊ ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ား၊ သတင္းစာထုပ္ ပုိးစကၠဴဂ်ပ္၊ စီဒီျပားမ်ားစသည္တုိ႔ ကုိ ထည့္ထားရန္၊ ပလတ္စတစ္အိတ္ႀကီးမ်ားကုိ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားသုိ႔ ထားေပးကာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထည့္ၿပီး သတ္မွတ္ရက္တြင္ ေနအိမ္ခန္းေရွ႕၌ ခ်ထားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာအိတ္ေပၚတြင္ ေရးထားပါတယ္။ ေနအိမ္ခန္းေနသူမ်ားက Recycling စြန္႔ပစၥည္းမ်ားထည့္ကာ အခန္းေရွ႕တြင္ထားပါက သက္ဆုိင္ရာအလွည့္က်သူ(မ်ားေသာ အားျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ လုပ္အားေပး Volunteer လူငယ္မ်ားက) လာေရာက္ သိမ္းယူသြားၾကပါတယ္။

               ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းတဲ့ စြမ္းအင္ရယူဖုိ႔ အုိးအိမ္တုိက္တာမ်ားမွာ ေနေရာင္ျခည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါၿပီ။ လမ္းမီးမ်ားကုိလဲ အခ်ိန္ကုိက္ဖြင့္၊ ပိတ္စနစ္သုံးကာ ႐ုံး၊ ေနအိမ္ခန္း အားလုံးကလဲ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ စည္းကမ္းတက် သုံးၾကပါတယ္။

                   မွတ္သားစရာတစ္ခုကေတာ့ အမႈိက္အိတ္ - Recycling Waste Bag မွာ ေရးထားတဲ့ စာပုိဒ္ႏွစ္ခုပါ။ တစ္ခုက 'ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အမႈိက္ထြက္ နည္းပါးေစၿပီး သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကစုိ႔'နဲ႕ ' သဘာဝဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ၾကပါစုိ႔' တဲ့။

ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

http://www.zaygwet.com/science.php?id=30

-

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    The biggest collection of Myanmar Domain is owned by a Vietnamese!

    This collection covers the Myanmar banks, groups, hotels, resorts, industries, corporates, etc.
    www.YangonDomain.com

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved