တုိက္ႀကီးမွာ ေရျမွဳပ္ေနတာ သုံးလၾကာ

Saturday, September 15, 2012

~
ၾကယ္ျပာ
~
ရန္ကုန္နွင့္ မ်ားစြာေ၀းကြာျခင္းမရိွသည့္ တိုက္ၾကီးျမိဳ့နယ္အတြင္း ေက်းရြာတခ်ိဳ႔ႏွင့္ လယ္ေျမမ်ား ေရႏွစ္ျမွဳပ္ေနသည္မွာ သုံးလခန္႔ ၾကာျမွင့္ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည့္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔ထံမွ အကူအညီ မရရိွေၾကာင္း ေဒသခံလူထုက ေျပာသည္။

“ ဒီႏွစ္မွ စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ေလး မ်ားမ်ား ရထားပါတယ္။ ခု ရင္ေတြ ပူေနရျပီ။ စိုက္ဘဏ္ေၾကြး ေနာက္ႏွစ္မဆပ္ နိင္လို႔ လက္ထိပ္ေလးနဲ႔ သြားရေတာ့မယ္ထင္တယ္၊ ၾကာရင္ လူေတြဓားျပ ျဖစ္လာေတာ့မယ္ “ ဟု ေရႏွစ္ျမွပ္ေနဆဲ တိုက္ၾကီးျမိဳ့နယ္ ဒိုက္အင္းရြာသား ဦးသိန္းေဇာ္မိုး မွ လက္ရွိရြာသားမ်ား ခံစားေနရသည့္ အေျခအေနအား ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။

ေရႀကီးရျခင္းအေၾကာင္းရင္း
ယင္းပ်ဥ္းကတိုးေခ်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ -ပဲခူးနယ္ျခားေခ်ာင္းေခၚ မီးနင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ေပါင္းျပီး လွိဳင္ျမစ္ထဲ အထိေပါက္သည္။ လြန္ခဲ့သည္ ၈ႏွစ္ခန္႔မွ အစျပဳျပီး ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနက ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ပ်ဥ္းကတိုးေခ်ာင္းအား အထက္ပိုင္းမွ စတင္ ေခ်ာင္းဆယ္ယူကာ အထက္ဘက္ရိွ ရြာမ်ားကိုသာ ေရေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေခ်ာင္းရိုးဆုံးသည့္ အထိ ဆယ္ယူခဲ့ျခင္း မျပဳသျဖင့္ ေအာက္ဘက္ရိွ ေခ်ာင္းရိုးမွာ ေကာသြားျပီး ႏွဳန္းမ်ား၊ ျမက္ပင္မ်ား ထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္လာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေရၾကီးေရလွ်ံေနေၾကာင္း ေဒသခံလူထုက ေျပာသည္။

“ ျမက္ေတြက ေခ်ာင္းထဲကို လူ၀င္သြားရင္ ျပန္ထြက္လို႔ေတာင္ မရေတာ့ဘူး။ ဒါလားေခ်ာင္း။ ဒီေခ်ာင္းကို ဒီႏွစ္မွ မေဖာ္ေပးရင္ ဘ၀ေတာ့ပ်က္ပါျပီ “ ဟု ဒိုက္အင္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေပါက္ပန္းပင္ရြာသား ဦးျမင့္ေရြက ေျပာသည္။

ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ႏွဳန္းမ်ား၊ ျမက္ပင္မ်ား ထူထပ္စြာေပါက္ေရာက္လာသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားစားရိတ္ အပို ကုန္က်လာျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရိွေနသည္ဟု ေဒသခံတုိ႔က ဆုိသည္။

ဘယ္ေလာက္ ေရေအာက္ေရာက္ေနသလဲ
ေရႏွစ္ျမွပ္ေနဆဲ လယ္ဧကေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးခန္႔ ရွိေနျပီး၊ ထုိအထဲမွ သုံးပုံတပုံသည္ ေရျပန္က်သြားပါကလည္း ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ မျဖစ္နိင္ေတာ့ဟု ေဒသခံတုိ႔က ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

ႏြားလႊတ္ေက်ာင္းသည့္ စားက်က္ေျမမ်ားအတြင္း၌လည္း က်ဴးေက်ာ္ျပီး လယ္၀င္လုပ္ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ႏြားမ်ား စားစရာ မရိွသျဖင့္ ၀ယ္ေကၽြးေနရသည္ ဟု ဆုိသည္။

ေရၾကီးလွ်င္ ေရ၀ပ္ေနခ်ိန္ ပိုၾကာျမင့္လာ ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ေရၾကီးစဥ္၌ ၁၅ ရက္ခန္႔သာ ၾကာခဲ့ျပီး ၊ ယခုႏွစ္မွာ သုံးလခန္႔ ၾကာျမင့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အေျခအေန ပိုဆိုးလာနိင္သည္ဟု ရြာသားမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနၾကသည္။

နုိင္ငံေရးသမားေတြ ကူညီမလား
“ ဒီေခ်ာင္းေလးကို ျပန္ေဖာ္ေပးဖို႔ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ေျပာပါေသးတယ္။ သူက စာရင္းအတိအက်နဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါလို႔ ေျပာတယ္၊ ဒီလိုေျပာတာကို ကၽြန္ေတာ့္တို႔ မီးနင္းကံကုန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဳးကို ေျပာျပပါတယ္” ဟု မီးနင္းကံကုန္းမွ ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

သြားေရာက္ဆက္သြယ္ခ့ဲသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မွာ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီမွ တိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ပ်ဥ္းကတိုးေခ်ာင္းႏွင့္ဆုံသည့္ မီးနင္းေခ်ာင္းတြင္လည္း ေခ်ာင္းတြင္း၌ ယင္းလိပ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းအားပိတ္ျပီး ငါးဖမ္းသည့္ တမံမ်ား ပိုမ်ားလာသည္။ ထုိ႔အတြက္ ယခုေရၾကီးေနသည့္သုံးလအတြင္း ေခ်ာင္းေဘးမွ ေျမသားေဘာင္က်ိဳးျပီး လယ္ေျမ ေရနစ္ျမွဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ရမွဳက ေခ်ာင္းရိုးတေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

တိုက္ၾကီးျမိဳ့နယ္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးျမင့္သိန္းကလည္း ယခုက့ဲသုိ႔ ေခ်ာင္းေကာ ျပီးေရဖုံးလႊမ္းခံရမွဳ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေရတိုစီမံကိန္းမွာ
- ေခ်ာင္းအထက္ပိုင္း၌ႏွစ္စဥ္ ေခ်ာင္းဆယ္ေပးေနသကဲ့သို႔ ေအာက္ဘက္တြင္လည္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
- ေခ်ာင္းေဘး၀ဲယာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရတားေဘာင္မ်ားတည္ေဆာက္ ေပးျခင္း

စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

လက္ရိွအခက္အခဲကုိ မည္သူကမွ် တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ေဒသခံတုိ႔က တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းေျပာသည္။

ေနာက္ဆက္တဲြ
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ အဓိကထားေသာ ယင္းေဒသမ်ားသည္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နုိင္မည့္ အေနအထား မရိွေသးဟု ဆုိသည္။

“ဒီႏွစ္စပါးေစ်းသာမေကာင္းရင္ ဒုကၡေရာက္ျပီ။ အစိုးရအေၾကြးကို လယ္ေရာင္းျပီးဆပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာင္ လယ္၀ယ္မယ့္သူက မရိွဘူး” ဟု မိးနင္းကံကုန္းရြာသူ ေဒၚလွၾကည္က ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္ကလည္း ေရၾကီးမွဳေၾကာင့္လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရျပီး ဘဏ္ေၾကြး ျပန္မဆပ္နိင္သည့္ အတြက္ လယ္သမားတခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဘဏ္ေၾကြးမေက်သူ မ်ားသည့္အတြက္ စို္က္ပ်ိဳးစားရိတ္ေခ်းေငြ ေနာက္က်မွ ရၾကေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ရြာမ်ားတြင္ ယခုတုိင္ မရၾကေၾကာင္း သိရသည္။
~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved