သေဘၤာသား ၁၃ ဦး သတ္ျဖတ္မႈ ေနာ္ခမ္းတုိ႔ ၀န္ခံျပီ

Sunday, September 23, 2012

 
မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တရုတ္သေဘၤာသားမ်ား ေသဆုံးမႈအတြက္ သံသယျဖစ္ခံရသူ ေရႊႀတိဂံေဒသ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ေနာ္ခမ္း ႏွင့္ တျခား ၅ ေယာက္မ်ားက ၎တုိ႔တြင္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က တရုတ္နုိင္ငံ တရားရုံးတြင္ ထြက္ဆုိေလွ်ာက္လဲလုိက္ၾကသည္ဟု တရုတ္သတင္းဌာနတုိ႔က ေရးသားၾကသည္။

စဲြဆုိထားေသာ အမႈမ်ားမွာ လူသတ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးမႈ၊ လူနွင့္သေဘၤာျပန္ေပးဆဲြမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အႀကီးဆုံးအမႈမွာ ျပီးခ့ဲသည့္ ေအာက္တုိဘာလက ေရႊႀတိဂံေဒသ မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တရုတ္သေဘၤာ ၂ စီးေပၚမွ သေဘၤာသား ၁၃ ဦး  သတ္ျဖတ္ခံထားရမႈ ျဖစ္သည္။

တရားခြင္သုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ ေသဆုံးသူတုိ႔၏ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ ေရႊႀတိဂံေဒသနုိင္ငံမ်ားမွ သံရုံးအရာရိွမ်ား၊ တရုတ္တရားေရးဌာန အရာရိွမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ဆုိသည္။

 
တရားလုိဘက္က တင္သြင္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေနာ္ခမ္းတုိ႔၏ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား၊ DNA ရလဒ္မ်ား၊ ရုပ္အေလာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရိွရသည္။

ထုိ ၁၃ ဦးကုိ သတ္ျဖတ္ရန္ စုိင္းေနာ္ခမ္းက တုိက္ရုိက္အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း ရိွမရိွ သတင္းမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပမထားေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း တျခား သံသယျဖစ္ခံရသူ ၅ ဦးက ထုိသတ္ျဖတ္မႈ၏ အဓိက တရားခံမွာ စုိင္းေနာ္ခမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆုိသည္ဟု တရုတ္သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

စုိင္းေနာ္ခမ္းက ၎၏အမႈ သက္သာရာသက္သာေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္သည့္အေနျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၊ တရားခြင္ေရာက္၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္ဟု ခ်ဳိင္းနားေဒလီ သတင္းစာ အြန္လုိင္းတြင္ ယေန႔ ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနာ္ခမ္းက သူ႔တြင္ ဘတ္ေငြ သန္း ၃၀ (ေဒၚလာ ကုိးေသာင္းခဲြ) ရိွေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူတုိ႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးလုိေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခ့ဲေၾကာင္း၊ တျခား ၅ ဦးကမူ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေငြမရိွဟု ေျပာၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေရးသားထားၾကသည္။

တရားရုံးက ၾကားနာခ်က္မ်ား၊ သက္ေသမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီးလွ်င္ စီရင္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ တရားရုံးတခုတြင္ ၾကားနာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၃ ရက္ၾကာ ၾကားနာစစ္ေဆးမည့္အမႈမွာ ၂ ရက္ႏွင့္ ျပီးျပတ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘၤာသား ၁၃  ဦး သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ သံသယရိွသျဖင့္ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ထုိင္းစစ္သား ၉ ဦး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂ ႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္သေဘၤာသားမ်ားသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ထုိင္းစစ္သား ၉ ဦး မည္သုိ႔ မည္ပုံ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း တရုတ္သတင္းမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း မေတြ႔ရိွရေခ်။

ေနာ္ခမ္းႏွင့္ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ရန္ တရုတ္၊ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ထုိင္း လုံျခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။


မုိးမခ
http://moemaka.blogspot.com/2012/09/mekong-river-suspect-pleads-guilty.html

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    usd 90,000 က ဘတ္ သန္း၃၀ ရွိမလား
    ပထမတစ္ခါေျပာၿပီးၿပီ DVB ကိစၥတုန္းက.. အမွတ္ကိုမရွိဘူး ဒီတစ္ခါလဲထပ္မွားဒါဘဲ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved